Monthly Archive veljača 2007

ByIva Sambolek

“Kontakt” – program unapređenja životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu

“Kontakt” – program unapređenja životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu  je program Udruge «Igra» koji je nastao na temelju rezultata istraživanja “Potrebe mladih u odgojim domovima” koje je pokazalo da postojeći oblici skrbi za mlade

u ustanovama nisu dostatni za zadovoljavanje njihovih potreba i na temelju
stručne literature koja ističe nužnost umanjivanja negativnih posljedica
institucionalizacije mladih.

Program Kontakt doprinosi tome da djeca i mladi
koji su bili smješteni u institucije socijalne skrbi nakon odlaska iz ustanove
uspostave kvalitetan život u lokalnoj zajednici. Mišljenja smo da je osnovni
preduvjet za postizanje ovakvog dugoročnog cilja to da djeca i mladi u
institucionalnom tretmanu imaju zadovoljene potrebe i ostvarene vlastite
društveno poželjne životne ciljeve. Program Kontakt pomaže djeci i mladima
da  razviju životne vještine, dobiju
podršku i informacije i da razviju pozitivan stav prema vlastitoj budućnosti
kako bi tako osnaženi mogli ostvariti svoje ciljeve ali i očekivanja koja pred
njih stavlja društvo.

 

Osnovna metodologija na Programu je
neformalna edukacija kroz grupni rad unutar koje koristimo različite kreativne
tehnike, diskusije, interaktivne vježbe i iskustvene aktivnosti. Zahvaljujući
tim metodama djeca i mladi dobivaju podršku i pažnju, nove informacije o
svijetu oko sebe, usvajaju nove životne vještine i dobivaju priliku naučeno
iskušati u praksi. Rezultati evaluacije, iskustva naših stručnjaka i zapažanja
stručnjaka u ustanovama pokazuju da se korisnici uključeni u program brže i
bolje adaptiraju na novu sredinu, da uspostavljaju kvalitetnije odnose sa
drugim ljudima i da se osjećaju spremnijim za samostalan život.

 

Suradnja sa stručnim osobljem ustanove
neizostavan je segmenta rada ovog Programa. Osim redovitih sastanaka radi
razmjene informacija stručnom osoblju Program omogućuje da se uključe u
edukaciju o načinima rada sa djecom sa poremećajima u ponašanju.

 

Ovakav sveobuhvatan način rada sa osobljem i
korisnicima ustanova doprinosi razvoju samostalnih i odgovornih mladih ljudi
koji su spremni aktivno sudjelovati u razvoju društva  odnosno sprečava ponovnu institucionalizacija
mladih, razvoj njihove ovisnosti o socijalnoj pomoći i sprečava nastavak kruga
obiteljske patologije.

 

Program «Kontakt» se
od šk.g. 2002. godine provodio sljedećim ustanovama:


Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac


Domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi
Vrbina u Sisku


SOS Kućama za mlade u Zagrebu i Velikoj Gorici


Centru za odgoj i obrazovanje  djece i mladeži Dubrava


Domu za odgoj djece i mladeži – Dom za mušku djecu i
mladež Župančićeva, Zagreb


Domu za djecu Ivan Goran Kovačić.

 

Školske godine
2006-2007 ponuditi ćemo program osim navedenim ustanovama i Zavodu za preodgoj
maloljetnika Turopolje-otvoreni odsjek Sisak.
Želja nam je organizirati edukacije za stručno osoblje ustanova u
kojima radimo sa korisnicima ali i za stručno osoblje u Odgojnom domu Mali
Lošinj. Broj ustanova koje će u konačnici biti uključene u program ovisiti će o
financijskim sredstvima koje prikupimo tijekom godine.

 

U 2003 godini program Kontakt je dobio
pismenu podršku od Ministarstva rada i socijalne skrbi koje ga je prepoznalo
kao «kvalitetnu nadopunu postojećih programa institucionalnog tretmana u
domovima za odgoj djece i mladeži i odgojnim domovima» te kao «projekt koji
može predstavljati kvalitetnu vezu između rada vladinih i nevladinih
organizacija». Također, program Kontakt je od strane bivšeg Državnog zavoda za
zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
i Povjerenstva vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju uvršten u
grupu od 14 programa koji predstavljaju potencijalne model programe prevencije
i tretmana poremećaja u ponašanju odnosno predstavljaju primjer dobre prakse
u  Hrvatskoj.

 

Program
Kontakt upotpunjuje rad ustanova i omogućuje korisnicima, da kao i djeca i
mladi izvan ustanove, razviju sve svoje potencijale te da se nakon izlaska iz
ustanove aktivno uključe u društvo

 

Koordinatorica Programa:

Sunčana Kusturin, dipl. soc. radnik

suncana.kusturin@udrugaigra.hr

 

____________________________________________

Edukativna brošura: Katapult”- drugo dopunjeno izdanje

Drugo dopunjeno izdanje edukativne Brošure “Katapult” kreirano je u partnerstvu sa Forumom za kvalitetno udomiteljstvo djece te u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Selectio.d.o.o.

 


Objavljena je najnovija brošura za mlade: “PROMIŠLJANJA MLADIH koji su odrastali u sustavu socijalne skrbi O SAMOSTALNOM ŽIVOTU”