Monthly Archive ožujak 2008

ByIva Sambolek

Vijest mjeseca: Edukativni film Poremećaj u ponašanju-pogled iz drugog kuta

Mjesec ožujak obilježilo je snimanje edukativnog filma «PUP- pogled iz drugog kuta». Film je snimljen sa ciljem upoznavanja javnosti sa problematikom poremećaja u ponašanju (PUP), sa ciljem smanjivanja predrasuda o djeci i mladima sa PUP-om te poticanja djeca, mladih, roditelja i nastavnika da pravovremeno potraže stručnu pomoć.


Film čine intervjui sa poznatim i manje poznatim odraslim osobama, skečevi iz života djece i mladih te stručni osvrt na temu. O svom odrastanju iskreno i otvoreno govorili su: Bojan Navojec, Robert Knjaz, Matija Jakševković, Siniša Uštulica, Zrinka Cvitešić, Mario Petreković, Iva Šulentić, Anita Berisha i Lidija Špegar. Hvala Vam na dijelu svoje prošlosti kojeg ste odlučili podijeliti i time pokazati djeci i mladima da nisu jedini koji se susreći sa problemima tijekom odrastanja. U Knapu su sa nama glumili Kristina, Irena, Jasmina, Valentina, Goran, Robert, Hrvoje, Matija, Petar, Lidija i Matija. Hvala Vam na strpljenju, idejama i dobrom raspoloženju.


Stručne komentare i teorijske inpute dati će nam naš dragi kolega Nebojša Buđanovac kojem i ovim putem zahvaljujemo na oduševljenju i potpori ovom projektu. I pri kraju, najveće hvala našim snimateljima (Igor Šehić, Josip Ivančić) i montažerki (Tena Konstanjšek) koji su prihvatili ovaj projekt kao svoj i uložili i više truda i energije nego što smo se mogli nadati.


Velika hvala i susretljivim sponzorima (Fornetti peciva d.o.o., Kazalište Knap,  Rauch- Zagreb d.o.o. i Rubelj Grill) koji su čim su čuli o čemu se radi spremno nam izašli u susret.

ByIva Sambolek

Aktivni programi Udruge Igra

Udruga Igra provodi 5 programa, 4 potprograma i 3 projekata namijenjena djeci u osnovnim školama, djeci i mladima u institucionalnom tretmanu, roditeljima, nastavnicima, studentima, stručnjacima društveno humanističkih usmjerenja te drugim osobama kojima je potrebna psihološka pomoć i podrška.

Dobar, bolji, najbolji: Program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece prosječnih i iznadprosječnih sposobnosti
Ovaj projekt provodi se od 1999.godine. Projekt je namijenjen djeci osnovnoškolske dobi (2 – 8 razreda) za koju nastavnici i stručni suradnici procjenjuju da ne iskorištavaju u potpunosti svoje potencijale ili da višak energije usmjeravaju kroz neprihvatljivo ponašanje.

Osim što se radi s djecom radi se i s njihovim obiteljima i surađuje sa nastavnicima i stručnim suradnicima škola.

Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI: Preventivni program rada grupa djece i mladeži s poremećajima u ponašanju
Teoretski okvir iz kojeg proizlaze sadržaji i ciljevi Programa MPPI determiniran je teorijom socijalnog učenja – spoznajom o činiteljima koji pozitivno, odnosno negativno utječu na proces socijalizacije. U radu se, također, koriste spoznaje o djelovanju posljedica na ponašanje pojedinca tj. spoznaje o operantnom uvjetovanju, a ovisno od potreba i ostale kognitivno bihevioralne metode (npr. metode učenja i promjene stavova).

U suradnji sa CZSR Zagreb – Ured Pešćenica radimo preventivni program: Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI.

  MPPI – Školske radionice je potprogram za nastavnike i školske stručne suradnike.

MPPI – Letak je projekt edukacije i širenja korisnih informacija, znanja i praktičnih savjeta iz raznih područja života. 

MPPI – Studenti koji mogu više je potprogram namijenjen prvenstveno radu s djecom i njihovim roditeljima, osmišljen kao skup raznih sadržaja i metoda ciljanih podizanju kvalitete odrastanja i sazrijevanja djece, kao i poticanju sadržajnijeg i kompetentnijeg roditeljstva.

Kontak
Program unapređenja životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu.

Obiteljski klub Igra – OKI
Obiteljski klub je dio djelovanja udruge “Igra” u smjeru dobrobiti za klijente, širu društvenu zajednicu te cjelokupno okružje. Kreiran je na temelju višegodišnjeg iskustva udruge “Igra” na području rada sa djecom i mladima sa poremećajima u ponašanju i njihovim obiteljima, koje je ukazalo na veliku potrebu za pravovremenim radom na podizanju stupnja kvalitete roditeljstva i komunikacije unutar obitelji.

Drugačiji pristup – psiho-socio-pedagoško savjetovalište za djecu, mlade i obitelj
Drugačiji pristup je projekt koji je pokrenut u jesen 2006 godine kao rezultat kristalizacije potrebe pružanja savjetodavnih usluga-usluga individualnog i grupnog savjetovanja stanovnicima lokalne zajednice. Prema jednoj od definicija savjetovanje je proces tijekom kojeg se ljudima pomaže da se promjene.