Monthly Archive travanj 2010

ByIva Sambolek

Stručna usavršavanja

Organizator: Agencija za mobilnost i programe Europske unije 

Sažetak:
Stručno usavršavanje (In-service training) je aktivnost potprograma Grundtvig u sklopu Programa za cjeloživotno učenje. Stručno usavršavanje namijenjeno je prije svega osoblju povezanom sa obrazovanjem odraslih u trajanju od 5 dana do 6 tjedana u nekoj obrazovnoj ustanovi koja se bavi obrazovanjem odraslih u Europi sa ciljem usavršavanja praktičnih i profesionalnih vještina te produbljivanja znanja o europskom  sustavu obrazovanja odraslih.

Stručno usavršavanje možete ostvariti kroz oblik:

Tečaja – organizirani u vidu radionica i predavanja, kojeg možete naći u bazi  http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.

Slijedeći rok za prijavu za Grundtvig stručna usavršavanja je: 30. travnja 2010. godine za stručna usavršavanja koja počinju nakon 1. rujna 2010. godine.

Popis dostupnih Grundtvig stručnih usavršavanja možete pronaći na stranici Europske komisije http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.
Stručno usavršavanje možete pronaći i izvan ove baze podataka ali mora biti u sklopu Programa za cjeloživotno učenje.

Na natječaj se prijavljuje putem prijavnog obrasca kojeg možete pronaći na stranicama http://www.mobilnost.hr/index.php?id=287.

Financijska potpora za realizaciju aktivnosti Grundtvig stručna usavršavanja koja se dodjeljuje odabranim kvalitetnim prijavama sufinancira troškove puta, životne troškove, troškove kotizacije tečaja kao i jezične pripreme ukoliko je potrebna.

Detaljnije informacije o pravilima prijave na natječaj za Grundtvig stručna usavršavanja te o koristima koje Vi i Vaša ustanova možete dobiti iz ovih projekata možete naći na mrežnoj stranici http://www.mobilnost.hr/index.php?id=147.
Isto tako na stranici http://www.mobilnost.hr/index.php?id=288 možete pronaći Priručnik za Grundtvig Stručna usavršavanja i Posjete i razmjene i Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca za Stručna usavršavanja.

Prije prijave na stranici http://www.mobilnost.hr/index.php?id=287 proučite Nacionalna pravila za prijavitelje za 2010. godinu.

Više informacija potražite :
Sve dodatne upite možete poslati na grundtvig@mobilnost.hr.
Sjedište / Headquarters:
Gajeva 22, HR-10 000 Zagreb
tel  +385 (0)1 500 5666
fax +385 (0)1 500 5699

ByIva Sambolek

Istraživanje o poreznom sustavu organizacija civilnoga društva

Organizator: Nacionalna zaklada
Sažetak:
U cijelosti prenosimo pripćenje Nacionalane zaklade:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nacionalna zaklada objavljuje rezultate istraživanja o poreznom sustavu organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj u usporedbi sa sustavom u EU

Hrvatska treba urediti status organizacija koje djeluju za opće dobro

(Zagreb, 25. ožujka 2010.) Uz financijsku potporu Nacionalne zaklade Institut za javne financije proveo je istraživanje: “Mogućnosti stvaranja poticajnog poreznog sustava za razvoj i djelovanje organizacija civilnoga društva i organizacija koje djeluju za opće dobro u Republici Hrvatskoj s usporednom analizom stanja u zemljama članicama Europske Unije.”

Cilj ovog istraživanja je dati analizu položaja organizacija civilnoga društva u poreznom sustavu RH te temeljem usporedne analize s EU, predložiti rješenja koja bi se mogla primijeniti u hrvatskom institucionalnom i normativnom okviru.

Preporuke istraživanja su sljedeće:

1. Bilo bi poželjno posebnim propisom urediti status OCD-a koje se osnivaju s ciljem obavljanja djelatnosti za opće dobro i organizacija koje se osnivaju s ciljem zadovoljavanja potreba svojih članova. Sustavno uređenje statusa organizacija koje djeluju za opće dobro (OOD) donijelo bi višestruke pozitivne učinke. Priznanja zajednice organizacijama koje se bave pitanjima od općeg značaja, omogućilo bi pravedniju i učinkovitiju raspodjelu sredstava što ih središnja vlast i lokalne vlasti odvajaju za djelovanje OCD-a, te bi ujedno povećalo odgovornost za raspolaganje javnim novcem.

2. Potrebno je jasno definirati kriterije za stjecanje statusa organizacija koje djeluju za opće dobro iz kojega će proizlaziti prava na određene porezne pogodnosti. Pravni i institucionalni okvir treba biti uređen u istom zakonu, a radi ujednačavanja kriterija u dodjeli statusa organizacije koja djeluje za opće dobro (upravni) postupak za stjecanje statusa treba povjeriti jednom središnjem tijelu državne uprave.

3. Omogućivanjem poreznih i drugih pogodnosti organizacija koje djeluju za opće dobro postiže se dvojaka svrha. Potiče se i omogućuje djelovanje OOD-a, pri čemu se javna vlast na svim razinama odriče dijela poreznih prihoda. Istodobno, organizacija koje djeluju za opće dobro obavljaju javne poslove s područja kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi i sl. koje bi inače trebala obavljati i financirati javna vlast.

4. Jedan od načina poticanja filantropije je i omogućavanje poreznim obveznicima usmjeravanja dijela svoje porezne obveze određenoj nevladinoj organizaciji koja djeluje za opće dobro, odnosno ima status OOD-a.

Za potrebe istraživanja napravljena je usporedna analiza položaja OCD-a i OOD-a u poreznim sustavima državama članicama Europske unije. Rezultati su prikazani u dva dijela. U prvom se nalazi prikaz poreznog položaja OOD-a u “starim” zemljama članicama Europske unije (EU-15), a u drugom porezni položaj OOD-a u “novim” članicama Europske unije (EU-12).

Cjeloviti tekst istraživanja: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/izdavastvo/digitalna_zbirka/istrazivanje_porezni_sustav_ocd.pdf

ByIva Sambolek

Inkluzivna i besplatna računalne naobrazba

Organizator: Otvoreno društvo za razmjenu ideja
Sažetak:
Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI) je neprofitna, nevladina organizacija osnovana s ciljem promoviranja ljudskih prava, posebno ljudskih prava na slobodan pristup informacijama i edukaciji. Naime, uočili su da je u današnjem društvu jedan od osnovnih alata za preživljavanje informatička pismenost te da dostupnost edukacije nije omogućena svima jer su potrebna financijska ulaganja kako bi joj se pristupilo.

Upravo iz tog razloga pokrenuli su projekt inkluzivne i besplatne računalne naobrazbe putem Interneta a u sklopu projekta realizirana je web stranica http://www.itdesk.info, sa slobodnim pristupom. Ujedno, budući da je u Zakonu o radu (čl. 24) navedeno da su poslodavci dužni osigurati potrebnu edukaciju svojim zaposlenicima/cama, a posloprimci su dužni se odazvati na stručnu edukaciju, smatraju da su projektom dali doprinos olakšanom ispunjenju ovog zakona na području osnovne računalne edukacije.

Na njihovoj stranici su objavljene i skripte i multimedijalne prezentacije koje zajedno daju potpuni pregled gradiva potreban za polaganje svih 7 osnovnih ECDL modula (ispita), na hrvatskom i engleskom jeziku. Linkovi na pojedine skripte (koje na početku sadrže i linkove na multimedijalne prezentacije istog modula):
– modul 1- Osnove IT: http://www.itdesk.info/Informacijska%20i%20komunikacijska%20tehnologija%20skripta.pdf
– modul 2 – Osnove korištenje računala: http://www.itdesk.info/Koristenje racunala skripta.pdf
– modul 3 – Osnove obrade teksta: http://www.itdesk.info/Microsoft%20Word%202010%20skripta.pdf
– modul 4 – Osnove rada s tabličnim kalkulatorima: http://www.itdesk.info/Microsoft%20Excel%202010%20skripta.pdf
– modul 5 – Osnove rada s bazama podataka: http://www.itdesk.info/Microsoft%20Access%202010%20skripta.pdf
– modul 6 – Osnove izrade prezentacija: http://www.itdesk.info/Microsoft%20PowerPoint%202010%20skripta.pdf
– modul 7 – Pregledavanje Interneta i komunikacija (e-mail): http://www.itdesk.info/Pregledavanje%20Web-a%20i%20komunikacija%20skripta.pdf

Kroz ovaj projekt žele dati doprinos afirmiranju mjera za poticanje razvitka (identificiran kroz stupanj informatizacije društva, obrazovanje i djelotvorno tržište rada; edukaciju o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji; poticanje socijalne kohezije i pravde).

Putem njihove stranice nije moguće dobiti potvrdu o odgledanoj edukaciji. Naime, projektom korisnici/ce dobivaju besplatnu naobrazbu i pregled potrebnih znanja i vještina koji se zatim mogu certificirati u postojećim ovlaštenim centrima.

U fazi su prikupljanja povratnih informacija na temelju kojih će unaprijediti postojeće i izraditi dodatne edukacijske materijale. Želja im je prikupiti što više povratnih informacija kako bi što bolje prilagodili stranicu individualnim potrebama. Stoga Vas pozivaju na suradnju u vidu obavještavanja zaposlenika/ica Vaše organizacije o postojanju, svrsi i dostupnosti njihove web stranice kako bi zajedno promovirali ljudsko pravo na slobodan pristup informacijama te ljudsko pravo na edukaciju.

Više informacija potražite na: http://www.itdesk.info