Monthly Archive veljača 2015

ByIva Sambolek

Poziv na radionice o primjeni asocijativnih karata u psihosocijalnom i savjetodavnom radu

Pozivamo Vas da iskoristite ponudu našeg edukacijskog programa “Važno je znati” i prijavite se za sudjelovanje na edukativno-iskustvenim radionicama o primjeni asocijativnih karata u psihosocijalnom i savjetodavnom radu.
Radionice će se održati u prostorijama udruge Igra u Zagrebu, Sveti Duh 55, u tri različita termina:

Edukativna radionica „Osnove rada s asocijativnim kartama“: 25.03.2015.,09:00-13:00
Iskustvena radionica „Asocijativne karte u psihosocijalnom radu“: 01.04.2015., 09:00-14:00
Iskustvena radionica „Asocijativne karte u savjetodavnom radu“: 15.04.2015., 09:00-16:00

Više o samom programu radionica, vremenu održavanja, voditeljicama radionica i uvjetima za prijavu možete pročitati u POZIVU.
Prijaviti se možete najkasnije tri dana prije početka odabrane radionice putem ove PRIJAVNICE.

ByIva Sambolek

“Jačanje profesionalnih kompetencija za povećanje zapošljivosti”

Organizator: Udruga Igra
Voditeljice edukacije: Ana Preveden i Nikolina Vodanović
Sažetak: Pozivamo Vas da se do 08. veljače 2015. prijavite na edukaciju „Jačanje profesionalnih kompetencija za povećanje zapošljivosti“ gdje ćete imati priliku steći vještine i znanja koja će vam pomoći da samostalno osmislite i provedete mini-projekte u svojim lokalnim zajednicama. Tim ćete projektima, raditi na povećanju svoje zapošljivosti, kao i zapošljivosti svih uključenih u Vaše projekte.
Način prijave: Ispunjenu prijavnicu i ostalu dokumentaciju pošaljite do 08. veljače 2015. na e-mail adresu nikolina.vodanovic@udrugaigra.hr

Više informacija o prijavi, selekcijskom postupku, edukaciji i voditeljicama edukacije pročitajte u POZIVU.

ByIva Sambolek

“Primjena asocijativnih karata”

Pozivamo Vas da iskoristite ponudu našeg edukacijskog programa “Važno je znati” i prijavite se za sudjelovanje na edukativno-iskustvenim radionicama o primjeni asocijativnih karata u psihosocijalnom i savjetodavnom radu.
Radionice će se održati u prostorijama udruge Igra u Zagrebu, Sveti Duh 55, u tri različita termina:

Edukativna radionica „Osnove rada s asocijativnim kartama“: 13.02.2015.,09:00-13:00
Iskustvena radionica „Asocijativne karte u psihosocijalnom radu“: 19.02.2015., 09:00-14:00
Iskustvena radionica „Asocijativne karte u savjetodavnom radu“: 04.03.2015., 09:00-16:00

Više o samom programu radionica, vremenu održavanja, voditeljicama radionica i uvjetima za prijavu možete pročitati u POZIVU.
Prijaviti se možete najkasnije tri dana prije početka odabrane radionice putem ove PRIJAVNICE.

ByIva Sambolek

“Kako mentorirati“

Datum: 21.02.-27.02.2015.
Mjesto: Zadar
Organizator: Udruga Igra
Treneri: Sunčana Kusturin, dipl. soc. radnica i univ.spec.sup.psihosoc.rada i Ljiljana Ban, dipl. soc. radnica
Sažetak: Pozivamo Vas na trening “Kako mentorirati“ s ciljem edukacije osobnih mentora – stručnjaka za rad s mladima koji su izašli iz institucija socijalne skrbi. Trening je osmišljen kao nadogradnja već postojećeg znanja stručnjaka te će stručnjaci biti upoznati s Programom Kontakt i uslugom osobnog mentora, osnovnim značajkama populacije u alternativnoj skrbi i specifičnostima rada s njima. Trening kombinira teorijske i iskustvene elemente i zahtjeva visoki stupanj aktivnosti polaznika. Nakon treninga planiramo (ovisno o rezultatima natječaja na koji smo aplicirali) honorirati sudionike koji će se uključiti u rad udruge. S obzirom da je posao vezan uz lokacije na kojima se nalaze hosteli Hrvatskog hostelskog i ferijalnog saveza te dječji/odgojni domovi prednost će imati  kandidati koji žive u Zadru, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku, Dubrovniku. Svi troškovi smještaja, edukacije i prijevoza pokriveni su od strane udruge Igre.
Uvjeti za prijavljivanje:
• apsolventi ili diplomirani stručnjaci humanističkog usmjerenja (socijalni rad, psihologija, pedagogija, socijalna pedagogija…)
• barem jednogodišnje iskustvo grupnog ili individualnog rada sa djecom i mladima
• spremnost na pružanje usluge osobnog mentora barem jednu/dvije godine (u periodu do 2020.)
• visoki stupanj motivacije za aktivno sudjelovanje na treningu
Način prijave: Ispunjenu prijavnicu i ostalu dokumentaciju pošaljite do 31. siječnja 2015. na e-mail adresu fullkontakt@udrugaigra.hr

Više informacija o prijavi, selekcijskom postupku, edukaciji i trenerima pročitajte u POZIVU.

ByIva Sambolek

Održana međunarodna radionica “UČINKOVITE POLICY INTERVENCIJE – Garancija za mlade (iz alternativne skrbi)

Datum: 5. do 7. veljače
Mjesto: Zagreb
Organizator: Mreža mladih Hrvatske, SOS Dječje selo Hrvatska, Centar za mladež Zaprešić i Udruga Igra u suradnji s Nacionalnim vijećem mladih Austrije
Sažetak: Cilj radionice bio je potaknuti razmjenu znanja i iskustva među relevantnim dionicima u području skrbi i zapošljavanja mladih iz alternativne skrbi (mladi odrasli u udomiteljskim obiteljima, domovima za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te odgojno-obrazovnim ustanovama za maloljetnike) te započeti kreiranje zajedničke vizije politika zapošljavanja za tu skupinu mladih. Analiza i radionica su dio projekta “Garancija za SVE mlade”,  kojim iz perspektive mladih iz alternativne skrbi, ovih 5 organizacija prati i vrednuje provedbu mjera Garancije za mlade (GZM).
Više informacija potražite: http://www.mmh.hr/hr/vijesti/odrzana-medunarodna-radionica-ucinkovite-policy-intervencije—garancija-za-mlade-iz-alternativne-skrbi

ByIva Sambolek

Natječaj za voditelja/-icu Centra za osnaživanje mladih iz alternativne skrbi – Kontakt

 OPĆI UVJETI:

 • visoka stručna sprema društveno-humanističkog usmjerenja (socijalni radnik, socijalni pedagog, psiholog, pedagog)
 • minimalno dvogodišnje iskustvo na poslovima vođenja projekata
 • minimalno petogodišnje iskustvo direktnog rada s djecom i mladima
 • iskustvo u prijavljivanju projekata i izvještavanju o provedbi kod domaćih i stranih donatora
 • poznavanje zakonske regulative iz područja socijalne skrbi
 • poznavanje rada na računalu, napredno poznavanje i korištenje MS Office paketa
 • engleski jezik, aktivno u govoru i pismu
 • usuglašenost i spremnost na djelovanje u skladu s misijom i vizijom Udruge Igra

DODATNI UVJETI:

 • sposobnost samostalnog i timskog rada
 • organiziranost i odgovornost (samodisciplina u radu)
 • komunikativnost i otvorenost
 • organizacijske sposobnosti
 • motiviranost i predanost radu
 • urednost i preciznost
 • staloženost, preciznost i brzina u radu u stresnim uvjetima

PREDNOST:

 • poznavanje procesa deinstitucionalizacije
 • dodatne edukacije o radu s mladima i vođenju projekata
 • iskustvo rada s djecom i mladima iz alternativne skrbi ili/i na programu Kontakt
 • vozačka dozvola B kategorije, aktivan/a vozač/ica
 • volonterska i aktivistička iskustva i/ili rad u organizacijama civilnog društva

 OPIS POSLA:

 • Razvoj programa Centar za osnaživanje mladih iz alternativne skrbi-Kontakt te projekata kojim se financira ili sufinancira;
 • Aktivno sudjelovanje u prikupljanju sredstava za program i rad organizacije;
 • Predlaganje i planiranje sustava učinkovitog monitoringa i evaluacije (M&E)
 • Predlaganje umrežavanja i povezivanje te provedba partnerskih projekata s dionicima iz zemlje i inozemstva;
 • Identificiranje trendova socijalne politike vezane uz mlade koji napuštaju skrb i koji su napustili sustav skrbi;
 • Sudjelovanje u pripremi i organizaciji nacionalnih i međunarodnih skupova i drugih događaja koje se tiču politika za mlade i ove specifične skupine mladih;
 • Osiguravanje optimalne upotrebe resursa (ljudskih, financijskih, fizičkih i informacijskih)  potrebnih za provođenje projekta u suradnji s timom (i Izvršnim direktorom/icom);
 • Planiranje tekućih troškova u skladu s projektnim aktivnostima u suradnji s Voditeljima projekata i Izvršnim direktorom/icom.
 • Upravljanje timom i educiranje tima za razvoj potrebnih kompetencija na programu;
 • Obavljanje drugih poslove prema dogovoru unutar tima ili prema prioritetima utvrđenim od strane Izvršnog/e direktora/ice.

ŠTO NUDIMO:

 • Ugovor na puno radno vrijeme na 2 godine
 • Probni rok od 3 mjeseca
 • Rad u poticajnoj radnoj sredini

 VREMENSKI OKVIRI:

 • Prijave zaprimamo do 15. veljače 2015.
 • Početak rada 01.04.2015.

 POSTUPAK PRIJAVE:

 • Isključivo e-poštom na adresu kontaktasistent@udrugaigra.hr
 • U subject polje obavezno upišite PRIJAVA NA NATJECAJ – VODITELJ PROGRAMA KONTAKT
 • Prilikom prijave obavezno priložite sljedeće (MS Word, PDF):
  • životopis
  • motivacijsko pismo (objasnite zašto želite raditi u Udruzi Igra)
  • isključivo reference i preporuke (do maksimalno tri preporuke) koje možemo provjeriti (vidljivo ime i prezime i kontakt osobe koja je pisala referencu; telefon, e-mail)

 Dodatne informacije možete dobiti isključivo putem e-maila kontaktasistent@udrugaigra.hr.