Brošura “Uključite se u program “Mladi na djelu”

Na stranici resursnog
centra SALTO (Cultural Diversity Resource Centre –
www.salto-youth.net/diversity )  objavljena je  brošura “Uključite
se u program “Mladi na djelu””
na hrvatskom
jeziku.

Brošura sadrži korisne
informacije o programu Mladi na djelu.

Za Republiku Hrvatsku u
2009. godini  u okviru pripremnih mjera dostupne su sljedeće aktivnosti : Razmjene
mladih
, Europska volonterska služba, Osposobljavanje
i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih
.

 Više
informacija potražite :
www.mobilnost.hr