EDUKACIJSKI PROGRAM UDRUGE IGRA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2016. godine

ByIva Sambolek

EDUKACIJSKI PROGRAM UDRUGE IGRA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2016. godine

Udruga Igra već duži niz godina radi osnaživanja stručnjaka za edukativni, socio-pedagoški i savjetodavni rad sa djecom, mladima i odraslima. Ove godine proširili smo listu edukacija koje nudimo i nadamo se da ćete prepoznati i njihovu vrijednost. Ono što edukacije udruge čini posebnima je rad u malim grupama (do max 15 sudionika) što omogućuje kreiranje opuštene i ugodne radne atmosfere. Sudionici naših dosadašnjih edukacija su istaknuli da im se posebno sviđa to što je na edukacijama postignut dobar omjer teorije i praktičnih vježbi, što su metode dinamične, što nakon edukacije  počinju sagledavati sebe i svoj rad na drugačiji način te to što dobivaju konkretne odgovore na pitanja. U nastavku možete pročitati više o edukacijama koje ćemo nuditi tijekom prve polovice 2016. godine kao i okvirni program njihove izvedbe.

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko želite da kreiramo edukaciju specifično baš za Vašu organizaciju ili ukoliko želite da Vas obavijestimo o terminima održavanja pojedine edukacije.

 

Vremenski okvir izvedbe pojedine edukacije:

Izrezak3

                                    

       OKVIRNI PLAN I PROGRAM EDUKACIJA

 

edukacije2Edukativno-iskustvene radionice o primjeni ASOCIJATIVNIH KARATA u psihosocijalnom i savjetodavnom radu:

1.  Edukativna radionica „Osnove rada s asocijativnim kartama“ (4h) – 350,00 kn

 • Usmjerena je dobivanju osnovnih i općih informacija o asocijativnim kartama u kontekstu kreativnih tehnika te vježbanja kvalitetne komunikacije kojom potičemo korisnike da dođu do značajnih samouvida. Primarno je edukativnog karaktera, iako će sudionici imati prilike iskusiti i nekoliko općih vježbi koje mogu koristiti u svojem daljnjem radu. Namijenjena je studentima i stručnjacima humanističkog usmjerenja koji žele obogatiti svoj psihosocijalni rad.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

2.  Iskustvena radionica „Asocijativne karte u psihosocijalnom radu“ (5h) -350,00 kn

 • Primarno je usmjerena na učenje kroz iskustvo korištenja asocijativnih karata. Namijenjena je studentima i stručnjacima humanističkog usmjerenja koji su prethodno završili edukativnu radionicu „Osnove rada s asocijativnim kartama“.

Voditeljica: Sunčana Kusturin ,univ.spec.sup.psihosoc.rada

3.  Iskustvena radionica „Asocijativne karte u savjetodavnom radu“ (7h) – 500,00 kn 

 • Namijenjena isključivo stručnjacima koji imaju iskustvo savjetodavnog rada i žele asocijativne karte koristiti u savjetodavnom procesu. Polaznici mogu biti i stručnjaci u edukaciji iz neke psihoterapijske škole ili psihoterapeuti željni dodatnog usavršavanja.

Voditeljica: Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut

4.  Iskustvena radionica „Vježbanje primjene asocijativnih karata“ (4h) – 400,00 kn

 • Namijenjena je stručnjacima koji su prošli edukaciju korištenja asocijativnih karata i žele u sigurnom ambijentu vježbati njihovu primjenu. Sudionici će jedni na drugima iskušavati primjenu nekoliko vježbi sa asocijativnim kartama i dobiti će povratnu informaciju o svom radu od drugih sudionika i od voditeljice radionice.

Voditeljice: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada i Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut

 

Grupni rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju (19,5h) – 1.000,00 kn

 •  Edukacija je podijeljena u tri i pol dana. Namijenjena je studentima i diplomiranim stručnjacima koji trenutno vode ili žele voditi socijalizacijske grupe za djecu i mlade. Poseban naglasak je stavljen na specifičnosti rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Edukaciju čine teorijski i iskustveni segmenti koji se isprepliću i tako čine jedinstvenu cjelinu. Cjelokupna edukacija prati faze u grupnog radu i tako preslikava grupni proces. Specifične teme kojima se bavi su: Problemi u ponašanju; Upoznavanje i grupna kohezija; Dogovori o radu i dosljednost; Ispitivanje očekivanja, plan rada i aktivna participacija korisnika; Postavljanje ciljeva; Razrada plana rada sa grupom; Poteškoće u radu; Proces učenja i osvještavanje naučenog; Rastanak.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 Osnažujuća škola – Edukacija za stručnjake u sustavu obrazovanja koji rade s djecom/mladima iz alternativne skrbi (7h) – 450,00 kn

 • Edukacija je namijenjena stručnjacima koji rade u sustavu obrazovanja, a u svom radu se susreću s djecom i mladima iz alternativne skrbi (dječji/odgojni domovi i udomiteljske obitelji). Edukacija se bavi okolnostima u kojima mladi iz skrbi odrastaju i posljedicama istog na njihov rast i razvoj, omogućuje stručnjacima da podijele brige, teškoće i nedoumice koje imaju vezano uz mlade iz alternativne skrbi i njihovo obrazovanje i pomaže im da identificiraju područja djelovanja kroz koje mogu osnažiti mlade iz alternativne skrbi.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 Snaga kreativnih tehnika (16h) – 800,00 kn

 • Edukacija je organizirana u dva dana. Namijenjena je svim stručnjacima koji provode socio-pedagoške i/ili savjetodavne aktivnosti s ljudima, a koji žele  u svoj rad uključiti više kreativnih tehnika. Tijekom edukacije će sudionici biti informirani o kreativnim tehnikama općenito s posebnim naglaskom na to kako, zašto i kada ih primjenjivati u socio-pedagoškom i savjetodavnom radu s ljudima. Edukacija je iskustvenog tipa te će sudionici sami na sebi iskušati različite kreativne tehnike (npr. crtanje, glina, pisanje, dramski izričaj i sl.).

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada i Lana Hrgovan, edukacijski rehabillitator i gestalt psihoterapeut

Kako razgovarati s ljudima? – osnove savjetodavnih vještina za pomagače (42h) – 2.400,00 kn

 • Edukacija je organizirana u dva modula u trajanju od tri dana, sveukupno 6 dana. Namijenjena je apsolventima i stručnjacima pomagačkih zanimanja (psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni pedagozi, pedagozi, socijalni radnici). Edukacija je namijenjena stručnom usavršavanju pomagača koji u svakodnevnom radu razgovaraju s ljudima, a željeli bi na tom području osnažiti i osjećati se kompetentnije. Ova edukacija ponuditi će kroz iskustveni rad usvajanje osnova savjetodavnih vještina u direktnom radu: postavljanje pitanja, postavljanje cilja ili potreba osobe s druge strane, osvještavanje sebe i svojih reakcija u procesu, kako se osnažiti za razgovor sa zahtjevnim ljudima, etičke dileme.

Voditeljice: Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut i Nikolina Vodanović, psiholog

Kako se nositi s teškim emocijama (7h) – 500,00 kn

 • Radionica je namijenjena stručnjacima koji se u svom radu s ljudima susreću s teškim životnim događajima i kod kojih dijalog o takvim događajima traži kvalitetno nošenje s teškim emocijama. Radionica će se odvijati kroz iskustveni rad. Ima fokus na jačanju otpornosti i jačanju kapaciteta pomagača za nošenje s teškim emocijama svojim i ljudi s kojima rade. Kroz radionicu osvještavat će se emocije koje nazivamo teškima, načini nošenja s njima i kako ih možemo koristiti u radu s ljudima.

Voditeljica: Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitor i gestalt psihoterapeut

 Interaktivno prenošenje znanja (16h) – 800,00 kn

 • Edukacija je organizirana u dva dana. Namijenjena je svim onim stručnjacima koji rade raznovrsne edukativne aktivnosti i žele u svom radu početi primjenjivati različite participativne metode. Sudionici će biti informirani o procesu učenja i načinima na koje mogu proces učenja za djecu, mlade i odrasle učiniti zanimljivijim i efikasnijim. Spomenuti će se metode poput buzz grupa, open space technology, vježba za podizanje koncentracije, dramskih tehnika i sl.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

Radionica: „Prepoznavanje profesionalnog stresa“ (5h) – 350,00 kn

 • Usmjerena na prepoznavanje izvora i posljedica profesionalnog stresa. Namijenjene su svim stručnjacima i pomagačima koji žele unaprijediti svoje znanje o profesionalnom stresu i sindromu izgaranja te načinima brige za vlastito mentalno zdravlje.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 Radionica: „Briga o sebi“ (5h) – 350,00 kn

 • Ova radionica ima fokus na istraživanje različitih oblika brige o vlastitom mentalnom zdravlju. Namijenjene su svim stručnjacima i pomagačima koji žele unaprijediti svoje znanje o profesionalnom stresu i sindromu izgaranja te načinima brige za vlastito mentalno zdravlje.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 Predavanje Supervizija?! (2h) – besplatno

 • Besplatno predavanje o razvojno integrativnoj superviziji namijenjeno je stručnjacima pomagačkih struka. Kroz predavanje stručnjaci dobivaju odgovore na sljedeća pitanja: Što je to supervizija?; Kome je ona namijenjena?; Što ću ja dobiti ako se uključim u supervizijsku grupu?; Tko su supervizori?; Kako izgleda supervizijski susret?; Koliko traje, gdje se odvija, tko je sve u grupi?

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 

Adresa: Sveti Duh 55, 10 000 Zagreb
Tel: + 385 1 3704 537
E-mail: administracija@udrugaigra.hr
Web stranica: www.udrugaigra.hr

Facebook profil: Udruga Igra

About the author

Iva Sambolek administrator