Edukativni filmovi za mlade

Udruga Igra je objavila dva edukativna filma. Oba možete naručiti putem maila. Cijena jednog edukativnog filma je 20,00kn.  Uz svaki edukativni film dobiti ćete i razrađenu edukativnu radionicu koja nadopunjuje film.Edukativni film „PUP-pogled iz drugog kuta“  informira i senzibilizira gledatelje za probleme djece i mladih sa poremećajem u ponašanju. Namijenjen je mladima, nastavnicima te roditeljima te ga prate tri različite edukativne radionice. Film je koncipiran tako da se isprepliću razgovori sa poznatim i manje poznatim ljudima koji otvoreno progovaraju o svom djetinjstvu i mladosti, teorijski inputi stručnjaka te igrane scene. Najavu filma mozete pogledati na: http://www.youtube.com/watch?v=C7QahvpwpU4Edukativni film „2 pola: nasilje i samoubojstvo“ svojevrstan je nastavak prethodnog filma iako se može gledati i kao zasebna cjelina. Ukoliko poremećaj u ponašanju sagledamo u kontinuumu  od tvz. rizičnih ponašanja relativno male opasnosti/štetnosti kojima dijete više šteti sebi nego drugima, preko ponašanja umjerene težine kojima dijete šteti i sebi i drugima do ponašanja kojima se uzrokuje znatna šteta, prije svega, drugim tada su nasilno ponašanje i  sklonost suicidima na suprotnim krajevima tog kontinuuma. Ovaj film usmjeren je na temu nasilja i samoubojstava i progovara o  okolnostima koje doprinose tome da mladi pribjegnu ovim oblicima ponašanja. Film je namijenjen mladima završnih razreda osnovnih škola i srednjoškolcima.Ukoliko ste zainteresirani za kupnju ovih filmova pošaljite e-mail sa vašim podacima (ime i prezime, adresa, oib) na e-mail: udruga.igra@zg.htnet.hr