Edukativni materijali i proizvodi

Tijekom godina razvili smo različite edukativne materijale koje možete koristiti u radu sa djecom,mladima i obiteljima.

Dio razvijenih materijala dijelimo, a dio prodajemo kako bi prikupili sredstva za daljnji razvoj naših programa.

Materijale i proizvode koje prodajemo možete naručiti tako da svoje podatke (ime i prezime/naziv ustanove, adresa, OIB, e-mail adresu, kontakt telefon) i narudžbu pošaljete na administracija@udrugaigra.hr .

Podaci za uplatu:

UDRUGA IGRA, SVETI DUH 55, 10 000 ZAGREB
OIB: 02217925295
IBAN: HR6823600001500156332, Zgb.banka
OPIS PLAĆANJA: upišite naziv proizvoda koji ste naručili

Nakon potvrde o uplati naručeno možete preuzeti u prostorijama Udruge Igra ili poštom.