Edukativni filmovi

Do sada smo snimili 3 edukativno-dokumentarna filma:

–          „PUP-pogled iz drugog kuta“

–          „2 pola: nasilje i samoubojstvo“

–          “Okus skrbi”

Cijena jednog edukativno-dokumentarnog filma: 50,00 kn+troškovi poštarine

Edukativni film „PUP-pogled iz drugog kuta“ informira i senzibilizira gledatelje za probleme djece i mladih sa poremećajem u ponašanju. Namijenjen je mladima, nastavnicima te roditeljima te ga prate tri različite edukativne radionice. Film je koncipiran tako da se isprepliću razgovori sa poznatim i manje poznatim ljudima koji otvoreno progovaraju o svom djetinjstvu i mladosti, teorijski inputi stručnjaka te igrane scene. Najavu filma možete pogledati:

Radionicu uz film možete preuzeti ovdje.

Edukativni film „2 pola: nasilje i samoubojstvo“ svojevrstan je nastavak prethodnog filma iako se može gledati i kao zasebna cjelina. Ukoliko poremećaj u ponašanju sagledamo u kontinuumu  od tvz. rizičnih ponašanja relativno male opasnosti/štetnosti kojima dijete više šteti sebi nego drugima, preko ponašanja umjerene težine kojima dijete šteti i sebi i drugima do ponašanja kojima se uzrokuje znatna šteta, prije svega, drugim tada su nasilno ponašanje i  sklonost samoubojstvu na suprotnim krajevima tog kontinuuma. Ovaj film usmjeren je na temu nasilja i samoubojstava i progovara o  okolnostima koje doprinose tome da mladi pribjegnu ovim oblicima ponašanja. Film je namijenjen mladima završnih razreda osnovnih škola i srednjoškolcima.

Radionicu uz film možete preuzeti ovdje.

Edukativno dokumentarni film “Okus skrbi” se temelji na izjavama mladih koji se pripremaju za izlazak iz skrbi i mladih koji su već izašli iz sustava alternativne skrbi, te izjavama stručnjaka koji im pomažu u tom procesu. Film su pripremali i kreirali stručnjaci udruge Igra u sklopu programa “Kontakt” u suradnji sa Lidijom Špegar i Kaćom Šarić.  Film ćemo koristiti u svrhu informiranja javnosti o životima mladih iz alternativne skrbi ali i u svrhu zagovaranja unapređenja kvalitete podrške mladima u procesu izlaska iz skrbi. Obzirom da mladi u filmu govoreći o svojim iskustvima dijele i svoje uspjehe, očekujemo da će film ujedno biti podrška i poticaj mladima koji tek izlaze iz skrbi.

EDUKATIVNI SPOTOVI
Udruga igra je u suradnji sa građanskom inicijativom “Želimo ulice slobodne od nasilja” snimila dva edukativna spota o nasilju. Osnovna ideja spotova je razvoj suodgovornosti za atmosferu nasilja u kojem živimo. Mišljenja smo da je bilo dosta sa optuživanjem drugih i da je vrijeme d pogledamo sebe i vidimo kako mi sami doprinosimo tome da djeca uče nasilno ponašanje i da  dobivaju poruku da se nasiljem može dobiti ono što žele. Spot je popraćen edukativnom radionicom koja poziva gledatelje da i sami naprave video uratke u kojima priznaju što su nasilno oni činili i kako se sada drugačije ponašaju u sličnim situacijama. Spotove možete pogledati na: Antonija BlaćeAna Ugarković

Radionicu možete preuzeti ovdje.