Priručnici za stručnjake

                                           

                                              Kako KONTAKTirati

Ovaj priručnik je razvijen u sklopu programa Kontakt i prvenstveno je namijenjen stručnjacima koji rade sa djecom i mladima u dječjim i odgojnim domovima. Priručnik sadrži opis programa, opis istraživanja potreba djece i mladih u domovima te mnoštvo radionica za jačanje životnih vještina djece i mladih. Napominjemo, da je program Kontakt uvršten od strane Povjerenstva vlade za prevenciju i tretman PUP-a u grupu od 14 programa koji predstavljaju potencijalni model program, odnosno primjer je dobre prakse. Cijena priručnika je 100,00kn a više o njemu možete pročitati ovdje.

 

 

MPPI- Modifikacija ponašanja putem igre
Priručnik je razvijen u sklopu istoimenog programa i namijenjen je stručnjacima koji žele saznati više o  preventivnom programu koji se posljednjih 19 godina  provodi  u osnovnim školama na području Zagreba i Zaprešića a u modificiranom obliku i u  Crnoj Gori. Priručnik sadrži opis programa i prijedloge radionica za grupni rad sa djecom. Napominjemo, da je program MPPI uvršten od strane Povjerenstva vlade za prevenciju i tretman PUP-a u grupu od 14 programa koji predstavljaju potencijalni model program, odnosno primjer je dobre prakse. Priručnik je dostupan samo u elektronskom formatu a  možete ga preuzeti ovdje.

 

SMJERNICE  za zadovoljavanje potreba mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi

Smjernice su nastale u partnerstvu sa udrugom Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece a temelje se na rezultatima istraživanja potreba i 4 regionalna susreta mladih i predstavnika institucija. Namijenjena je svim akterima (ministarstva, poslovni sektor, domovi, udomiteljske obitelji, mladi, hzzo,…) koji se žele uključiti u unapređenje kvalitete života i stupnja socijalne integracija mladih iz dječjih, odgojnih doma i udomiteljskih obitelji. Na kraju smjernica dan je i prijedlog temelja za izradu individualnog plana izlaska iz skrbi. Brošura je besplatna i možete je preuzeti ovdje.

 

 


                                                        “I CAN’T, even if I can”

Udruga Igra je od 13. do 20.05., u Omladinskom hostelu ferijalnog saveza u Zadru provela trening „Više mogućnosti“ koji je bio namijenjen stručnjacima koji rade sa mladima. Osnovni cilj treninga je bio unaprijediti kompetencije stručnjaka (youth worker) za rad sa mladima sa manje mogućnosti. Mladi sa manje mogućnosti su svi oni mladi koji zbog određenih prepreka (siromaštvo, prometna izoliranost mjesta u kojem žive, intelektualne sposobnosti, odrastanje bez roditelja, zdravstveni problemi i sl) ne mogu ostvariti svoje potencijale. Oni često zbog prepreka na koje nailaze završavaju na samim marginama društva i često ih društvo vidi kao teret a ne kako potencijal. S obzirom na ekonomsku krizu koja pogađa sve slojeve društva mladi sa manje mogućnosti su u još težem položaju i potrebna im je dodatna podrška. Trening je okupio 24 mladih stručnjaka iz Litve, Estonije, Belgije i Hrvatske. Nakon treninga sudionici su saželi dio dobivenog znanja, kreirali radionice o ili za mlade  sa manje mogućnosti i sve to objedinili u brošuru „I can’t, even if i can“. Trening i brošuru je financirala Europska komisija kroz program Mladi na djelu. Brošuru preuzmite ovdje.

                                                               

                                                     OkvirKO – priručnik za osnaživanje mladih                                               u procesu izlaska iz alternativne skrbi 

rezultat je projekta OkvirKO kojeg su partnerski proveli udruga Igra, SOS Dječje selo Hrvatska i Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi „Maestral“ tijekom 2012 i 2013. OkvirKO je okupio radnu grupu od 18 stručnjaka koji kroz CZSS, obiteljske centre, domove za djecu, odgojne domove, udomiteljske obitelji i nevladine organizacije rade na pripremi mladih za izlazak iz skrbi i 3 mladih koji su izašli iz dječjeg/odgojnog doma i udomiteljske obitelji. Radna grupa je kreirala „Okvir za osnaživanje mladih koji su u procesu izlaska iz skrbi“ koji se temelji na aktivnoj participaciji mladih te pružanju  koordinirane i kontinuirane podrške mladima u posljednjoj godini života u skrbi i tijekom prve godine nakon izlaska iz skrbi. U procesu izrade prevedene su konzultacije sa 79 stručnjaka, 53 mladih i 10 udomitelja kako bi završni materijal bio usklađen sa teorijom, praksom i potrebama korisnika. OkvirKO čine tri međusobno povezane publikacije i dvd sa filmom Okus skrbi. Multimedijalni DVD  donosi pdf. verziju svih publikacija, recenzije i film Okus skrbi u kojem sadašnji i bivši korisnici alternativne skrbi govore o procesu izlaska iz skrbi. DVD možete kupiti u udruzi Igra po cijeni od 100kn. Publikacije možete preuzeti ovdje:

Publikacija 1.: Zašto Okvirko? – donosi pregled teorijskog i zakonodavnog okvira veznog za izlazak iz skrbi te prijedlog radne skupine o tome kako bi sustav izlaska iz skrbi u RH trebao izgledati.

Publikacija 2.: KAtalog KOmpetencija-KaKo– donosi prijedlog od 9 kompetencija i područja kroz koja se kompetencija razvijaju te prijedloga načina za razvoj istih.

Publikacija 3.: Ja ću ovako!– radna bilježnica za mlade – donosi radne listove koje mladi u procesu izlaska iz skrbi mogu ispunjavati.

 

KAKO SE ODAZVATI POZIVU U POMOĆ – Radna bilježnica za unapređenje ključnih kompetencija izvoditelja programa prevencije problema u ponašanju djece i mladih

Ova publikacija je namijenjena izvoditeljima preventivnih programa, a trebala bi pomoći u samoprocjeni  trenutnih kompetencija i definiranju individualnog plana učenja, ali i u organizaciji procesa selekcije izvoditelja preventivnih aktivnosti te kreiranja plana daljnjeg osposobljavanja odabranih izvoditelja.

U ovoj publikaciji pronaći ćete kratki pregled pojmova vezanih uz probleme poremećaja u ponašanju djece i mladih i njihove prevencije, što su to kompetencije i cjeloživotno učenje te radni listovi za izvoditelje preventivnih programa u kojima su sadržane njihove ključne kompetencije.

 

 

EUROPSKI HORIZONTI: dobre prakse uključivanja mladih iz alternativne skrbi na tržište rada –

Ova je analiza nastala kao dio projekta “Garancija za SVE mlade”, osmišljena na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s mladima iz alternativne skrbi, kao i dubinskog promišljanja trenutačnog socioekonomskog položaja svih mladih u Hrvatskoj, s obzirom na to da čine jednu od ranjivih skupina u povećanom riziku od socijalne isključenosti. Dobivene zaključke možete pročitati u ovoj brošuri.

 

 

MLADI IZ ALTERNATIVNE SKRBI – na marginama Garancije

Ovaj evaluacijski izvještaj „Mladi iz alternativne skrbi – na marginama Garancije“ jedna je od glavnih aktivnosti projekta „Garancija za SVE mlade“ koji u partnerstvu, od veljače 2014. do kolovoza 2015. godine, provode Mreža mladih Hrvatske, SOS Dječje selo Hrvatska, udruga Igra, Centar za mladež Zaprešić i Nacionalno vijeće mladih Austrije. Njegova je svrha praćenje i vrednovanje provedbe mjera Garancije za mlade iz perspektive mladih iz sustava alternativne skrbi te poslodavaca koji su mjeru koristili.
Više o samom istraživanju i njegovim rezultatima možete pročitati u ovoj publikaciji.