Modifikacija ponašanja putem igre
MPPI- Preventivni program rada grupa djece i mladeži s poremećajima u ponašanju, Zagreb- program za djecu osnovnoškolskog uzrasta i njihove roditelje = usmjeren na prevenciju poremećaja u ponašanju kroz primjenu individualnog i grupnog rada. Provodi se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Zagreb – Ured Pešćenica. Cilj programa je stvaranje vrijednosnog sustava i stavova “radom kroz igru” kako bi se uklonili ili spriječili rizici pojavljivanja društveno neprihvatljivog ponašanja djece.

MPPI 2015