O projektu Volonteri koji daju više

Udruga „Igra“ je od samog osnivanja promicala vrijednost volonterstva među studentima, posebno onih pomagačkih struka sa čijim fakultetima je imala uspješnu suradnju.

Projektu Volonteri koji daju više cilj je promicanje vrijednosti volontiranja i među studentima drugih zagrebačkih fakulteta. Nositelj projekta je udruga «Igra» u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb, a financiran je od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Studenti su uključivanjem u programske aktivnosti Udruge, individualno radili s djecom koja iskazuju poteškoće u učenju i ponašanju te time jačati njihove faktore zaštite i stvarati pozitivno okruženje za njihovo odrastanje. Kontinuirani individualni rad usmjeren je uklanjanju postojećih teškoća u učenju, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju djeteta. Modaliteti i sadržaji rada kreću se od pružanja pomoći u učenju, vježbanja socijalnih vještina, poticanja na kvalitetno i sadržajno osmišljeno korištenje slobodnog vremena, savjetodavni rad i poučavanje. Rad studenata pratile su i supervizije i dodatne edukacije, čimesu se ispunjavali ciljevi osobnog i profesionalnog rasta i razvoja studenata. Provoditelji aktivnosti na projektu su supervizori koji imaju višegodišnje iskustvo individualnog i grupnog rada i diplomirani su stručnjaci socijalne pedagogije, socijalnog rada, pedagogije i psihologije. Pored supervizijskog rada održane su i tematske edukacije u vidu jednokratnih predavanja – radionica i/ili vikend seminara koje su provodili vanjski edukatori.

ZAHVALJUJEMO SVIM VOLONTERKAMA KOJE SU SUDJELOVALE U PROJEKTU, VRIJEDNO, PREDANO I S PUNO ENERGIJE DOPRINJELE POBOLJŠANJU KVALITETE ŽIVOTA DJECE KOJA SU UKLJUČENA U NAŠE PROGRAME!


I POZIVAMO SVE ONE KOJE SU ZAINETERSIRANI DA NAM SE PRIDRUŽE U VOLONTIRANJU OD MJESECA RUJNA 2009. !

Projekt u 2009. godini financira: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Hvala!