Održan interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“

IzrezakKatedra za društvene i humanističke znanosti u medicini i Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Katedra za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci i Udruga „Igra“ – udruga za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći ove godine organizirali su Tradicionalni Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI u sklopu kojeg se 20.11.2015. održao interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pod pokroviteljstvom Ureda pravobraniteljice za djecu RH povodom Međunarodnog dana djeteta.

Na skupu su se okupili znanstvenici i stručnjaci različitih disciplina koji se bave zaštitom djece u skrbi ili s njima neposredno rade kako bi razmijenili znanja i iskustva, te razvili smjernice za poboljšanje stanja prava na zdravlje najugroženije skupine djece.

Izložene su razne teme koje se odnose na zaštitu prava zdravlja djece i mladih u alternativnoj skrbi, te istraživanja koja su provedena tijekom prethodne godine.

Između ostalih, predavanje je održala i Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc. rada, gdje se osvrnula na potrebe mladih pri izlasku iz thumb_DSCF9846_1024alternativne skrbi. Prema Okvirku – priručniku za osnaživanje mladih u proces u izlaska iz skrbi, istaknula je 9 ključnih kompetencija na kojima je potrebno raditi u procesu izlaska iz skrbi (zapošljavanje, financije, stanovanje, obrazovanje, zdravlje, praktične vještine, socijalna mreža i sustav podrške, slobodno vrijeme i uključenosti u zajednicu, osobni razvoj). Unutar područja zdravlja je istaknula potrebu za informiranjem o različitim segmentima ostvarivanja zdravstvene zaštite. Isto tako, naglasila je kako su odnos prema vlastitom mentalnom zdravlju i suočavanje sa stresom često zanemari i obavijeni stigmom, te mladi nakon izlaska iz skrbi nisu skloni zatražiti adekvatnu psiho-socijalnu podršku.

Posljednje izlaganje imao je Kruno Topolski, bacc. physioth, koji je nekada i sam bio u alternativnoj skrbi, a sada dolazi u ulozi vršnjaka-pomagača. thumb_DSCF9961_1024Tema njegovog izlaganja bila je mladi za mlade – međuvršnjačka pomoć mladih iz alternativne skrbi. Istaknuo je kako mlade ustanova, u kojoj borave duži niz godina, ne priprema u dovoljnoj mjeri za izazove koji nosi samostalan život nakon izlaska iz alternativne skrbi. Kao jedan od oblika podrške mladima koji izlaze iz dječjih ili odgojnih domova, udruga Igra u partnerstvu s Ministarstvom socijalne politike i mladih i udrugama Breza i Djeca prva proveli su međunarodni projekt ALEN koji provode vršnjaci pomagači (mladi u dobi 20 – 25 godina koji su tijekom odrastanja bili smješteni u dječje ili odgojne domove, a sada samostalno brinu o sebi i žele svojim iskustvom pomoći drugima). Osim toga, mladi iz alternativne skrbi pružaju međuvršnjačku pomoć i putem internetske stranice “Skok u život”.

This entry was posted in Vijesti. Bookmark the permalink.