predavanje “ABA program – cjeloviti pristup razvoju komunikacije i govora”

Datum: 26.03.2011.
Mjesto: Zdravstveni centar “NovaMed”, Av.V.Holjevca 23(Zagreb)
Vrijeme: od 09.00. do 13.00.sati
Organizator: Preventivno- edukacijski centar “Adduco”

Sažetak:
Preventivno-edukacijski centar “Adduco” poziva sve zainteresirane na predavanje “ABA program – cjeloviti pristup razvoju komunikacije i govora”. Tema predavanja je ABA program-osvrt na rad s aba programom kod djece s autizmom, pervazivnog razvojnog poremećaja, ADHD-om, te djece čija je govorno-jezična komunikacija u kašnjenju.

Aba je nauka o ponašanju i procesu primjenjivanja intervencija koje se zasnivaju na principu teorije učenja kako bi se poboljšala društveno bitna ponašanja i izgradili društveno korisni modeli ponašanja, a time smanjili problematični.

Odnosi se na temeljito razrađen pristup određivanja i procjenu ponašanja te primjenu intervencija koje mijenjaju ponašanje. Kroz istraživanja u proteklih 30 i više godina obavljeno je na tisuće istraživačkih studija koje su dokumentirano potvrdile uspješnost ove terapije kod velikog broja djece i odraslih sa početnom dijagnozom Pervazivnog razvojnog poremećaja, autizma, ADHD-a(Deficiti pažnje) i Aspergerovog sindroma. U slučaju ovih, ali i niza drugih poremećaja, izostanak verbalne komunikacije predstavlja značajan problem. Važno je djetetu dati priliku da sa svim učinjenim predradnjama koje dobiva Aba terapijom dobije priliku govoriti

Predavanje će voditi certificirani aba terapeut Marija Klarić,te dr.sc.Martina Šunić-Omejc, spec.pedijatar i dr.Greta Gunek-Mačukat,spec.pedijatar (koja će se osvrnuti na haloterapiju,terapiju smijehom,fototerapiju,muzikoterapiju,refleksoterapiju,te relaksaciju u slanoj sobi).

Cijena: Kotizacija je 350 kn

Način prijave: Za prijavu i sve dodatne informacije o mjestu održavanja možete se obratiti na e-mail: centar-adduco@net.hr