Predstavljanje knjige „Odnosi s javnošću za organizacije civilnoga društva“

Datum: srijeda, 6. svibnja 2009., 19:00 sati
Mjesto: Velika dvorana Novinarskog doma, Perkovčeva 2, Zagreb
Organizator: Hrvatska udruga za odnose s javnošću
Sažetak:
Ovo je deveta knjiga u stručnoj biblioteci HUOJ-a „PRint“ a ujedno i prva autorska knjiga. Stručnjaci koji su sudjelovali u nastanku knjige i obradili pojedino tematsko područje su: Božo Skoko, Damir Jugo, Kristina Laco, Boris Hajoš, Mirela Španjol Marković, Ksenija Renko, Sandra Cvetko, Tanja Škorić, Natko Vlahović, Rašeljka Maras Juričić, Mirela Holly i Dijana Kobas Dešković.  
Cilj knjige „Odnosi s javnošću za organizacije civilnoga društva“ je djelatnicima, članovima ili volonterima organizacijama civilnoga društva dati uvid u praksu i alate odnosa s javnošću, što će im koristiti u organizaciji, provedbi i komunikaciji njihovih projekata.
U uvodnom poglavlju objašnjene su osnove komunikacije i uloga odnosa s javnošću (OSJ) u poslovanju organizacija, posao osoba zaduženih za komunikacije, te posebnosti OSJ u nevladinom, neprofitnom sektoru. Potom slijede poglavlja posvećena medijma i odnosima s medijima te organizaciji konferencije za novinare, o javnom nastupanju i prodajno-prezentacijskim vještinama, organizaciji i upravljanju događajima, sponzorstvima i donacijama, kreativnosti u komunikaciji, planiranju kampanje, lobiranju, odnosima s javnošću na Internetu, gerilskim odnosima s javnošću i suradnji s agencijama za odnose s javnošću.

Knjigu će predstaviti:
–    Dubravka Jusić, predsjednica HUOJ-a
–    Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
–    dr.sc. Božo Skoko, urednik i član Upravnog odbora HUOJ-a
–    mr.sc. Boris Hajoš, urednik i tajnik HUOJ-a

Knjiga je objavljena uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.
Cijena knjige je 100 kn za članove, 130 kn za ostale, a može se naručiti na www.huoj.hr  
Potvrdite Vaš dolazak na adresu e-pošte: prijava@huoj.hr