Tražimo sponzore za Edukativnu društvenu igru

«Edukativna društvena igra»

– stručni, edukativno-zabavni i
samofinancirajuće-humanitarni poduhvat

Tijekom
posljednjih 8 godina rada stručnjaci Udruge Igra primijetili su da djeci i
roditeljima nedostaju društvene igre koje bi bile kako zabavne tako i edukativne.
Roditelji su vrlo zaposleni, malo vremena provode sa djecom i to uglavnom  tako da gledaju televizor ili razgovaraju o
školskom uspjehu ili neuspjehu. Najčešće su roditelji posljednji koji saznaju
da dijete ima problema, da je počelo konzumirati sredstva ovisnosti, da je
žrtva nasilja. Također, roditelji često ni ne znaju  informacije poput toga što usrećuje dijete, koje vrijednosti
cijeni, što misli o prijateljstvu te ni ne mogu pravovremeno odgojno djelovati
na dijete.  Djeca s druge strane  imaju još manje informacija  o roditeljima i često ne znaju koja je
omiljena knjiga roditelja, koji mu je najbolji prijatelj, što ga rastužuje i
slično. Zabava i smijeh također polako izumiru u obiteljima. Roditelji opterećeni
poslom, financijskom situacijom i djeca opterećena školskim obvezama sve manje
se smijući dijele iskustva o svojim jakim snagama. Društvene igre koje mogu
zabaviti cijelu obitelj ali i omogućiti im da se bolje upoznaju daju veliki
doprinos unapređenju kvalitete života obitelji. Želeći pomoći djeci i
roditeljima da vrijeme koje provode zajedno provedu što kvalitetnije Udruga
Igra odlučila se na  razvoj  stručnog, edukativno-zabavnog i
samofinancirajuće-humanitarnog poduhvata «Edukativna društvena igra» namijenjenog
obiteljima sa djecom osnovnoškolskog uzrasta.

Stručni: Igru su
kreirali visoko educirani diplomirani stručnjaci Udruge na temelju teorijskog i
praktičnog iskustva rada s djecom i roditeljima. 

Edukativno-zabavni: Igra «A mi se
znamo?» (radni naziv) će za cilj imati unapređenje zajedništva u obitelji i
bolje upoznavanje roditelja i djece, a igra «Moj svijet, moj svemir»  (radni naziv) će za cilj imati razvoj
odgovornog odnosa prema sebi i prema svojoj okolini, odnosno razvijati će
samopoštovanje i vrijednost doprinošenja u zajednici. Obje igre su zabavne i
potiču pozitivnu obiteljsku atmosferu.

Samofinancirajuće-humanitarni: Izrađene igre
ćemo koristiti u našem edukativnom radu s djecom koja žive u rizičnim uvjetima, a dio ćemo prodavati na tržištu. Sav dobiveni prihod koristiti ćemo za naše
edukativne aktivnosti s djecom.

Osnovni cilj poduhvata je unapređenje kvalitete života obitelji
i unapređenje edukacijskih alata za razvoj životnih vještina djece
osnovnoškolskog uzrasta.

 Zahvaljujući stručnom vođenju organizacije NESsT (Nonprofit Enterprise and
Self-sustainability Team)
do sada smo izradili plan izvedivosti koji je pokazao da na
tržištu postoji interes za ovu igru i da Udruga Igra ima dovoljno znanja i
ljudskih kapaciteta da provede ovaj poduhvat. Da bi mogli nastaviti s ovim
poduhvatom, odnosno s izradom poslovnog plana, potrebna su nam početna
financijska sredstva za troškove dizajna i tiska edukativne igre.

 Udruga Igra će 
kreirati, tiskati  i prodavati
500 komada setova od dvije društvene igre na ploči. Izrađene igre i prihod od
prodaje igara koristiti ćemo za organizaciju i provedbu edukativnog rada sa
djecom koja žive u rizičnim uvjetima što znači da su siromašni, da nemaju roditelje
ili da se roditelji ne brinu o njima, da su odrastajući bez adekvatnog
roditeljskog utjecaja a uz negativan utjecaj vršnjaka naučili ponašati se na
neprihvatljiv način ili su postali sramežljivi i povučeni.

Možete
se priključiti ovom poduhvatu kroz davanje donacija za proizvodnju igre, provedbu
ispitivanja tržišta te testiranje  i
unapređivanje edukativne igre.

Ponuda
za sponzore:

 

Iznos
donacije/sponzorstva u kn

Opis suradnje

5.000,00

Isticanje logo-a i kontakata
donatora/sponzora u edukativnoj brošuri sa uputama. 

10.000,00

1 stranica teksta unutar edukativne
brošure u kojoj ćemo vam omogućiti da predstavite Vašu organizaciju i da
objasnite kako doprinosite kvaliteti obiteljskog života.

15.000,00

Uključivanje u sadržaj igre kroz figure,
logo, pitanja vezano za proizvod ili uslugu donatora/sponzora, itd.

20.000,00
i više

Sve gore navedeno i  promocija na WEB stranici Udruge «Igra»

 

 

Ideje za rad s djevojkama- besplatni edukativni cd s igrama, uputama i radionicama

Naziv: Ideje
za rad s djevojkama- besplatni edukativni cd s igrama, uputama i radionicama

Datum:.

Mjesto:

Organizator: International Women’s Tribune Centre –
IWTC

 

Sažetak: : Na stranicama International
Women’s Tribune Centra može se besplatno skinuti kolekcija edukativnih igara,
priručnika za treninge i vodiča za radionice namijenjenih za rad s djevojkama. Obuhvaćene
su teme:

 

 • ljudska prava i prava žena

 

 • nasilje prema ženama i djevojkama,
  nasilje u obitelji- prepoznavanje i prevencija, uloga roda i ideja o
  maskulinosti i femininosti kod pojave nasilja; posebne radionice za dječake i
  muškarce za smanjivanje nasilja i uključivanje muškaraca u rad koji promovira
  spolnu jednakost

 

 • HIV i
  AIDS
  – mišljenja, priče, konkretne strategije, iskustva HIV pozitivnih žena,
  pitanje HIV-a i trudnoće
 • etička
  pitanja u savjetovanju HIV pozitivnih; raspodjela ekonomskih dobara i AIDS

 

 • seksualno i reproduktivno zdravlje-nove
  reproduktivne tehnologije i njihov utjecaj na politiku i prava žena

 

 • rod/spol– stereotipne uloge i obveze
  muškaraca i žena

 

Iako je veći dio materijala
namijenjen radu s djevojkama, neke radionice se bave širim problemima i
prigodne su za rad sa spolno i dobno različitim grupama i pojedincima: vodstvo, lobiranje- strategije i pristupi,
rješavanje konflikata i uspostavljanje mira, radno iskorištavanje djece, pitanja
tolerancije različitosti, radio-drama za djecu.

 

Više informacija potražite na http://www.iwtc.org/6774.html

“Kontakt” – program unapređenja životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu

“Kontakt” – program unapređenja životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu  je program Udruge «Igra» koji je nastao na temelju rezultata istraživanja “Potrebe mladih u odgojim domovima” koje je pokazalo da postojeći oblici skrbi za mlade

u ustanovama nisu dostatni za zadovoljavanje njihovih potreba i na temelju
stručne literature koja ističe nužnost umanjivanja negativnih posljedica
institucionalizacije mladih.

Program Kontakt doprinosi tome da djeca i mladi
koji su bili smješteni u institucije socijalne skrbi nakon odlaska iz ustanove
uspostave kvalitetan život u lokalnoj zajednici. Mišljenja smo da je osnovni
preduvjet za postizanje ovakvog dugoročnog cilja to da djeca i mladi u
institucionalnom tretmanu imaju zadovoljene potrebe i ostvarene vlastite
društveno poželjne životne ciljeve. Program Kontakt pomaže djeci i mladima
da  razviju životne vještine, dobiju
podršku i informacije i da razviju pozitivan stav prema vlastitoj budućnosti
kako bi tako osnaženi mogli ostvariti svoje ciljeve ali i očekivanja koja pred
njih stavlja društvo.

 

Osnovna metodologija na Programu je
neformalna edukacija kroz grupni rad unutar koje koristimo različite kreativne
tehnike, diskusije, interaktivne vježbe i iskustvene aktivnosti. Zahvaljujući
tim metodama djeca i mladi dobivaju podršku i pažnju, nove informacije o
svijetu oko sebe, usvajaju nove životne vještine i dobivaju priliku naučeno
iskušati u praksi. Rezultati evaluacije, iskustva naših stručnjaka i zapažanja
stručnjaka u ustanovama pokazuju da se korisnici uključeni u program brže i
bolje adaptiraju na novu sredinu, da uspostavljaju kvalitetnije odnose sa
drugim ljudima i da se osjećaju spremnijim za samostalan život.

 

Suradnja sa stručnim osobljem ustanove
neizostavan je segmenta rada ovog Programa. Osim redovitih sastanaka radi
razmjene informacija stručnom osoblju Program omogućuje da se uključe u
edukaciju o načinima rada sa djecom sa poremećajima u ponašanju.

 

Ovakav sveobuhvatan način rada sa osobljem i
korisnicima ustanova doprinosi razvoju samostalnih i odgovornih mladih ljudi
koji su spremni aktivno sudjelovati u razvoju društva  odnosno sprečava ponovnu institucionalizacija
mladih, razvoj njihove ovisnosti o socijalnoj pomoći i sprečava nastavak kruga
obiteljske patologije.

 

Program «Kontakt» se
od šk.g. 2002. godine provodio sljedećim ustanovama:


Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac


Domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi
Vrbina u Sisku


SOS Kućama za mlade u Zagrebu i Velikoj Gorici


Centru za odgoj i obrazovanje  djece i mladeži Dubrava


Domu za odgoj djece i mladeži – Dom za mušku djecu i
mladež Župančićeva, Zagreb


Domu za djecu Ivan Goran Kovačić.

 

Školske godine
2006-2007 ponuditi ćemo program osim navedenim ustanovama i Zavodu za preodgoj
maloljetnika Turopolje-otvoreni odsjek Sisak.
Želja nam je organizirati edukacije za stručno osoblje ustanova u
kojima radimo sa korisnicima ali i za stručno osoblje u Odgojnom domu Mali
Lošinj. Broj ustanova koje će u konačnici biti uključene u program ovisiti će o
financijskim sredstvima koje prikupimo tijekom godine.

 

U 2003 godini program Kontakt je dobio
pismenu podršku od Ministarstva rada i socijalne skrbi koje ga je prepoznalo
kao «kvalitetnu nadopunu postojećih programa institucionalnog tretmana u
domovima za odgoj djece i mladeži i odgojnim domovima» te kao «projekt koji
može predstavljati kvalitetnu vezu između rada vladinih i nevladinih
organizacija». Također, program Kontakt je od strane bivšeg Državnog zavoda za
zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
i Povjerenstva vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju uvršten u
grupu od 14 programa koji predstavljaju potencijalne model programe prevencije
i tretmana poremećaja u ponašanju odnosno predstavljaju primjer dobre prakse
u  Hrvatskoj.

 

Program
Kontakt upotpunjuje rad ustanova i omogućuje korisnicima, da kao i djeca i
mladi izvan ustanove, razviju sve svoje potencijale te da se nakon izlaska iz
ustanove aktivno uključe u društvo

 

Koordinatorica Programa:

Sunčana Kusturin, dipl. soc. radnik

suncana.kusturin@udrugaigra.hr

 

____________________________________________

Edukativna brošura: Katapult”- drugo dopunjeno izdanje

Drugo dopunjeno izdanje edukativne Brošure “Katapult” kreirano je u partnerstvu sa Forumom za kvalitetno udomiteljstvo djece te u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Selectio.d.o.o.

 


Objavljena je najnovija brošura za mlade: “PROMIŠLJANJA MLADIH koji su odrastali u sustavu socijalne skrbi O SAMOSTALNOM ŽIVOTU”

Poziv na pridruživanje građanskoj koaliciji stop rizičnom spolnom odgoju

Mi, članovi/ce Koalicije smatramo da je program Udruge GROZD po svom sadržaju protuustavan i opasan po javno zdravlje buduci da promovira stavove spram spolnosti i prevencije spolno prenosivih infekcija koji su suprotni principima suvremenog javnog zdravstva te medjunarodnim standardima dječjih i ljudskih prava.

Ptristupnicu i više informaicja potražite na ZaMiru.