Programi i usluge

 

Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI: Preventivni program rada grupa djece i mladeži s poremećajima u ponašanju

Teoretski okvir iz kojeg proizlaze sadržaji i ciljevi Programa MPPI determiniran je teorijom socijalnog učenja – spoznajom o činiteljima koji pozitivno, odnosno negativno utječu na proces socijalizacije. U radu se, također, koriste spoznaje o djelovanju posljedica na ponašanje pojedinca tj. spoznaje o operantnom uvjetovanju, a ovisno od potreba i ostale kognitivno bihevioralne metode (npr. metode učenja i promjene stavova). Provodi se u suradnji sa CZSR Zagreb – Ured Pešćenica radimo preventivni program: Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI. Program je razvio i nekoliko potprograma:

MPPI – Studenti koji mogu više

SKMV je potprogram namijenjen prvenstveno radu s djecom i njihovim roditeljima, osmišljen kao skup raznih sadržaja i metoda ciljanih podizanju kvalitete odrastanja i sazrijevanja djece, kao i poticanju sadržajnijeg i kompetentnijeg roditeljstva.

 

Kontakt
Program unapređenja životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu    namijenjen je djeci i mladima koji su još uvijek ili su tijekom svog odrastanja bili smješteni u dječje ili odgojne domove ili udomiteljske obitelji. Program omogućuje korisnicima, da kao i mladi izvan ustanove, razviju sve svoje potencijale te da se nakon izlaska iz ustanove aktivno uključe u društvo.

 

Ozdravljenje kroz igru- OKI

Odlazak i boravak u bolnici je promjena svakodnevnog načina života. Praćena je neizvjesnošću i neugodnim emocionalnim stanjima zbog odvajanja od primarne sredine, zbog bolesti, straha od medicinskih postupaka i ishoda liječenja. Djeca bolesnici, a i njihovi roditelji u posebno su stresnom položaju. Stresnost  boravka u bolnici ne može se izbjeći, ali se može olakšati. Djeci smještenoj na odjelu pedijatrije zbog njihovog zdravstvenog stanja ograničene su aktivnosti, često im je dosadno i često im nedostaje socijalni kontakt. Naše osnovne projektne aktivnosti  usmjerene su na pružanje podrške i pomoći djeci koja borave na klinici za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice i njihovim roditeljima. Ovim projektom djeci pružamo pomoć i podršku kroz igraonice u bolnici jer smatramo da je igra od vitalne važnosti za zdrav razvoj sve djece.  Djeca komuniciraju kroz igru i mogu nam reći svoje brige i tjeskobe puno prije i lakše nego što se znaju verbalno izraziti. Igra ima ključnu ulogu, kako u nošenju sa bolešću tako i  u oporavku.  Igraonice u bolnici provodit će se kroz različite vrste aktivnost (igru, pjevanje, čitanje priča, kreativnu radionicu), a provodit će ih volonteri-animatori.

 

Drugačiji pristup – savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Naše Savjetovalište omogućuje korisnicima novi i drugačiji pristup rješavanju postojećih problema kroz osvještavanje i učinkovito korištenje  kako osobnih resursa tako i resursa iz okoline.

Pružamo Vam  mogućnost drugačijeg pristupanja problemu od pristupa koji ste do tada koristili. 

Polazište nam je da se ljudi nađu u poteškoćama kada uobičajeni obrasci njihovog ponašanja i nošenja sa svakodnevnim situacijama zbog specifičnih okolnosti prestanu biti učinkoviti i potrebno je učiniti promjenu kako bi prevladali krizu tj. pristupiti nastaloj situaciji na novi-drugačiji način.