Savjetovalište Igra – savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

empty (1)„DRUGAČIJI PRISTUP“ (2006.g.) savjetovalište za djecu, mlade i obitelj usmjereno je na:

–          razvijanje i provođenje  usluga koji promiču i unapređuju razvoj i zdravlje pojedinca, obitelji i zajednice,

–           prevenciju  poremećaja u ponašanju djece i mladih,

–           stvaranje socijalno odgovorne zajednice

–           te povećanje socijalne uključenosti građana

Naše Savjetovalište omogućuje korisnicima novi i drugačiji pristup rješavanju postojećih problema kroz osvještavanje i učinkovito korištenje  kako osobnih resursa tako i resursa iz okoline.

Pružamo Vam  mogućnost drugačijeg pristupanja problemu od pristupa koji ste do tada koristili.

Polazište nam je da se ljudi nađu u poteškoćama kada uobičajeni obrasci njihovog ponašanja i nošenja sa svakodnevnim situacijama zbog specifičnih okolnosti prestanu biti učinkoviti i potrebno je učiniti promjenu kako bi prevladali krizu tj. pristupiti nastaloj situaciji na novi-drugačiji način.

AKTIVNOSTI SAVJETOVALIŠTA:

 1. Inicijalni razgovori provode se sa svim korisnicima prije uključivanju u bilo koju vrstu aktvnosti u Savjetovalištu. Tijekom inicijalnih razgovora naši savjetovatelji se upoznaju sa problematikom koju  donosite,vašim očekivanjima i stvarnim potrebama koje imate te na temelju toga nude uslugu koja će najučinkovitije zadovoljiti vaše potrebe.

Trajanje inicijalnog razgovora je 60 minuta.

Cijena usluge: 100,00 kn

2. Individualno savjetovanje i/ili psihoterapija za djecu,mlade i odrasle kojima je potrebna pomoć u svladavanju životnih teškoća;

Savjetovanje traje u prosjeku 10 susreta, a psihoterapija 20-60 susreta.

Susret traje 60 minuta i dinamika susreta je jednom tjedno ili jednom u dva tjedna.

Dogovarate termin koji je rezerviran za vas. I nema čekanja.

Cijena susreta: 200,00 kn

 3. Partnersko savjetovanje omogućuje vam da uspostavite novu ravnotežu u svojim odnosima,poboljšate međusobnu komunikaciju i uspostavite odnos ravnopravnog dostojanstva sa svojim partnerom.

Savjetovanje traje u prosjeku 10 susreta.

Susret traje 60 minuta i dinamika susreta je jednom tjedno ili jednom u dva tjedna.

Dogovarate termin koji je rezerviran za vas. I nema čekanja.

Cijena susreta: 300,00 kn

 4. Obiteljsko savjetovanje  omogućuje članovima vaše obitelji da uspostave novu ravnotežu u svojim odnosima,poboljšaju međusobnu komunikaciju i uspostave odnos ravnopravnog dostojanstva.

Iskustvo nam pokazuje da obiteljsko savjetovanje traje minimalno 30 susreta.

Susret traje 90 minuta i dinamika susreta je jednom tjedno ili jednom u dva tjedna.

Cijena susreta: 400,00 kn

5. Pomoć u učenju za učenike osnovnih i srednjih škola uključuje individualan ili grupni rad.

Svrha je usvajanje kvalitetnih strategija učenja i poboljšanje školskog uspjeha.

Pomoć u učenju se odvija u prostorijama udruge Igra,u prostorijama škola ili domu korisnika maksimalno 12 susreta po 120 minuta.

Prijave i upisi tijekon rujna 2014.g.

Cijena usluge: naknadno

Pružamo mogućnost besplatne psihosocijalne pomoći za osobe u riziku od socijalne isključenosti koji su korisnici Centra za socijalnu skrb na području Grada Zagreba i grada Zaprešića.

Stručna suradnica- savjetovateljica: Lana Hrgovan, prof. rehabilitatorica i gestalt psihoterapeutkinja (lana.hrgovan@udrugaigra.hr)

Voditeljica savjetovališta: Nikolina Vodanović, mag.psych