CARE-A-NET

Razdoblje provedbe: 11.2. 2014. – 10.8.2015.
Ukupna vrijednost projekta: 105,409.06 €
EU udio u financiranju projekta: 89,498.62 €
Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu
Partneri: Udruga „Igra“ – za pružanje edukacijsko-rehabilitacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći iz Zagreba i Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ iz Zadra

                  

Osnovni cilj projekta CARE-A-NET je promicanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja i unapređenja kvalitete života mladih koji izlaze iz alternativne skrbi – domova za djecu i mladež, odgojnih domova i udomiteljskih obitelji.

Specifični ciljevi projekta su:

– poboljšati javne politike u području zapošljavanja, stanovanja i socijalnog uključivanja mladih koji izlaze iz alternativne skrbi, i

– osnažiti mlade koji izlaze iz alternativne skrbi za održivo zapošljavanje i socijalno uključivanje.

Aktivnosti projekta:

U prvoj komponenti projekta formirat će se zagovaračka mreža koju će činiti predstavnici ustanova socijalne skrbi (domova za djecu i mladež i odgojnih domova), udruga koje rade s mladima, za mlade ili se na drugi način bave za projekt relevantnim javnim politikama i mladi koji izlaze ili su ranije izašli iz alternativne skrbi. Članovi zagovaračke mreže će kroz niz treninga razviti i unaprijediti zagovaračka znanja i vještine, analizirati relevantne javne politike i prakse te izraditi prijedloge za unapređenje javnih politika koje se tiču izlaska mladih iz alternativne skrbi, njihovog zapošljavanja, stanovanja i socijalnog uključivanja. Stečena znanja i vještine Zagovaračka mreža primijenit će tijekom kampanje zagovaranja za socijalno uključivanje mladih iz alternativne skrbi koja će uključivati sastanke s donositeljima odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, okrugle stolove i konferencije te kampanju u medijima i na društvenim mrežama.

U drugoj komponenti 50 mladih koji izlaze iz alternativne skrbi iz Zadarske županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije sudjelovat će u radionicama vještina traženja posla i socijalnih vještina, individualnom savjetovanju, a dobit će i praktičnu pomoć u nalaženju prilika za zapošljavanje i kontaktiranju s poslodavcima. Kako bi im se olakšala potraga za poslom, kroz projekt ćemo razviti platformu na društvenim mrežama kako bi senzibilizirali i motivirali poslodavce za zapošljavanje mladih iz alternativne skrbi i time tako mladima olakšali informiranje o mogućnostima zapošljavanja i slobodnim poslovima.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

 

 

www. strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Rehabilitacijskog centra za stres i traumu