Modifikacija ponašanja putem igre

 

  • MPPI- Preventivni program rada grupa djece i mladeži sa poremećajima u ponašanju Zagreb- program za djecu osnovnoškolskog uzrasta i njihove roditelje = usmjeren na prevenciju poremećaja u ponašanju kroz primjenu individualnog i grupnog rada. Provodi se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Zagreb – Ured Pešćenica. Cilj programa je stvaranje vrijednosnog sustava i stavova “radom kroz igru” kako bi se uklonili ili spriječili rizici pojavljivanja društveno neprihvatljivog ponašanja djece.  Ove godine 21. godišnjica provedbe programa.


 

  • MPPI-Studenti koji mogu više – usmjeren na pružanje podrške i educiranje volontera – voditelja individualnog rada sa djecom putem supervizije.  Kontinuirani individualni rad usmjeren je uklanjanju postojećih teškoća u učenju, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju djeteta.