Supervizija

Želite proširiti kut gledanja na slučajeve s kojima se susrećete u praksi
Želite dobiti inspiraciju za nove pristupe korisnicima?
Želite unaprijediti profesionalne kompetencije?
Želite dobiti podršku?
Želite učiti o sebi?

Želite sve gore navedeno i spremni ste odvojiti 4 sata mjesečno za svoje mentalno zdravlje?Udruga Igra svim zainteresiranim stručnjacima humanističkog usmjerenja nudi mogućnost da se uključe u SUPERVIZIJU!!!

ŠTO JE TO SUPERVIZIJA?
Cilj razvojno-integrativnog oblika supervizije je «razvoj profesionalne kompetentnosti u podržavajućem okruženju koje omogućuje praktičarima da integriraju svoje profesionalno iskustvo s teorijama i zahtjevima svoje profesionalne uloge, s jedne strane, i sa svojim osobinama, vrednotama, osjećajima, predispozicijama i kompetentnostima s druge strane.» (Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (2004.) Supervizija u psihosocijalnom radu, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb). U tom kontekstu supervizija između ostalog članovima supervizijske grupe nudi rasterećenje, podršku, različite uvide u konkretne situacije, razmjenu iskustva i znanja, razvoj novih vještina, unapređenje vlastite brige o mentalnom zdravlju te jačanje profesionalnog identiteta.

KOME JE SUPERVIZIJA NAMIJENJENA?
U superviziju se mogu uključiti iskusni i manje iskusni stručnjaci humanističkog usmjerenja koji žele:
• dobiti podršku u suočavanju sa svakodnevnim stručnim izazovima
• kritički razmatrati svoje postupke iz različitih kutova
• unaprijediti vlastite kompetentnosti
• brinuti o mentalnom zdravlju usprkos stresorima u radnom okruženju.

U jednu supervizijsku grupu moći će biti uključeno minimalno 6, a maksimalno 8 stručnjaka.

NA KOJI NAČIN JE ORGANIZIRANA?
Supervizijski susreti odvijat će se jednom mjesečno u trajanju od 3 sata. Supervizijski susreti trajat će cijelu 2015. godinu te je predviđena realizacija 14 supervizijskih susreta (po 3h). Termin odvijanja supervizijskih susreta dogovorit će članovi supervizijske grupe sa supervizorom. Supervizije će se odvijati u prostorijama Udruge Igra (Sveti Duh 55).