Sajam dobrosusjedstva

Rad udruge Igra s direktnim korisnicima, rad na osnaživanju stručnjaka, aktivnosti senzibilizacije i istraživačko-zagovaračke aktivnosti mogu se svrstati u dva glavna programska područja: Socijalno uključivanje i Mentalno zdravlje. I dok su naše usluge namijenjene djeci, mladima i obiteljima koji u najvećem dijelu pripadaju marginaliziranim skupinama, želja nam je da se unaprijedi mentalno zdravlje i socijalna uključenost cjelokupne populacije naše lokalne zajednice. Iz tog smo razloga osmislili građansku akciju Sajam dobrosusjedstva, u nadi da ćemo potaknuti lokalnu zajednicu da prepozna vlastite resurse koje može koristiti za unapređenje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti svojih članova.

Sajam dobrosusjedstva 2017.

Sajam dobrosusjedstva 2018.