Website o EU fondovima

EU fondovi je prvi website u Hrvatskoj koji pruža jednostavna rješenja hrvatskim organizacijama u identifikaciji potpora EU za njihove projekte. Više o njima možete saznati na www.eufondovi.eu.

Ako imate projekte u području obrazovanja, inovacije, kulture, stvaranja networka unutar Europe, humanitarnih aktivnosti, prijenosa znanja, zaštite okoliša i još puno drugih područja, pomažu Vam da identificirate financijske potpore koje se nude, bespovratna sredstva, garancije i zajmovi.
BESPLATNO imate 3 SATA kako biste testirali da li postoje programi za Vaše projekte… Provjerite odmah: Da li se vaša ideja uklapa u neki od programa financiranja iz fondova EU?