Čuli ste za asocijativne karte?

Vidjeli ste kako ih je netko koristio?

Svidjelo vam se do kojih uvida osoba može doći uz njihovu pomoć?

Želite naučiti nešto više o samim asocijativnim kartama i načinima na koje vam mogu pomoći u radu s ljudima?

 

Udruga Igra pripremila je za Vas edukativno-iskustvene radionice o primjeni asocijativnih karata u psihosocijalnom i savjetodavnom radu.

Svaka edukacija specifična je po svom fokusu i populaciji stručnjaka kojoj je namijenjena.

 

Edukativna radionica „Osnove rada s asocijativnim kartama“ usmjerena je dobivanju osnovnih i općih informacija o asocijativnim kartama u kontekstu kreativnih tehnika te vježbanja kvalitetne komunikacije kojom potičemo korisnike da dođu do značajnih samouvida. Primarno je edukativnog karaktera, iako će sudionici imati prilike iskusiti i nekoliko općih vježbi koje mogu koristiti u svom daljnjem radu. Namijenjena je studentima i stručnjacima humanističkog usmjerenja koji žele obogatiti svoj psihosocijalni rad.                                                                                                                    Voditeljica: Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut / Tamara Bobić, edukacijski rehabilitator

 

Iskustvena radionica „Asocijativne karte u psihosocijalnom radu“ primarno je usmjerena učenju kroz iskustvo korištenja asocijativnih karata. Namijenjena je studentima i stručnjacima humanističkog usmjerenja koji su prethodno završili edukativnu radionicu „Osnove rada s asocijativnim kartama“.                                                  Voditeljica: Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut / Tamara Bobić, edukacijski rehabilitator

Iskustvena radionica „Asocijativne karte u savjetodavnom radu“ namijenjena je isključivo stručnjacima koji imaju iskustvo savjetodavnog rada i žele asocijativne karte koristiti u savjetodavnom procesu. Polaznici mogu biti i stručnjaci u edukaciji iz neke psihoterapijske škole ili psihoterapeuti željni dodatnog usavršavanja.                                                                                                                                                                                            Voditeljica: Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut

Za vrijeme edukacija sudionici će biti upoznati s različitim asocijativnim kartama uključujući i SEDO karte, prve hrvatske asocijativne karte koje je proizvela udruga Igra.