Asocijativne karte

Čuli ste za asocijativne karte?
Vidjeli ste da ih je netko koristio?
Svidjelo vam se do kojih uvida osoba može doći uz njihovu pomoć?
Želite naučiti nešto više o samim asocijativnim kartama i načinima na koje vam mogu pomoći u  radu sa ljudima?

Udruga Igra  pripremila je za vas edukativno-iskustvene radionice o primjeni asocijativnih karata u psihosocijalnom i savjetodavnom radu.
Svaka od 3 ponuđenih  edukacija je specifična po svom fokusu i populaciji stručnjaka kojima je namijenjena.

Edukativna radionica „Osnove rada sa asocijativnim kartama“ je  usmjerena na dobivanje osnovnih i općih informacija o asocijativnim kartama u kontekstu kreativnih tehnika te vježbanja kvalitetne komunikacije kojom potičemo korisnike da dođu do značajnih samouvida. Primarno je edukativnog karaktera iako će sudionici imati prilike i iskusiti nekoliko općih vježbi koje mogu koristiti u svojem daljnjem radu. Otvorena je za pomagače i stručnjake društveno-humanističkog usmjerenja koji žele obogatiti svoj psihosocijalni rad.

Voditeljica: Sunčana Kusturin,univ.spec.sup.psihosoc.rada

Iskustvena radionica „Asocijativne karte u psihosocijalnom radu“  primarno je usmjerena na učenje kroz iskustvo korištenja asocijativnih karata i namijenjena je pomagačima i stručnjacima društveno-humanističkog usmjerenja koji su prethodno završili edukativnu radionicu „Osnove rada sa asocijativnim kartama“.

Voditeljica: Sunčana Kusturin,univ.spec.sup.psihosoc.rada

Iskustvena radionica  „Asocijativne karte u savjetodavnom radu“ namijenjena je isključivo stručnjacima koji imaju iskustvo savjetodavnog rada i žele asocijativne karte koristiti u savjetodavnom procesu. Polaznici mogu biti i stručnjaci u edukaciji iz neke psihoterapijske škole ili psihoterapeuti željni dodatnog usavršavanja.

Voditeljica: Lana Hrgovan, defektolog i psihoterapeut

Tijekom edukacija sudionici će biti upoznati sa različitim asocijativnim kartama uključujuću i prvim hrvatskim asocijativnim kartama  „Sedo“.

 Cijene:
Edukativna radionica „ Osnove rada sa asocijativnim kartama“: 350,00 kn
Iskustvena radionica „Asocijativne karte u psihosocijalnom radu“: 350,00 kn
Iskustvena radionica „Asocijativne karte u savjetodavnom radu“: 500,00 kn

Prve hrvatske asocijativne karte „Sedo“ sa popustom od 20% za sudionike edukacije  80,00 kn