„Psihološko savjetovalište za mlade osobe s invaliditetom“

Mjesto: Trg Bana
Josipa Jelačića 1, Zagreb

Organizator: Psihološki
centar TESA

Sažetak:

U sklopu programa psiholozi Psihološkog centra TESA pružaju besplatno:

1.            individualno
savjetovanje za mlade
osobe s invaliditetom u dobi od 15 do 29 godina,

2.             savjetovanje
za roditelje
djece s invaliditetom,

3.            radionice
za mlade osobe s invaliditetom s temama iz područja psihologije (razvoj
komunikacijskih vještina, odrastanje i osamostaljivanje, emocionalna
inteligencija, razvoj kreativnih potencijala, itd.)

Više informacija potražite :

Zainteresirani (mladi
s invaliditetom ili roditelji) se mogu javiti na telefon: 01 / 48 28 888

(Telefon za psihološku pomoć Psihološkog
centra Tesa).