Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO)

Datum:
24.travnja, od 9:30 do 11:30.

Mjesto: Osijek

Sažetak:

U tijeku su pripreme za
Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) za programsko razdoblje od 2011.
do 2013. godine.

NSRO je ključni
strateški dokument kojim se utvrđuju prioriteti korištenja sredstava i
strukturnih instrumenata EU, a ujedno je i temelj za izradu Operativnih
programa do 2013. godine. Operativni programi će odrediti mjere ključne za
ostvarivanje prioriteta utvrđenih NSRO-om i način njihove provedbe. Zajedno će
tvoriti programsku bazu za upravljanje Strukturnim instrumentima EU nakon
ulaska RH u punopravno članstvo EU.

Imajući u vidu da su
partnerske konzultacije s ključnim dionicima jedno od temeljnih načela
kohezijske politike EU, važno je pravodobno uključiti sve predstavnike
zainteresirane javnosti te organiziranog civilnog društva u raspravu o
prioritetima sadržanima u NSRO.

S obzirom na vrlo
kratke rokove za izradu NSRO, Ured za udruge obavještava da će se prvi krug
konzultacija s predstavnicima udruga održati u sklopu Dana udruga 2009. u
Osijeku, tijekom okruglog stola na temu *Organizacije civilnog društva i
prepristupni / strukturni fondovi EU, *24.

travnja, od 9:30 do
11:30. Na okruglom stolu se očekuju predstavnici resornih ministarstava
nadležnih za izradu Operativnih programa.

 S obzirom da imaju još
nešto slobodnih kapaciteta za prijavu sudionika na Dane udruga,slobodno im se
javite.

Više informacija potražite : www.uzuvrh.hr