Briga o mentalnom zdravlju u obitelji tijekom kriznih vremena

Dana 10. listopada obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja s primarnom svrhom podizanja svijesti  javnosti o pružanju odgovarajuće brige za mentalno zdravlje, senzibiliziranju o poteškoćama koje su vezane za mentalno zdravlje te poticanju na ulaganje u sustav podrške.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije mentalno zdravlje je temeljno ljudsko pravo, a opisuje se kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresovima te može produktivno raditi i pridonositi svojoj zajednici u kojoj živi.

Svi ćemo se lako složiti da živimo u izazovnom periodu za sve nas, upravo zbog  kriznih događaja. Nagle i nepredvidive situacije pogađale su nas sa svih strana: pandemija, izolacija, fizička distanca, potresi, online nastava, posao od kuće. Takvi događaji i razdoblja zahtijevaju od nas da se prilagodimo promijenjenim životnim uvjetima u organizacijskom i psihološkom pogledu. S mnogim takvim situacijama smo se već uspješno izborili tako što smo, metaforički rečeno, naučili plivati u tim nemirnim vodama. Primjerice, nekako smo se prilagodili epidemiološkim mjerama kako bi zaštitili sebe i druge oko sebe, poslu od kuće, online nastavi, novonastalim uvjetima nakon potresa i slično. No, ne treba zaboraviti da kriza s kojom smo suočeni još uvijek traje, a iz koje su posljedično „isplivale“ mnoge dodatno stresne situacije kao što su pojačani zahtjevi roditeljstva, pojačani postojeći problemi u odnosima i sukobi unutar obitelji, pojačani stres na poslu, financijska nestabilnost. Iako smo se uskladili s određenim novonastalim promjenama, ispred sebe i dalje imamo važne i zahtjevne zadatke – čuvanje dobrobiti sebe i bližnjih.

Razdoblje krize pogađa svakog člana obitelji na svoj način, ali i obitelj kao cjelinu te je u tom razdoblju podrška i pomoć potrebna svima i velikima i malima. Zahtjeva od nas da učinimo neke promjene za sebe i kao obitelj kako bismo se uspješno prilagodili novim okolnostima života, rada, školovanja i drugih važnih aspekata svakodnevice. Krizne situacije u sebi nose rizik težeg snalaženja i funkcioniranja, ali s druge strane i potencijal za promjenu na bolje u smislu učenja novih načina rješavanja problema, mogućnost za rast i razvoj, uspješno suočavanje sa strahovima, bolju obiteljsku povezanost.

Svaki pojedinac može brinuti o svojem mentalnom zdravlju kroz, primjerice, prepoznavanje i dijeljenje svojih osjećaja s drugima, kao i jakih strana, prepoznavanja svojih potreba, kroz traženje podrške u teškim situacijama, kao i adekvatne načine nošenja sa stresom, uspostavljanje zdravih i ravnopravnih odnosa i slično.

Roditelji u razdoblju krize imaju nekoliko zadataka: čuvanje vlastite dobrobiti, dobrobiti djece i obitelji u cjelini. U vrijeme krize uloga roditelja zahtjeva balansiranje vlastitih osjećaja i reakcija uz istovremeno organiziranje života, partnerskog odnosa i posla, a to nije nimalo lagan zadatak.

Istovremeno, djeca reagiraju na promijenjene okolnosti, roditeljski strah i mogu različito reagirati. Primjerice, mogu pokazivati promjene u ponašanju (npr. pojačana nepoželjna ponašanja, povlačenje u sebe, pojava ponašanja koja su karakteristična za mlađu dob), pokazivati određene emocionalne poteškoće, imati problema prilikom spavanja, poteškoće u izvršavanju školskih obaveza, pokazivati promjene u vršnjačkim odnosima, tražiti pojačanu brigu i pažnju roditelja koji im predstavljaju najvažniji oslonac u ovakvim neizvjesnim uvjetima.

Neusklađenost onoga što zamjećuju, onoga što osjećaju i onoga što odrasli poručuju može dodatno zbuniti dijete. Djeca primjećuju da nešto nije u redu, ali često ne znaju prepoznati što točno ne valja, što može dovesti do još većeg straha i negativnih fantazija, pogotovo kod mlađe djece. Pokazujući pred djecom vlastite emocije djecu učimo da svoje emocije izraze i da se s njima nauče nositi. Zbog toga je važno razgovarati o događajima, promjenama i osjećajima umjesto da ih prikrivamo.

Kako će se obitelj nositi s određenim problemom ovisi o tome kako pristupa tom problemu. Svaki član obitelji će na svoj način gledati na razdoblje krize i neće nužno imati iste ideje o tome što je više ili manje važno. Svakome od nas život je na neki način promijenjen, svatko nešto gubi. Poželjno je da članovi obitelji prepoznaju i dožive svoju obitelj kao izvor podrške.

Jedna od važnih zadaća u ovom, i u svim kriznim razdobljima, jest da brinemo o svojem mentalnom zdravlju, dobrobit naše djece i da ostanemo povezani, koliko je to moguće. Zbog toga je važno njegovati obiteljsku otpornost tj. sposobnost da se kao obitelj nosimo sa stresnim iskustvima, obnovimo i ojačamo našu povezanost. Ono što se pokazalo važnim u održavanju obiteljske otpornosti je ulaganje u održavanje toplih i brižnih veza između članova obitelji, otvoreno izražavanje osjećaja i komunikacija, uživanje u zajedničkim aktivnostima, konstruktivno i zajedničko nalaženje rješenja problema, međusobna podrška, a posebno članu obitelji koji je u najvećoj mjeri izložen stresu.

U sklopu Udruge Igra provodimo mnoge aktivnosti usmjerene na brigu o mentalnom zdravlju, poput inicijalnih i informativnih razgovora, individualnog savjetovanja i terapije odraslih, mladih i djece, grupnih radionica konstruktivnog provođenja slobodnog vremena za djecu i mlade te senzibilizacije javnosti o ovoj važnoj temi. U tome surađujemo sa školama i Centrom za socijalnu skrb, a velik broj tih aktivnosti financiran je od strane Zagrebačke županije kao i Središnjeg državnog ured za demografiju i mlade u sklopu projekata “Savjetovalište Igra”.

Ukoliko vam je potrebna podrška ili savjet kontaktirajte nas telefonski  095 911 0089 ili mailom na udruga.igra@udrugaigra.hr

Izvori:

Arambašić, L. (2000). Psihološke krizne intervencije – psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja. Društvo za psihološku pomoć. Zagreb.

Berc (2011). Obiteljska otpornost – teorijsko utemeljenje i primjena koncepta u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 19(1), 145-167.

Buljan Flander, Bogdan, Boričević Maršanić, Brezinšćak, Čagalj Farkas, Ćorić Špoljar, Gojković, Kegalj, Matijević, Mikloušić, Mišević, Profaca, Selak Bagarić, Vlašić-Cicvarić, Vukušić i Zoričić (2020). Povezani: Telefonsko i e-savjetovanje u suočavanju s pandemijom COVID-19 i njenim posljedicama. Hrvatska psihološka komora.

www.hzjz.hr

Tekst pripremila: Ivana Car Novak, mag.psych.

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1987. godine proglasila 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama želeći upozoriti na sve veći problem zlouporabe droga na globalnoj razini. Upotreba droga na individualnoj razini izaziva cijeli niz problema, od udaljavanja od bliskih ljudi, otuđenja od obitelji, kao i ozbiljnih zdravstvenih teškoća te na kraju smrti (Gašparović, 2016). Pokazuje se povezanost zlouporabe droga i teške depresije, anksioznih poremećaja i poremećaja ličnosti (EMCDDA, 2016).

Ured za droge i kriminal (UNDOC) procjenjuje da je 246 milijuna ljudi u dobi od 15 do 64 godine zlouporabilo neku vrstu droge u 2013. godini, što je 5% svjetske populacije.

U 2012. godini provedeno je istraživanje prevalencije zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj koje pokazuje kako je populacija mladih najviše izložena problemu te da čak četvrtina mladih zloupotrebljava droge. Na tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku održanoj u veljači 2020. godine utvrđeno je kako je Hrvatska iznad europskog prosjeka po konzumiranju ilegalnih droga među mladima.

Ciljevi Nacionalne strategije (2012) su spriječiti i smanjiti zlouporabu droga i drugih sredstava ovisnosti, posebice među djecom i mladima; smanjiti razmjere problema zlouporabe droga i ovisnosti u društvu, kao i vezanih zdravstvenih i socijalnih rizika nastalih zlouporabom droga; smanjiti dostupnost droga na svim razinama i sve oblike kriminala vezanog za zlouporabu droga; unaprijediti, izgraditi i umrežiti sustav za suzbijanje zlouporabe droga i borbu protiv ovisnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Ovisnost je povremeno ili trajno uzimanje droge, uz nesavladivu potrebu za uzimanjem droge, kao i povećavanju količine (zbog razvitka tolerancije), a što ima štetne tjelesne, psihičke, ekonomske i društvene posljedice za ovisnu osobu, kao i za njezinu okolinu (Begić, 2011).

Izuzetno je važno na vrijeme reagirati na znakove ovisničkog ponašanja koje primijetimo u svojoj okolini te pružiti podršku i razumijevanje u procesu traženja pomoći. Dobro razvijena sustavna mreža podrške koja uključuje bliske ljude i obitelj, uz obaveznu pomoć ustanova socijalne skrbi te obrazovnih i zdravstvenih institucija temelj je pomoći ovisnim osobama.

Mladi se ističu kao ranjiva skupina u ovom problemu te je potrebno obratiti posebnu pažnju na edukaciju, osvještavanje i pomoć usmjerenu prema njima. Mladi eksperimentiraju s drogama zbog znatiželje, pritiska društva i želje da što prije odrastu, ili to vide kao izlaz iz nasilne obiteljske situacije, usamljenosti ili nošenja s neugodnim emocijama koje bi radije izbjegli. Važno je otvoreno pričati s mladima, naučiti ih kako mogu prepoznati potencijalno opasne situacije te biti podržavajući i otvoreni za razgovor kako bi oni znali da ste vi sigurno mjesto na kojem mogu doći potražiti pomoć.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ osmislilo je brošuru „Svijet ovisnosti – vodič za roditelje“ kao pomoć roditeljima koji su suočeni s problemima ovisnosti kod svoje djece. Brošura se sastoji od edukativnog upoznavanja s različitim psihoaktivnim supstancama, ponašanjima koja mogu dovesti do ovisnosti, objašnjenjem zašto mladi ulaze u svijet ovisnosti te kako to spriječiti.

Savjet ili pomoć možete potražiti u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti:  javite se na broj telefona 01/38 30 066 (Mirogojska cesta 16, Zagreb).

Psihološko savjetovanje, roditeljsko savjetovanje i pomoć u učenju neke su od usluga kroz koje mladima u riziku i njihovim obiteljima u Udruzi Igra nastojimo omogućiti pravovremeno prevenciju potencijalnih ovisničkih teškoća i podršku za adekvatnu brigu o mentalnom zdravlju.

Usluge provodimo u sklopu programa IGRA za NEovisnost mladih u riziku koji provodimo u partnerstvu s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, CZSS Zagreb i OŠ Pavleka Miškine.

Sredstva za provođenje programa omogućava nam Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Izvori:

Begić, D. (2011) Psihopatologija. Zagreb: Medicinska naklada.

Gašparović, M. (2016) Istraživanja droga u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet.

Svijet ovisnosti – vodič za roditelje (2015) Zagreb: Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

Tekst pripremila: Petra Čeč, mag. psych.

Slika o sebi i školski uspjeh

Slika o sebi predstavlja vjerovanja koje osoba ima o sebi i svojem funkcioniranju u različitim životnim područjima. Predstavlja osjećaje i misli o samom sebi kao i način na koji opažamo sami sebe, a što u konačnici utječe na naše ponašanje.

A kakve veze ima školski uspjeh sa slikom o sebi? Slika o sebi može utjecati na školski uspjeh, ali i školski uspjeh utječe na sliku o sebi.  Primjerice, ako dijete ima bolje mišljenje o svojim sposobnostima tada će procjenjivati da ima veću šansu za uspjehom u koliko se više trudi i uči, dok djeca s lošijom slikom o sebi češće i očekuju lošiji uspjeh, ali su zbog toga i manje motiviraniji na učenje. Naše ponašanje je često usklađeno sa slikom koju imamo o sebi. Pa tako ako je dijete mišljenja kako mu “ne ide matematika” moguće je da će se u skladu s time i ponašati (npr. neće ulagati truda u rješavanje zadataka ili pisanje zadaća, lako će odustajati, bit će više nesigurno), a početno formirano mišljenje će postati na kraju istinito te prilikom toga postaje manje važna djetetova stvarna sposobnost. Prema tome je važnije što dijete misli o sebi i svojim kompetencijama od toga kakvo je ono zapravo.

Na djetetovu sliku o sebi utječu i mišljenja i ponašanja drugih (djetetu važnih) osoba prema njemu – roditelja, prijatelja, članova šire obitelji, učitelja… pa tako primjerice polaskom u školu djeca se počinju učestalo međusobno uspoređivati te između ostalog,  na temelju toga zaključivati o svojim sposobnostima. Također, tijekom osnovne škole djeca su sklonija vjerovanju procjenama odraslih o sebi. U tom periodu, povratne informacije koje djeca dobivaju od svojih vršnjaka i njima važnih odraslih osoba imaju puno veći utjecaj na njih jer su u procesu razvoja te su  općenito otvorenija i smanjeno kritična prilikom primanja informacija. Zato je važno na koji način i kakve povratne informacije djetetu dajemo (npr. umjesto “Ti nikad dobro ne napišeš zadaću” pokušajte reći “Vidim da se trudiš napisati zadaću što bolje možeš, treba li ti moja pomoć?”).

Slika o sebi nije jedino na što školski uspjeh utječe te ima veliki utjecaj na djetetov razvoj kao i doživljaj sebe i svijeta. Što o tome kaže struka kako školski uspjeh i obaveze utječu na mentalno zdravlje djece i mladih možete pročitati u tekstu na web stranici Zagrebačkog psihološkog društva, koji toplo preporučamo.

Ukoliko vam je potrebna podrška ili savjet kontaktirajte nas telefonski  095 911 0089 ili mailom na udruga.igra@udrugaigra.hr

Izvor:

Brdar, I., Rijavec, M. (1998). Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu? IEP. Zagreb.

Tekst pripremila: Ivana Car Novak, mag. psych.

Vodič za suvremenog roditelja

Ovog mjeseca završava naš projekt Savjetovalište Igra kojeg smo provodili u području podrške obitelji, a kao šećer na kraju poklanjamo vam Vodič za suvremenog roditelja (2021.) za ova pomalo luda i jako promjenjiva vremena!

Svjesni smo da je iza nas godina obilježena krizama, potresima, COVID-om, online nastavom, radom od kuće i mnogim drugim novitetima koji su poprilično izazovni. Nosili smo se s time na razne načine koje smo naučili ranije, no nove okolnosti i situacije natjerale su nas da jačamo i neke nove mišiće, istražujemo nove opcije i puteve.

Navedeno je svakako bilo lakše ako u tome nismo ostali sami. Roditelji su u tome imali i poseban zadatak brige ne samo za sebe, nego i za svoje malce, ali i one malo veće. Kako vas ne bi u tome ostavili bez podrške, izradili smo digitalni priručnik, kako biste uz sebe imali mali šalabahter koji vam pomaže disati u onim teškim, izazovnim trenutcima te vas podrži i osnaži u izazovima i one „svakodnevne svakodnevnice“.

Nadamo se da će vam biti od koristi onoliko koliko smo se mi veselili njegovoj izradi, a ako vam se jave nova pitanja ili poželite s nama razgovarati, obratite nam se na kontakt Savjetovališta Igra koji je dostupan u priručniku 😉

Otpornost

Mislimo da se svi možemo složiti da je 2020. za sve nas postala krizna godina. Nagle i nepredvidljive situacije pogađale su nas sa svih strana: COVID, izolacija, fizička distanca, potresi, online škola, posao od kuće… S mnogima od njih smo se već uspješno izborili, a mnogi se nastavljaju i u 2021. U ovom razdoblju naučili smo se hrabriti, suživjeti sa stresom, svladavati nevidljive prepreke, redefinirali smo pojam škole i način našeg rada. Ako promatramo načine na koje se svako od nas suočava s tom krizom možemo primijetiti da su neke strategije slične, a neke se razlikuju. Nekome od nas je teže proći kroz jedne, a nekima kroz sasvim druge izazove. Negativni utjecaji ove krize ne pogađaju sve na iste načine, što zbog okolnosti same krize i jačane vanjskih stresora kojima su izloženi, što zbog unutarnji kapaciteta za nošenje s tim situacijama.

U 20. stoljeću, a točnije 1970-ima, istraživači su počeli pokazivati sve veći interes za takav fenomen unutarnje snage: Kako to da iste krize ostavljaju jače posljedice u životima pojedinaca? Zanimalo ih je kako to da neka djeca koja dožive brojne nedaće tijekom svog odrastanja uspješno prevladaju te poteškoće, žive ispunjen i ostvaren život iako su proživjela mnogobrojna teška i rizična iskustva. Otkrili su da za uspješno prevladavanje životnih izazova trebamo se posvetiti jačanju čimbenika otpornosti (zaštite).

Otpornost (eng. resilience) je kapacitet koji osobi omogućuje da umanji ili savlada štetne posljedice nepovoljnih događaja ili situacija s kojima se suočava (Grotberg, 1998, prema Doležal, 2006), posebno važan u periodu krize u kojoj se još uvijek nalazimo. Otpornost možemo razvijati na različite načine, ona je potencijal koji svi imamo i koji svi možemo njegovati pa tako možemo se usmjeriti prema jačanju naših odnosa s drugima, razvoju optimizma, zahvalnosti, uronjene svjesnosti, zdravim stilovima života, duhovnosti, razvijanju novih talenata i vještina… Popis čimbenika otpornosti je beskonačan i sadrži sve ono što nam čini dobro i sve ono što nas zbližava.

Donosimo Vam ideje o nekim strategijama jačanja otpornosti:

1. Mindfulness (usredotočena svjesnost) je stanje uma koje nastaje kroz obraćanje pozornosti na poseban način: namjerno, svjesno, u sadašnjem trenutku, otvorenog uma, bez prosuđivanja. Usmjeravanjem na ovdje i sada otkrivamo kako uživati u trenutku umjesto uobičajenog razbijanja glave o prošlosti ili pretjerane brige o budućnosti. Puna svjesnost se može razviti kroz trening koji omogućuje ljudima da promijene način na koji se osjećaju i misle o svojim iskustvima, posebno onim stresnim. Vježbanjem se razvija unutarnja svjesnost koja nam omogućuje da prema sebi i drugima razvijemo otvoren, suosjećajan i prihvaćajući stav. Takav stav nam posebno pomaže da se odmaknemo od prosuđivanja i kritiziranja sebe i drugih, automatskog štetnog reagiranja i propuštanja življenja punim plućima.

Primjeri mindfulness tehnika:

(prilagođeno prema Boričević Maršanić i Selak Bagarić, 2020; te James, 2017)

a) Šetnja u prirodi

Tijekom šetnje u prirodi zastanite na trenutak. Koje misli vam prolaze glavom, o čemu promišljate? Na tren otpustite brige i rasprave u sebi, usmjerite se na ovdje i sada. Usredotočite se i mislima nabrojite stvari oko sebe:

5 stvari koje možete vidjeti

4 stvari koje možete dodirnuti

3 stvari koje možete čuti

2 stvari koje možete mirisati

1 stvar koju možete okusiti

Proučite, dodirnite, osluhnite, mirišite ili okusite ono što vam dolazi i ono što vam najviše odgovara!

b) Svjesno promatranje

Odaberite neki objekt u prirodi i fokusirajte svoj pogled na njega na minutu ili dvije. To može biti cvijet, insekt, oblak, mjesec…Prepustite se promatranju i ne činite ništa drugo. Pogledajte objekt kao da ga vidite prvi puta. Dopustite sebi da zaronite u samu bit i promotrite svaki detalj. Pokušajte se povezati s njegovom energijom i ulogom koju ima u prirodnom svijetu koji nas okružuje.

c) Uronjena aktivnost

Odaberite neku aktivnost koju obavljate rutinski, npr. kuhanje ručka. Umjesto da ovaj puta aktivnost obavite automatski, pokušajte se usmjeriti na svaki detalj te aktivnosti. Osjetite pokrete, oblike, mirise, teksture, vaše tijelo kako se kreće. Otkrijte sasvim nove doživljaje u onome što inače obavljate bez prevelike uključenosti. Umjesto toga da neprestano razmišljate o tome kako da zadatak obavite čim prije, pokušajte unijeti cijelog sebe u taj proces: fizički, mentalno, emotivno, energetski. Tko zna, možda ćete po prvi puta uživati u kućanskim poslovima!

Za više ideja pretražite mindfulness online. Ukoliko vas ovo područje posebno zanima možete istražiti i certificirane tečajeve mindfulnessa.

2. Trebamo zaštiti sebe i druge, ali i čuvati jedne druge! Prakticiranje dobrih djela (eng. acts of kindness) izvor je pozitivnih emocija i širenja socijalne podrške u zajednici, umanjuje stres, podiže reakciju imunološkog sustava, otpušta hormone sreće i opuštenosti (Štulić, 2020). Povremeno probajte prebaciti fokus na druge i vidite što možete učiniti za njih, dobrota se lako širi i množi! 

3. Prakticiranje zahvalnosti čini nas zadovoljnijima, optimističnijima, pomaže nam da promijenimo fokus na ono važno i da ne uzimamo stvari zdravo za gotovo. Uvijek postoji nešto na čemu možemo biti zahvalni, svakodnevne sitnice i velike stvari koje sačinjavaju našu svakodnevicu  – sunčan dan, prekrasno cvijeće, razgovor s dragom osobom, fina kava…

a) Vježba zahvalnosti

Na kraju dana sljedećih 21 dan zapišite po 1 stvar:

Na kojoj ste zahvalni sebi

Na kojoj ste zahvalni drugima

Na kojoj ste zahvalni u svom životu, prirodi, Zemlji

P.S. To ne moraju biti velike stvari, u svakom danu možemo pronaći nešto lijepo! J

Tekst pripremila: Diana Šinjori, mag. psych.

Poziv na radionicu: Uvod u rad s asocijativnim kartama

Vrijeme održavanja: 15.05.2021; 10:00 – 17:00

Mjesto održavanja: Udruga Igra, Ilica 5/1, Zagreb

Cijena: 600,00 kn

Rok prijave: Prijave primamo do 07.05.2021. ili do popunjenja grupe. Broj polaznika ograničen je na 6. Radionica se popunjava redom prijavljivanja!

Ova radionica usmjerena je učenju korištenja asocijativnih karata te dobivanju osnovnih i općih informacija o asocijativnim kartama u kontekstu kreativnih tehnika. Edukativno-iskustvenog je karaktera. Sudionici će se upoznati s teorijskim okvirom i principima primjene asocijativnih karata, a imat će prilike iskusiti i nekoliko konkretnih individualnih i grupnih vježbi koje mogu koristiti u svom daljnjem radu. Upoznat će se s različitim tipovima asocijativnih karata te naučiti kako postavljati pitanja u radu s asocijativnim kartama i kako različite ciljeve učenja potaknuti i provesti pomoću karata. Namijenjena je studentima diplomskih studija i stručnjacima humanističkog usmjerenja koji žele obogatiti svoj psihosocijalni rad.

Voditeljica: Tamara Bobić, edukacijska rehabilitatorica

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete putem linka: https://forms.gle/qAk6gzSgrMQicQxb8

Što nakon što ispunite prijavnicu?

Nakon zaprimanja svih prijava, a najkasnije tri radna dana prije održavanja odabrane radionice, poslat ćemo na vašu e-mail adresu informaciju o mogućnosti sudjelovanja i predračun. Molimo da plaćanje kotizacije izvršite najkasnije dva radna dana prije održavanja radionice na žiro račun udruge Igra: IBAN HR6823600001500156332 (Zagrebačka banka d.d.). U opis plaćanja upišite naziv radionice na koju se prijavljujete.

Za sve polaznike radionica bit će osigurana povoljnija cijena SEDO asocijativnih karata – 80,00 kuna.

Ukoliko trebate dodatne informacije, kontaktirajte nas telefonski – 01/3704537 ili mailom na edukacije@udrugaigra.hr. Radujemo se zajedničkom druženju i učenju!

Poziv na radionicu: Upotreba asocijativnih karata u savjetodavnom radu

Vrijeme održavanja: 22.05.2021.; 10:00 – 17:00
Mjesto održavanja: Udruga Igra, Ilica 5/1, Zagreb
Cijena: 600,00 kn
Rok prijave: Prijave primamo do 14.05.2021. ili do popunjenja grupe. Broj polaznika ograničen je na 6. Radionica se popunjava redom prijavljivanja!

Napomena!

Preduvjet za sudjelovanje na radionici je završena edukacija o osnovama korištenja asocijativnih karata i iskustvo u savjetodavnom radu.

Radionica je usmjerena učenju korištenja asocijativnih karata u savjetodavnom radu. Iskustvenog je karaktera i sudionici će imati priliku doživjeti učinak korištenja asocijativnih karata iz pozicije klijenta i iz pozicije savjetovatelja. Upoznat će se sa osobitostima savjetodavnog rada s asocijativnim kartama: specifičnim vještinama promišljanja o aktivnostima i ciljevima u radu te postavljanja pitanja i slijeđenja procesa. Tijekom radionice sudionici će proći kroz konkretne vježbe koje mogu primjenjivati u svom savjetodavnom radu.

Radionica je namijenjena isključivo stručnjacima koji imaju iskustvo savjetodavnog rada i žele asocijativne karte koristiti u savjetodavnom procesu. Polaznici mogu biti i stručnjaci u edukaciji iz neke psihoterapijske škole ili psihoterapeuti željni dodatnog usavršavanja.

Voditeljica: Lana Hrgovan, edukacijska rehabilitatorica i gestalt psihoterapeutkinja

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete putem linka: https://forms.gle/qAk6gzSgrMQicQxb8

Što nakon što ispunite prijavnicu?

Nakon zaprimanja svih prijava, a najkasnije tri radna dana prije održavanja odabrane radionice, poslat ćemo na vašu e-mail adresu informaciju o mogućnosti sudjelovanja i predračun. Molimo da plaćanje kotizacije izvršite najkasnije dva radna dana prije održavanja radionice na žiro račun udruge Igra: IBAN HR6823600001500156332 (Zagrebačka banka d.d.). U opis plaćanja upišite naziv radionice na koju se prijavljujete.

Za sve polaznike radionica bit će osigurana povoljnija cijena SEDO asocijativnih karata – 80,00 kuna.

Ukoliko trebate dodatne informacije, kontaktirajte nas telefonski – 01/3704537 ili mailom na edukacije@udrugaigra.hr. Radujemo se zajedničkom druženju i učenju!