Priručnik za stručnjake “Kako KONTAKTirati”

Organizator: Udruga Igra, Program Kontakt
Sažetak:


„Kako KONTAKTirati“ je priručnik za odgajatelje i druge stručnjake koji rade sa djecom i mladima uključenim u institucionalni tretman. Temelji se na istraživanjima i iskustvu edukativnog rada sa djecom i mladima u sklopu programa Kontakt.
Priručnik je namijenjen stručnjacima koji rade ili žele raditi sa mladima koji su trenutno ili su bili smješteni u domove za djecu ili odgojne domove. Čine ga rezultati istraživanja potreba djece i mladih, opis program Kontakt koji odgovara na te potrebe te mnoštvo edukativnih radionica koje se mogu primjenjivati u radu sa djecom i mladima.


Autori:
Ban Ljiljana, dipl. soc. radnik
Bobić Tamara, prof. rehabilitator
Ćosić Ivana, prof. psihologije
Frantal Glogolja Martina, dipl. soc. radnik
Horvat Emina, aps. hrvatskog jezika, književnosti i pedagogije
Kusturin Sunčana, dipl. soc. radnik,
mr.sc. Makvić Hrvoje, prof. soc. pedagog
Makvić Krešimir, prof. soc. pedagog
Marković Svjetlana, dipl. soc. radnik
Rosandić Andreja, dipl. defektolog – soc. pedagog
Šprljan Damir
Valentić Danijela, dipl. soc. radnikSadržaj priručnika:
Uvod
1. Kako je sve počelo…
2. Potrebe djece i mladih uključenih u  institucionalni tretman
3. O Programu Kontakt
4. Okvirni program rada
4.1. Aktivnosti za zagrijavanje i upoznavanje
4.2. Segment podrške pri ulasku u ustanovu (Aktivnosti grupe za uključivanje)
Tematska cjelina: ŽIVOT U GRUPI
Tematska cjelina: ODNOSI S DRUGIMA
Tematska cjelina: OBITELJ
Tematska cjelina: JA, JUČER, DANAS, SUTRA
Tematska cjelina: ZNANJA
4.3. Segment pripreme za izlazak iz ustanove (Aktivnosti grupe za isključivanje)
Tematska cjelina: PRAVA
Tematska cjelina: MOJA BUDUĆNOST
Tematska cjelina: SOCIJALNE VJEŠTINE
Tematska cjelina: ZNANJA
4.4. Segment podrške pri samostalnom životu Full-Kontakt (Aktivnosti post-
tretmana)
5. Specifičnosti supervizije na Programu Kontakt
6. Evaluacija Programa Kontakt
7. Korištena i preporučena literatura
8. Prilozi
EVALUACIJSKI UPITNICI
OKVIRNI PLAN I PROGRAM
MJESEĆNO IZVJEŠĆE
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE


Priručnik je objavljen uz financijsku pomoć Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi a sav prihod od njegove prodaje koristiti će se za objavu brošure sa radovima a djece i mladih.Cijena: 100,00kn
Ukoliko ste zainteresirani za kupnju priručnika pošaljite e-mail sa vašim podacima (ime i prezime, adresa, oib) na e-mail: udruga.igra@zg.htnet.hr