"Bring it ON!"

Datum: 2. do 6. ožujka
Mjesto: Hrvstaka
Organizator: Mreža mladih Hrvatske i Mladinski svet Slovenije

Sažetak:
Mreža mladih Hrvatske i Mladinski svet Slovenije organiziraju međunarodni trening Bring it ON! u sklopu parterskog projekta Youth Policy Backpack.

Trening je namijenjen mladima iz lokalnih organizacija mladih i za mlade, vijeća ili savjeta mladih, studentskih organizacija ili učeničkih vijeća iz Hrvatske i Slovenije. Trening će se fokusirati na osnaživanje mladih sudionika/ca za aktivno sudjelovanje na lokalnoj razini. 20 sudionika/ca imat će priliku istraživati teme poput zagovaranja, uloge donositelja odluka u društvu ili lokalne politike za mlade. Trening će također dati prostora za uspostavu suradnje među organizacijama mladih te za učenje o specifičnostima sektora mladih u obje zemlje.

Trening se održava od 2. do 6. ožujka u Hrvatskoj, a jezik treninga će biti engleski. Organizatori pokrivaju sve troškove prijevoza i smještaja za sudionike/ce.

Više informacija o treningu te prijavni obrazac možete naći u prilogu. Prijave traju do 15. veljače, a za sve dodatne informacije pišite na anamarija@mmh.hr.

Više informacija potražite na: www.mmh.hr.

Priručnik za stručnjake “Kako KONTAKTirati”

Organizator: Udruga Igra, Program Kontakt
Sažetak:


„Kako KONTAKTirati“ je priručnik za odgajatelje i druge stručnjake koji rade sa djecom i mladima uključenim u institucionalni tretman. Temelji se na istraživanjima i iskustvu edukativnog rada sa djecom i mladima u sklopu programa Kontakt.
Priručnik je namijenjen stručnjacima koji rade ili žele raditi sa mladima koji su trenutno ili su bili smješteni u domove za djecu ili odgojne domove. Čine ga rezultati istraživanja potreba djece i mladih, opis program Kontakt koji odgovara na te potrebe te mnoštvo edukativnih radionica koje se mogu primjenjivati u radu sa djecom i mladima.


Autori:
Ban Ljiljana, dipl. soc. radnik
Bobić Tamara, prof. rehabilitator
Ćosić Ivana, prof. psihologije
Frantal Glogolja Martina, dipl. soc. radnik
Horvat Emina, aps. hrvatskog jezika, književnosti i pedagogije
Kusturin Sunčana, dipl. soc. radnik,
mr.sc. Makvić Hrvoje, prof. soc. pedagog
Makvić Krešimir, prof. soc. pedagog
Marković Svjetlana, dipl. soc. radnik
Rosandić Andreja, dipl. defektolog – soc. pedagog
Šprljan Damir
Valentić Danijela, dipl. soc. radnikSadržaj priručnika:
Uvod
1. Kako je sve počelo…
2. Potrebe djece i mladih uključenih u  institucionalni tretman
3. O Programu Kontakt
4. Okvirni program rada
4.1. Aktivnosti za zagrijavanje i upoznavanje
4.2. Segment podrške pri ulasku u ustanovu (Aktivnosti grupe za uključivanje)
Tematska cjelina: ŽIVOT U GRUPI
Tematska cjelina: ODNOSI S DRUGIMA
Tematska cjelina: OBITELJ
Tematska cjelina: JA, JUČER, DANAS, SUTRA
Tematska cjelina: ZNANJA
4.3. Segment pripreme za izlazak iz ustanove (Aktivnosti grupe za isključivanje)
Tematska cjelina: PRAVA
Tematska cjelina: MOJA BUDUĆNOST
Tematska cjelina: SOCIJALNE VJEŠTINE
Tematska cjelina: ZNANJA
4.4. Segment podrške pri samostalnom životu Full-Kontakt (Aktivnosti post-
tretmana)
5. Specifičnosti supervizije na Programu Kontakt
6. Evaluacija Programa Kontakt
7. Korištena i preporučena literatura
8. Prilozi
EVALUACIJSKI UPITNICI
OKVIRNI PLAN I PROGRAM
MJESEĆNO IZVJEŠĆE
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE


Priručnik je objavljen uz financijsku pomoć Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi a sav prihod od njegove prodaje koristiti će se za objavu brošure sa radovima a djece i mladih.Cijena: 100,00kn
Ukoliko ste zainteresirani za kupnju priručnika pošaljite e-mail sa vašim podacima (ime i prezime, adresa, oib) na e-mail: udruga.igra@zg.htnet.hr
 

Edukativni filmovi za mlade

Udruga Igra je objavila dva edukativna filma. Oba možete naručiti putem maila. Cijena jednog edukativnog filma je 20,00kn.  Uz svaki edukativni film dobiti ćete i razrađenu edukativnu radionicu koja nadopunjuje film.Edukativni film „PUP-pogled iz drugog kuta“  informira i senzibilizira gledatelje za probleme djece i mladih sa poremećajem u ponašanju. Namijenjen je mladima, nastavnicima te roditeljima te ga prate tri različite edukativne radionice. Film je koncipiran tako da se isprepliću razgovori sa poznatim i manje poznatim ljudima koji otvoreno progovaraju o svom djetinjstvu i mladosti, teorijski inputi stručnjaka te igrane scene. Najavu filma mozete pogledati na: http://www.youtube.com/watch?v=C7QahvpwpU4Edukativni film „2 pola: nasilje i samoubojstvo“ svojevrstan je nastavak prethodnog filma iako se može gledati i kao zasebna cjelina. Ukoliko poremećaj u ponašanju sagledamo u kontinuumu  od tvz. rizičnih ponašanja relativno male opasnosti/štetnosti kojima dijete više šteti sebi nego drugima, preko ponašanja umjerene težine kojima dijete šteti i sebi i drugima do ponašanja kojima se uzrokuje znatna šteta, prije svega, drugim tada su nasilno ponašanje i  sklonost suicidima na suprotnim krajevima tog kontinuuma. Ovaj film usmjeren je na temu nasilja i samoubojstava i progovara o  okolnostima koje doprinose tome da mladi pribjegnu ovim oblicima ponašanja. Film je namijenjen mladima završnih razreda osnovnih škola i srednjoškolcima.Ukoliko ste zainteresirani za kupnju ovih filmova pošaljite e-mail sa vašim podacima (ime i prezime, adresa, oib) na e-mail: udruga.igra@zg.htnet.hr

Kampanja ‘Zarazi se aktivizmom’

Organizator: Mreža mladih Hrvatske

Sažetak:

‘Zarazi se aktivizmom – kampanja Mreže mladih Hrvatske za borbu protiv ovisnosti, beznađa, dosade i besciljnosti

– Može li mlada osoba u Hrvatskoj danas utjecati na promjene u svoj zajednici?

– Zašto se mladi danas, u ranijoj dobi nego ikad prije odaju štetnim utjecajima različitih vrsta legalnih i ilegalnih droga?

– Koliko je država efikasna u zaštititi mladih od tih utjecaja?

– Trebaju li mladi baš uvijek zaštitu ili i oni mogu biti katkad i ključni dio slagalice koji može doprinijeti rješavanju nekih od ključnih društvenih problema pa tako i ovisnosti?

– Ima li sektor mladih neku svoju specifičnu ulogu i da li se i na koji način može postići sinergija između programa javnih vlasti i programa koje provode organizacije mladih (kako u području borbe protiv ovisnosti, tako i vezano za brojna druga društveno relevantna pitanja)?

Odgovore na ta i brojna druga pitanja pokušali su pronaći putem kampanje pod nazivom „Zarazi se aktivizmom!“ koju je financijski podržao Ured za ljudska prava Vlade RH i Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje.

Na sljedećem linku možete pročitati dokument i pogledati kratki nisko-budžetni film: http://mmh.hr/index.php?page=article&cat_id=22&id=790

Više informacija potražite : www.mmh.hr

CAMP COUNSELORS USA

Datum: ljeto 2010

Mjesto: USA

Organizator: CCUSA Croatia

Sažetak:

Program Camp Counselors USA (CCUSA) omogućava međunarodnim studentima i ne-studentima rad u dječjim sportskim kampovima diljem SAD. Ovo je program koji postoji već 20 godina, a u Hrvatskoj ga studenti koriste posljednjih 10 godina.
Namijenjen je svima koji vole raditi sa djecom, a bave se nekim sportom, umjetnošću, glumom, glazbom ili samo žele provesti ljeto u kampu sa mladima iz cijelog svijeta. Kamperi su u dobnoj skupini od 8 do 16 godina, a studenti koji rade od 19 do 29. Najvećim dijelom to su ljudi iz Australije, Južne Afrike, Nizozemske, Novog Zelanda, Engleske, Irske….
Na programu radiš 9 do 11 tjedana (3 mjeseca), a četvrti mjesec ti je namijenjen putovanju sa gore spomenutim ljudima…

Prijave:

Prijave za ljeto 2010. su već počele! Ukoliko se želiš prijaviti popuni prijavu na stranici www.ccusa.com
Rok prijave za counselor je 1. ožujka 2010., no što se prije prijaviš to ti je veća mogućnost za dobivanje kampa.

Koje su opcije za dobivanje posla?

Counselor – radiš kao animator (odgajatelj, voditelj); imaš svoju grupicu kampera s kojom provodiš određenu aktivnost za koju si specijaliziran, spavaš u kabinama/šatorima/platformama sa kamperima

Kakav tip kampa postoji?

U Americi postoji preko 10.000 registriranih kampova, a oni surađuju sa njih 900. Najvećim djelom se nalaze u državama New York, New Jersey, Pennsylvania i California, a možeš biti smješten i u neku drugu. Ti ne biraš kamp, već od mogućih 8 tipova ti biraš 4 tipova kampova u kojima bi volio raditi. Tebe bira kamp direktor prema tvojoj aplikaciji, preporukama, mogućnostima i znanjima.

1.traditional program camps – najveća skupina kampova, ovdje spadaju privatni (independent) kampovi i agencijski kampovi (YMCA, YWCA, 4-h); tradicionalni kampovi sa dosta aktivnosti, druženju u prirodi i logorskim večernjim vatrama

2. specialty program camps – kampovi u koje djeca dolaze sa obiteljima, osoblje stanuje samo, ali je zaduženo za vođenje dnevnih i večernjih aktivnosti (uglavnom sportovi, umjetnost, drama)

3. girl scout camps – kamp samo za djevojke, baziran je uglavnom na outdoor aktivnostima, kampiranju i slijeđenju tradicionalnih vrijednosti takvih kampova, prethodne znanje nije potrebno

4. underpriviledged (inner city) camps – kampovi za djecu različitih vjeroispovijesti, rase i etničkih skupina, smješteni su u blizini gradova i najvećim djelom su prvi kontakt djece sa prirodom uopće

5. camps for people with physical/mental disabilities – kampovi koje vode neprofitne udruge a namjenjene su djeci i/ili odraslima sa posebnim potrebama, osoblje je zaduženo za pomaganje u svakodnevnim poslovima hranjenja, oblačenja i kupanja; prethodno znanje nije potrebno

6. camps for children with specific requirements – kampovi za djecu sa emocionalnim poremećajima, ADD, ADHD, pretilosti, slušnim ili vidnim oštećenjima; vrednuju se tradicionalne vrijednosti kampa; prethodno znanje nije potrebno ali je poželjno

7. religious camps – kampovi koji se baziraju na outdoor aktivnostima uz podučavanje i učenje religijskih vrijednosti; od osoblja se očekuje da posjeduju želju za tumačenjem Biblije ili Tore i da kampere usmjeravaju u takvo životno poštivanje

8. day camps – kampovi u kojima kamperi provode veći dio dana, a osoblje je slobodno tijekom večeri i vikenda; smješteni su u predgrađima na mirnijim mjestima kao što su plaža, obala jezera i sl.

Kako se prijaviti?

Prvi korak je prijava on-line a kada prime tvoju prijavu dobiti ćeš poziv na intervju. potrebni dokumenti:

– 1 fotka za dokumente (normalne veličine, po mogućnosti vedra)

– potpisani Program Agreement na engleskom i hrvatskom

– 3 reference questionnairea (napisani od strane tvog mentora, učitelja, profesora…)

– dodatne fotografije sa kratkim objašnjenjem u radu sa djecom, hobijem, ljubimcem

– certifikati završenih tečajeva u posljednje 3 godine (sport, glazbalo, drama, umjetnost…)

– potvrda o nekažnjavanju

Tko se može prijaviti?

Na program Camp Counselors USA može se prijaviti svaka osoba koja je spremna provesti ljeto u sportskom okruženju sa djecom do 16 godina i mladima-istomišljenicima iz cijelog svijeta. Rad u kampu je ponekad zahtjevan i težak, te se ponekad baš i ne podudara sa tvojim normalnim aktivnostima. U kampu je strogo zabranjeno pušenje, alkohol, radno vrijeme nije regulirano satima, a uvečer se rano liježe. Ipak, kamp nudi brojna poznanstva i prijateljstva, te neke druge vrijednosti koje će te pratiti kroz život.
Na programu mogu sudjelovati studenti od 19 do 29 godina i ne-studenti, ali koji rade te na uvid mogu donijeti pismo Hrvatskog poslodavca (uvjet US Ambasade). Program ti dozvoljava da radiš 3 mjeseca u kampu, te dobiješ grace period u trajanju od 30 dana za putovanje Amerikom. Vizu nije moguće produžiti.

Uvjeti:

– ako si student Sveučilišta u RH ili ako si zaposlen bilo gdje u RH

– ako si između 19 i 29 godina
– ako aktivno govoriš engleski

– ako si spreman provesti 3 ljetna mjeseca u kampu

– ako si spreman otputovati od kraja svibnja do sredine lipnja

Cijena: 575 EUR i plativa je u 2 rate 150 EUR / 425 EUR.

Što cijena uključuje?

– pomoć pri prijavi

– intervju sa nekim od CCUSA osoblja

– pronalaženje odgovarajućeg kampa

– orijentacijski sastanak na tvojem Sveučilištu

– sve potrebne formulare za dobivanje J1 vize

– povratni avionski let Zagreb-New York

– doček na aerodromu u New Yorku

– noćenje u New Yorku

– put od New Yorka do kampa

– 3 mjeseca osiguranja

– 3 mjeseca smještaja i hrane u kampu

– telefonska pomoć dok su u Americi

Što cijena ne uključuje?

– vizu u iznosu od 131 USD

Zarada u kampu:

U kamp se NE ide radi zarade. Svojim radom ćeš otplatiti svoju cijenu programa (računaj da ti je samo avionska karta oko 400 EUR, a to ti je u ovom slučaju već uključeno u cijenu). U kampu se dobiva džeparac za cijelo trajanje kampa, a ovisi o godinama starosti:

18 godina 800 USD

19 do 20 godina 975 USD

preko 21. godine 1.210 USD

Viza

Viza koja ti se izdaje pri Američkoj Ambasadi u Zagrebu zove se J1 viza. Ona je namijenjena isključivo studentima za rad i boravak u trajanju od maximalno 3 ljetna mjeseca plus gratis period od 30 dana kada možeš ostati unutar Amerike i putovati. Nije ju moguće produžiti.
Sve formulare i potrebne dokumente, te upute za ispunjavanje istih dobiješ od nas.
Za dobivanje vize je potrebno:

– index

– putovnica

– fotografija 5×5 cm

– formulari za vizu

– potvrda o uplati vize

– dokumentacija CCUSA o sponzorstvu i potpisan ugovor sa kampom

Više informacija potražite:

newsletter:  http://news.ccusa.com/ezines/2009/09/hr/news.html

Najnoviji zimski newsletter: http://news.ccusa.com/ezines/2009/11/hr/news.html

KONTAKT
CCUSA Croatia

Web: www.ccusa.com

Mail: croatia@ccusa.hr

Tel: 051 213 203

Facebook grupa: CCUSA-Croatia

Magazin za mlade "Triska"

Organizator: Centar za mlade Pula

Sažetak:

26. studenoga 2008. izašao je prvi broj magazina za mlade
“Triska” u produkciji Centra za mlade Pula. Magazin je specifičan po
tome sto novinarski tim cine mladi koji pišu za mlade, sto im omogućuje da na
drugačiji i pristupačniji način pružaju informacije svojim vršnjacima.

 U prvom su broju pisali o Savjetu mladih grada Pule, nepostojanju
bazena u Puli, brzom čitanju, couchsurfingu, objavili fotonatječaj … a
ukoliko želite saznati nešto vise o tome i dobiti svoj besplatni primjerak
magazina, možete se javiti na *info@mladipula.org*.
Pošaljite im vašu adresu i broj primjeraka koji biste htjeli naručiti.

Online izdanje PLANet magazina

Organizator: udruga
za kreativni razvoj Domaći

Sažetak:

PLANet magazin pokrenut je 1998. godine pod
imenom PLAN99 da bi 2000. promijenio ime u PLAN2000., a 2001. u PLANet magazin.

Prva 3 broja izašla su u ograničenoj nakladi
kao fanzin (fotokopirani) da bi se već od četvrtog broja PLANet počeo tiskati u
nakladi od 1000, a kasnije 2000 komada.
Od broja 17 PLAN.et magazin počinje izdavati udruga za kreativni razvoj Domaći.
Planet magazin izlazi na tromjesečnoj osnovi i prati teme koje se tiču života
mladih, njihovih interesa, medija, kulture te aktivizma mladih.

Online izdanje
PLANet magazina nalazi na adresi http://planetmagazin.net.
S obzirom da je stranica tek puštena u rad moguće su greške ili manji problemi.
Stara adresa http://planetmagazin.wordpress.com
i dalje je aktivna no u planu je gašenje te domene.

 
Više informacija potražite :
http://planetmagazin.net