EDUKACIJA PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA

Datum: 7.5.2011.

Mjesto: Sv. Duh 55, Zagreb

Vrijeme: 10.00-14.00

Organizator: Udruga “Igra”

Predavač: dipl. defektolog-socijalni pedagog Tatjana Hip.

Dugi
niz godina
sudjelovala je u provođenju i osmišljavanju radionica,
edukacija i raznih
preventivnih programa te posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu
s djecom,
mladima i odraslim osobama. Radom u nevladinim organizacijama
stekla je
iskustvo pisanja prijedloga projekata te iskustvo vođenja i
upravljanja
projektima.

Sažetak: Sudionici će na radionici dobiti osnovne
informacije o pisanju
standardne strukture prijedloga projekta kao što su osnovni
dijelovi
prijedloga projekta, opis problema potreba, određivanje
projektnih ciljeva,
rezultata i pokazatelja uspješnosti, ciljane skupine –
korisnici, razrada
plana aktivnosti i metodologija, monitoring i evaluacija.
Sudjelovanjem na
radionici će steći osnovna znanja i vještine iz područja
izrade projektnih
prijedloga koje će moći primijeniti u svojem budućem radu.

Cijena: Puna cijena je 200,00 kn no za pojedine kategorije odobravamo dodatne popuste:

1. kategorija: za članove – sve su edukacije besplatne;

2. kategorija: izvoditelji aktivnosti (volonteri, individualni i
grupni
voditelji, supervizori, edukatori..) – 50% popusta

3. kategorija: osobe koje su prije bile izvoditelji aktivnosti
ali trenutno
ne sudjeluju u radu Udruge – 20% popusta

4. kategorija: osobe koje nisu nikada bile uključene u rad
udruge “Igra” –
nemaju popust.

Način prijave: Pošaljite prijavnicu na e-mail adresu
edukacije@udrugaigra.hr ili putem fax-a: 01/3704-537najkasnije do 5.
svibnja 2011.

PODACI IZ PRIJAVNICE:

Tema edukacije:

Ime i prezime:

E-mail:

Mobitel:

Članstvo u Udruzi Igra: (upišite da ili ne)

Program na kojem radite u Udruzi Igra:

Jeste li dosada radili na nekom od programa Udruge Igra?

Ukoliko ne radite na programima Udruge Igra, gdje radite?:

Fakultet/godina studija/zanimanje:

Da li ste već prisustvovali na nekoj od edukacija o ovoj temi?