Savjetovalište Igra

Savjetovalištem Igra pružamo korisnicima mogućnost drugačijeg pristupanja problemu od pristupa koji su do tada koristili. Polazište nam je bilo da se ljudi nađu u poteškoćama kada uobičajeni obrasci njihovog ponašanja i nošenja sa svakodnevnim situacijama zbog specifičnih okolnosti prestanu biti učinkoviti i potrebno je da učine promjenu kako bi prevladali krizu tj. da pristupe nastaloj situaciji na novi, drugačiji način. U savjetovalištu Igra pružamo visokokvalitetne i dugotrajne psihosocijalne usluge koje su usmjerene na očuvanje i zaštitu mentalnog zdravlja.Također, pružamo mogućnost besplatne psihosocijalne pomoći djeci i mladima s problemima u ponašanju te djeci i mladima iz alternativne skrbi, kojima su takve usluge nedostupne (unutar sustava nedostatne), najčešće su dostupne samo uz plaćanje, te su cijene takvih usluga, poput individualne psihoterapije, visoke! Populacija naših korisnika nije si u mogućnosti priuštiti takvu usluga. Dugotrajana i višekratna usluga (psihološkog savjetovanja, psihoterapije), pomaže korisnicima uvidjeti obrasce koji ih drže na istom mjestu u životnim okolnostima i daje im šansu da iz takvih životnih okolnosti (nepogodnosti) izađu, onda kada to uvide, a posebno kada uvide za situacije koje su pod njihovom kontrolom i u njihovoj moći.U Hrvatskoj danas, još uvijek postoji stigma, vezana uz usluge koje se pružaju u domeni mentalnog zdravlja. Jedan od ključnih faktora dobrovoljnih korisnika koji će tu uslugu htjeti i na nju pristati je, utjecaj na senzibilizaciju mentalnog zdravlja.