Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici

U sklopu projekta „Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“, Igra je razvila okvir za kvalitetno pružanje socijalnih usluga organizacija civilnoga društva utemeljenog na metodi (bottom-up) te proizlazi iz dobrih praksi četiri organizacije civilnoga društva koje svakodnevno, već dugi niz godina pružaju socijalne usluge u svojim lokalnim zajednicama.

Ciljana populacija (korisnici) njihovih usluga su obitelji u riziku i djeca i mladi s problemima u ponašanju, stoga se i ovaj Okvir odnosi prvenstveno na kvalitetu pružanja usluge u radu s navedenim korisnicima. Okvir se temelji na relevantnom nacionalnom zakondavstvu, napose Zakonu o socijalnoj skrbi (NN, 64/2020), Pravilniku o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN, 143/2014) te suvremenim znanstvenim spoznajama iz područja prevencije i tretmana problema u ponašanju.

U procesu izrade Okvira sudjelovali su sljedeće organizacije:

  1. Udruga Igra,
  2. Udruga MoSt,
  3. Udruga Breza,
  4. Udruga Ardura,

Kao rezultat procesa, Igra je izradila online digitalni priručnik koji će uskoro biti dostupan na web stranicama organizacija nositelja i partera.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za potrebe projekta „Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“.

Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO)

Datum:
24.travnja, od 9:30 do 11:30.

Mjesto: Osijek

Sažetak:

U tijeku su pripreme za
Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) za programsko razdoblje od 2011.
do 2013. godine.

NSRO je ključni
strateški dokument kojim se utvrđuju prioriteti korištenja sredstava i
strukturnih instrumenata EU, a ujedno je i temelj za izradu Operativnih
programa do 2013. godine. Operativni programi će odrediti mjere ključne za
ostvarivanje prioriteta utvrđenih NSRO-om i način njihove provedbe. Zajedno će
tvoriti programsku bazu za upravljanje Strukturnim instrumentima EU nakon
ulaska RH u punopravno članstvo EU.

Imajući u vidu da su
partnerske konzultacije s ključnim dionicima jedno od temeljnih načela
kohezijske politike EU, važno je pravodobno uključiti sve predstavnike
zainteresirane javnosti te organiziranog civilnog društva u raspravu o
prioritetima sadržanima u NSRO.

S obzirom na vrlo
kratke rokove za izradu NSRO, Ured za udruge obavještava da će se prvi krug
konzultacija s predstavnicima udruga održati u sklopu Dana udruga 2009. u
Osijeku, tijekom okruglog stola na temu *Organizacije civilnog društva i
prepristupni / strukturni fondovi EU, *24.

travnja, od 9:30 do
11:30. Na okruglom stolu se očekuju predstavnici resornih ministarstava
nadležnih za izradu Operativnih programa.

 S obzirom da imaju još
nešto slobodnih kapaciteta za prijavu sudionika na Dane udruga,slobodno im se
javite.

Više informacija potražite : www.uzuvrh.hr

Elektronički bilten s vijestima o civilnome društvu u EU

Organizator: Nacionalna zaklada u suradnji s
Institutom za međunarodne odnose

Sažetak:

Nacionalna zaklada u suradnji s Institutom za međunarodne odnose
kontinuirano uređuje i objavljuje vijesti o civilnome društvu u Europskoj
uniji. Vijesti se objavljuju na internetskoj stranici Nacionalne zaklade, a
mjesečni sažetak u biltenu Civilno
drustvo.eu
. Bilten prati rad gotovo svih krovnih organizacija civilnoga
društva u EU koje djeluju na polju: ljudskih prava, prava žena, osoba s
invaliditetom, LGBTQ osoba, ljudi u potrebi, djece i mladih, okoliša, prava
potrošača, zaštite životinja te vijesti vezane uz rad institucija Europske
unije.
U ovomjesečnom biltenu između ostalog pročitajte i o :

Nevladine
organizacije osudile napade na Queer festival u Sarajevu

U
EU još strože mjere za smanjenje patnji životinja u klaonicama

ECAS-ovo
izvješće o sporazumu između civilnog društva i EU-a

Natječaj:
Podrška za provedbu informacijskog i komunikacijskog programa Europske komisije
za Hrvatsku

Nagradni
natječaj za raspravu mladih – ‘Što nas spaja, što nas razdvaja’

Više
informacija potražite :
Civilno
drustvo.eu

 

Računalni program NGOffice

Organizator: Nacionalna zaklada

Sažetak:

Nacionalna zaklada kreirala je prvi računalni program za
učinkovitije poslovanje udruga radnoga naziva NGOffice. Svrha je računalnoga
programa pojednostaviti proces praćenja i dokumentiranja projektne dinamike
vezane uz troškove i odobrene financijske potpore.
Korištenje
NGOffice-a omogućuje kvalitetnije upravljanje i detaljnije praćenje aktivnosti
svake organizacije; djelotvorniji nadzor financija; jednostavno planiranje i
upravljanje svim aspektima proračuna; razvoj i predviđanja gotovinskog toka;
jednostavnije izvješćivanje na kraju polugodišnjeg ili godišnjeg razdoblja te
pojednostavljenje postupka revizije. Tim se računalnim programom omogućuje
stvaranje vlastitih baza podataka o volonterima i njihovim znanjima i
vještinama te članovima organizacije.
Nacionalna
zaklada prošli tjedan započela je testiranje funkcionalnosti računalnog
programa NGOffice. Planira se da će nakon sljedeća dva mjeseca testiranja
NGOffice-a, prvi računalni program za udruge započeti s općom primjenom.

Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade Cvjetane
Plavša-MatićNacionalna zaklada pokrenula je ovaj projekt kreiranja prvoga
računalnoga programa za udruge u Republici Hrvatskoj kako bi i u području
upravljanja financijama ojačala sposobnosti udruga u smjeru kako transparentnog
upravljanja javnim novcem tako i pripremi na zahtjevnije donatore koji će
uslijediti pristupanjem Europskoj uniji.

(PREUZETO IZ E-MAILA Nacionalne zaklade)