Edukacija Primjena kreativnih tehnika u radu s djecom i mladima


CIJENA:

150€/1130,18kn

Edukacija je namijenjena svima vama koji u svom psiho-socijalno-pedagoškom/ savjetodavnom radu radite s djecom i mladima školske dobi. Iskustvenog je karaktera stoga se od sudionika očekuje aktivno sudjelovanje i otvorenost za učenje i eksperimentiranje s kreativnim tehnikama.

Edukaciju čine teorijski okvir i puno iskustvenih vježbi što vam omogućuje da temu osjetite, a ne samo da o njoj razmišljate te tako steknete dublji uvid u tematiku. Proći ćete kroz konkretne vježbe koje ćete moći primjenjivati u svom grupnom i/ili individualnom radu što znači da ćete tijekom edukacije crtati, šarati, oblikovati i izrađivati predmete od različitih materijala, igrati i kretati se, ali i glumiti.


Tijekom edukacije ćete na vlastitom iskustvu moći:
– osjetiti snagu kreativnih tehnika
– razumjeti načela njihove primjene kroz praktične vježbe
– razvijati vještinu aktivnog slušanja.

Pozivamo vas da se prijavite i sami provjerite koliko vas primjena kreativnih tehnika može potaknuti na stjecanje osobnih uvida, a ova edukacija vam pomoći da dobijete neke nove ideje i „alate“ u svom radu s djecom i mladima.


PRIJAVA:
putem Google obrasca na linku https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd1OUZmB5CHqy…/viewform

Prijave su otvorene najkasnije do 26.4.2023. Broj prijava je ograničen, a na radionici može sudjelovati maksimalno 10 osoba.

Što nakon što ispunite prijavnicu?
Nakon zaprimanja svih prijava, a najkasnije 7 dana prije održavanja edukacije, poslat ćemo na vašu e-mail adresu informaciju o mogućnosti sudjelovanja i predračun.
Molimo da plaćanje kotizacije izvršite najkasnije 5 radnih dana prije održavanja radionice na žiro račun udruge Igra:IBAN HR6823600001500156332 (Zagrebačka banka d.d.). U opis plaćanja upišite svoje ime i prezime.

Za sve polaznike bit će osigurana povoljnija cijena naših SEDO asocijativnih karata – 17 €/128,09 kn (redovna cijena 20 €/150,69 kn).

Po završetku edukacije, dobit ćete potvrdu o sudjelovanju, a e-mailom ćete zaprimiti okvir teorijskog sadržaja (uručak). Ako trebate dodatne informacije, kontaktirajte nas mailom na edukacije@udrugaigra.hr.

Veselimo se zajedničkom druženju i učenju! 🙂

**Ukoliko se grupa ne popuni, edukacija se neće održati.

Edukacije udruge Igra

ISKUSTVENA RADIONICA „UVOD U RAD S ASOCIJATIVNIM KARTAMA”

Vrijeme održavanja: 16. 2.2023. i 17.2.2023., 9:00 – 16:00

NOVI DATUM: 12.5.2023.

Mjesto održavanja: Udruga Igra, Ilica 5/1, Zagreb

Cijena: 110€/828,80kn

Rok prijave: Prijave primamo do 10.2.2023. . ili do popunjenja grupe od maksimalno 8 sudionika.

Ova radionica je edukativno-iskustvenog je karaktera, usmjerena na učenje korištenja asocijativnih karata te dobivanju osnovnih i općih informacija o asocijativnim kartama u kontekstu kreativnih tehnika.

Sudionici će se upoznati s teorijskim okvirom i principima primjene asocijativnih karata, a imat će prilike iskusiti i nekoliko konkretnih individualnih i grupnih vježbi koje mogu koristiti u svom daljnjem radu.
Upoznat će se s različitim tipovima asocijativnih karata te naučiti kako postavljati pitanja u radu s asocijativnim kartama i kako različite ciljeve učenja potaknuti i provesti pomoću karata.

Namijenjena je studentima diplomskih studija i stručnjacima humanističkog usmjerenja koji žele obogatiti svoj psihosocijalni rad.

Voditeljica: Iva Zaimović, socijalna pedagoginja, edukantica realitetne terapije

Kako se prijaviti?

Prijaviti si možete putem linka: https://forms.gle/qAk6gzSgrMQicQxb8

Što nakon što ispunite prijavnicu?

Nakon zaprimanja svih prijava, a najkasnije 7 dana prije održavanja odabrane radionice, poslat ćemo na vašu e-mail adresu informaciju o mogućnosti sudjelovanja i predračun.


Molimo da plaćanje kotizacije izvršite najkasnije 5 radnih dana prije održavanja radionice na žiro račun udruge Igra:
IBAN HR6823600001500156332 (Zagrebačka banka d.d.).
U opis plaćanja upišite naziv radionice na koju se prijavljujete.

Za sve polaznike radionica bit će osigurana povoljnija cijena

SEDO asocijativnih karata – 17€/128,09kn (redovna cijena 20€/150,69kn)

ISKUSTVENA RADIONICA “ASOCIJATIVNE KARTE U SAVJETODAVNOM RADU”

Vrijeme održavanja: 22.02.2023.; 9:00 – 16:00

Mjesto održavanja: Udruga Igra, Ilica 5/1, Zagreb

Cijena: 110€/828,80kn

Rok prijave: Prijave primamo do 17.02.2023. ili do popunjenja grupe od 8 sudionika.

Napomena!

Preduvjet za sudjelovanje na radionici je završena edukacija o osnovama korištenja asocijativnih karata i iskustvo u savjetodavnom radu.

Radionica je usmjerena učenju korištenja asocijativnih karata u savjetodavnom radu.
Iskustvenog je karaktera i sudionici će imati priliku doživjeti učinak korištenja asocijativnih karata iz pozicije klijenta i iz pozicije savjetovatelja.
Upoznat će se sa osobitostima savjetodavnog rada s asocijativnim kartama: specifičnim vještinama promišljanja o aktivnostima i ciljevima u radu te postavljanja pitanja i slijeđenja procesa.
Tijekom radionice sudionici će proći kroz konkretne vježbe koje mogu primjenjivati u svom savjetodavnom radu.

Radionica je namijenjena isključivo stručnjacima koji imaju iskustvo savjetodavnog rada i žele asocijativne karte koristiti u savjetodavnom procesu. Polaznici mogu biti i stručnjaci u edukaciji iz neke psihoterapijske škole ili psihoterapeuti željni dodatnog usavršavanja.

Voditeljica: Lana Hrgovan, edukacijska rehabilitatorica i gestalt psihoterapeutkinja

Kako se prijaviti?

Prijaviti si možete putem linka: https://forms.gle/qAk6gzSgrMQicQxb8

Upute za uplatu su jednake kao za prvu radionicu.

Ako trebate dodatne informacije, kontaktirajte nas mailom na edukacije@udrugaigra.hr.