Monthly Archive rujan 2011

ByIva Sambolek

Poziva za sudjelovanje na treningu za trenere

Mjesto: Zadar, od 10.-14. prosinca 2011. godine

Organizator: Mreža mladih Hrvatske

Sažetak: Mreža mladih Hrvatske organizira trening za trenere. Trening se održava u sklopu projekta „ZNATI“ podržanog od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koji će se održati u mjesecu borbe protiv ovisnosti, od 10.-14. prosinca 2011. godine u Zadru.

Opći cilj: Unapređenje kompetencija mladih koji rade s mladima

Specifični ciljevi:

 • Osnaživanje mladih trenera
 • Unapređenje znanja o radu sa mladima, ovisnosti i aktivizmu mladih
 • Unapređenje vještina rada sa mladima
 • Osnaživanje kapaciteta platformata-platforme trenera i Mreže mladih općenito

 

Sudionici: U trening za trenere biti će uključeno 15 mladih neiskusnih treneraiz Hrvatske u dobi od 15 do 30 godina starosti koji imaju iskustvo rada sa mladima i žele unaprijediti svoje kompetencije. Prilikom odabira sudionika prednost će imati oni mladi koji:

 • imaju iskustvo rada sa mladima na području prevencije ovisnosti
 • su aktivno uključeni u rad organizacija članica Mreže mladih
 • žele se u budućnosti baviti radom sa mladima
 • pokažu iznimno visok stupanj motivacije za sudjelovanje i kreiranje projekata na području prevencije ovisnosti

Sudionici su obavezni sudjelovati čitavo vrijeme trajanja treninga.

Metodologija: Trening će se realizirati na principima neformalnog obrazovanja te će sudionici biti aktivni sudionici čitavog procesa. Primjenjivati će se različite metode poput teorijski inputi, diskusije, interaktivne vježbe  sl.

Sudionicima će se pružiti prilika da razmjene svoje iskustva i tako nauče više o dobrim pojedinačnim iskustvima ali i praksama organizacija iz kojih dolaze.

Troškovi sudjelovanja: Troškove smještaja i hrane snosi Mreža mladih Hrvatske, a sudionici sami financiraju svoje putne troškove.

Smještaj: Smještaj će biti osiguran u Omladinskom hostelu Zadar (www.hfhs.hr).

Način prijave: Svi zainteresirani mogu poslati ispunjeni prijavni obrazac na:trening@mmh.hr do 15. listopada 2011. Obavijestit ćemo te o sudjelovanju najkasnije do 1.11.2010.

Obrazac možete preuzeti ovdje

 

ByIva Sambolek

Nacionalni sastanak mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima. Informacija – motivacija –akcija

Grad Zagreb aplicirao je 01. lipnja 2011. godine projektom Nacionalnog sastanka mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima pod nazivom Informacija – motivacija  – akcija  (u daljnjem tekstu: Sastanak) na natječaj za program Europske unije Mladi na djelu te mu je odobrena financijska podrška za provedbu ovog projekta. Program Mladi na djelu jedan je od programa Europske komisije namijenjen promicanju aktivnog građanstva mladih, posebice njihovog europskog građanstva, razvijanju solidarnosti i promicanju tolerancije među mladima, kao i razvijanju kvalitetnih sustava potpore aktivnostima mladih i mogućnostima organizacija civilnog društva na polju mladih.

         Sastanak će se održati od 09. do 11. studenog 2011. godine na Sljemenu, a njegov će temeljni cilj biti razvoj dijaloga i aktivne suradnje između mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima u Gradu Zagrebu sa svrhom poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Grad Zagreb organizirat će smještaj, prehranu i prijevoz na Sljeme za sve sudionike sastanka.

         Planirano je da sudionici ovoga Sastanka, njih ukupno 42, budu mladi ljudi različitog profila te predstavnici gradskih upravnih tijela i središnjih tijela državne uprave koji neposredno, na lokalnoj ili nacionalnoj razini, svojim odlukama ili radom na provedbi istih, sudjeluju u oblikovanju života mladih u ovome gradu ili zemlji. Sastankom i neposrednom interakcijom sudionika nastojat će se mladima pružiti mogućnost da neposredno progovore o svojim problemima, potrebama i željama te da kroz dijalog s osobama odgovornima za politiku prema mladima zajedno pronađu odgovore i definiraju mogućnosti oblikovanja svojih zahtjeva u konkretne mjere buduće politike za mlade u Gradu Zagrebu. Stručnjaci i donositelji odluka na ovaj će način također moći bolje osvijestiti i razumjeti potrebe mladih ljudi u svojoj zajednici. Rezultati sastanka iskoristit će se za oblikovanje budućeg Programa za mlade u Gradu Zagrebu, koji je već u izradi, te za jačanje ponude Info-centra za mlade Zagreb kroz programsko umrežavanje i bolju distribuciju informacija iz javnog i civilnog sektora na jednom mjestu.

            Ovaj će se sastanak temeljiti na neformalnim metodama rada i od svih će se sudionika očekivati aktivno sudjelovanje u provedbenim aktivnostima. Troškove sudjelovanja u ovome programu za sudionike sastanka (prijevoz, smještaj, prehrana, programski materijali) pokrit će Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba u okviru programa Mladi na djelu.

           Ovim putem pozivamo sve mlade ljude Grada Zagreba koji bi željeli dati svoj doprinos kreiranju buduće politike za mlade te pružiti podršku osobama odgovornim za politiku prema mladima da bolje razumiju potrebe i želje mladih ljudi u ovome Gradu da se prijave za sudjelovanje na ovom sastanku.

Kako se prijaviti?

         Ispunjeni prijavni obrazac, koji dostavljamo u privitku, pošaljite do 26. rujna 2011. godine na e-mail adresu: iva.milardovic-stimac@zagreb.hr ili vanda.bazmenjak@zagreb.hr. Za moguće nejasnoće ili upite obratite nam se na br. telefona 01 / 6100 475.

prijavni obrazac – mladi

Postupak odabira

          Projektni tim odabrat će, na temelju pristiglih prijava, 32 mlade osobe i 10 osoba odgovornih za politiku prema mladima za sudjelovanje u ovome sastanku. Prilikom odabira vodit će se računa o tome da na sastanku sudjeluju mladi ljudi različitog profila (dobi, spola, socijalnog i obrazovnog statusa i sl.) koji su motivirani za aktivno uključivanje u život društvene zajednice i  oblikovanje buduće politike za mlade na prostoru Grada Zagreba.

ByIva Sambolek

Ciklus radionica ART terapije

Organizator: Nove igre d.o.o
Predavač: Laura Jimenez Alonso
Sažetak:

Nove Igre izvještavaju vas o ciklusu radionica ART terapije koje organiziraju u sezoni 2011/2012.
Radionice ce se održavati subotom i nedjeljom, u užem centru Zagreba (točnu lokaciju za pojedinu radionicu će naknadno objaviti).
Maksimalan broj prijavljenih na pojedinu radionicu iznosi 20 sudionika.

Termini i teme radionica:

Što sanjam? (24. i 25. rujan 2011.)
–      rad na snovima prema metodi Montague Ullmana (osobe koje su završile neki od psihoterapijskih pravaca mogu  sa znanjem s ove radionice oformiti svoje „grupe rada na snovima“. Više o autoru metode i samoj metodi na http://siivola.org/monte/ i http://www.aspr.com/ullm.htm)

Strukturirani pristup integraciji traume (Structured trauma intervention – STI) (19. i 20. studeni 2011.)
–      sudionici ce imati priliku iskusiti i vježbati strukturirani pristup integraciji traume korištenjem art terapije

Unutarnje dijete i Mali princ (3 i 4. prosinac 2011.)
–      povezivanje s unutarnjim djetetom, prepoznavanje i imenovanje povreda i blokada na životnom putu kroz rad na prici Mali princ autora Antoinea de Sainta-Exuperyja

Rane smetnje i rad s bajkama (4 i 5. veljača 2012.)
–      rane smetnje kao uzrok problema u ponašanju te rad na njima putem korištenja bajki

Unutarnja žena – goruća vatra (14. i 15. travanj 2012.)
–      otkrivanje ženskih arhetipova (anima aspekt u nama), kako nam arhetipske slike pokazuju put i pomažu pronaći odgovore na svakodnevna životna pitanja

Ljubavne veze i partnerski odnosi (2 i 3. lipanj 2012.)
–      veze i partnerstvo, zrcaljenje u drugoj osobi te osnaživanje sposobnosti za ljubav i prijateljstvo

Cijena: Cijena radionice ostaje nepromijenjena te iznosi 1600kn (PDV uključen).

 • Ukoliko se prijavite na dvije radionice, ostvarujete popust od 150 kn na drugu radionicu. Za postojeće klijente ovaj popust vrijedi već prilikom prijave na jednu radionicu.
 • Popust na treću i svaku sljedeću radionicu na koju se prijavite iznosi 250 kuna na ukupnu cijenu te radionice.

Način prijave:

 • Prijave za sve radionice primaju od ponedjeljka 5.9.2011.
 • Prijava se vrši putem ispunjene prijavnice koja se nalazi u prilogu ovog e-maila u kojoj ćete naći detalje za opcije i načine plaćanja kotizacija. Ispunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail iva@konjevod.com ili na fax broj  01 6525 009.
 • Prijavnicu potražite na dolje navedenoj adresi

Više informacija potražite na: http://www.konjevod.com/artterapija/