Tijela Udruge

SKUPŠTINA
UPRAVNI ODBOR: Ivo Puljek, Ivana Šibalić i Maja Kočiš
DIREKTORICA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA: Martana Sirovina i
DIREKTORICA ORGANIZACIJSKOG RAZVOJA: Katarina Vuk