Tijela Udruge

SKUPŠTINA: Helena Briševac, Lucija Dominiković, Iva Zaimović, Katarina Vuk, Martana Sirovina
UPRAVNI ODBOR: Ivo Puljek, Ivana Šibalić i Maja Kočiš
DIREKTORICA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA: Martana Sirovina i DIREKTORICA ORGANIZACIJSKOG RAZVOJA: Katarina Vuk