POP Igra

Cilj programa je omogućiti djeci i mladima da izvan redovitog odgojno obrazovnog sustava usvoje primjerena stajališta, steknu nova znanja i vještine te poboljšaju kvalitetu života zahvaljujući dostupnosti usluga usmjerenih prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja djece i mladih.

Aktivnosti i usluge koje se provede na programu su:

  • stručni i savjetodavni rad s djecom i roditeljima
  • organizacija pomoći u svladavanju obrazovnih sadržaja
  • radionice socijalnih vještina
  • konstruktivno provođenje slobodnog vremena
  • trening roditeljskih kompetencija

Aktivnosti se provode u prostorijama udruge Igra.

Djeca i mladi kojima je potrebna pomoć i njihove obitelji uključuju se u rad neposredno nakon kontakta, bez dugotrajne pismene procedure što je olakšavajuća okolnost za korisnike i prednost pred institucijama. Program doprinosi popularizaciji vršnjačke pomoći, a rad stručnjaka i učinkovitosti programa, budući da su mladi volonteri pozitivan model identifikacije, a način rada vođen stručno i osmišljen na osnaživanje obje kategorije korisnika čini ovako organiziranu psihosocijalnu podršku djelotvornom.