Priručnici za stručnjake

Praktični priručnik – Kako implementirati model rada s mladima u riziku od beskućništva u organizaciju?

Iako je ovaj priručnik produkt intenzivnog trogodišnjeg rada on je, zapravo, proizvod našeg 17-godišnjeg rada s mladima iz alternativne skrbi. Smatramo kako je potrebno razvijati ujednačen sustav pružanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kako bi se osigurao njihov kontinuitet i dostupnost svakoj mladoj osobi u Hrvatskoj koja se nađe u potrebi. Želja nam je bila na jednom mjestu okupiti i teoriju i naše iskustvo kako bi se dobila što kompletnija slika. S tim ciljem vam donosimo ovaj priručnik uz želju da i vas potaknemo da se odvažite na pružanje možda nove usluge, ideje, obuhvata korisnika, a sve kako bismo onim najranjivijima u našem društvu pomogli u ostvarenju njihova punog potencijala i bivanja aktivnim sudionicima našega društva. Priručnik je nastao uz financijsku podršku Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u suradnji s udrugom MoSt i GDCK Čakovec. Više o priručniku možete pročitati ovdje.

Kako KONTAKTirati

Priručnik je razvijen u sklopu programa Kontakt i prvenstveno je namijenjen stručnjacima koji rade s djecom i mladima u dječjim i odgojnim domovima. Priručnik sadrži opis programa, opis istraživanja potreba djece i mladih u domovima te mnoštvo radionica za jačanje životnih vještina djece i mladih. Napominjemo da je program Kontakt uvršten od strane Povjerenstva vlade za prevenciju i tretman PUP-a u grupu od 14 programa koji predstavljaju potencijalni model program, odnosno primjeri su dobre prakse. Više o priručniku možete pročitati ovdje.

SMJERNICE za zadovoljavanje potreba mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi

Smjernice su nastale u partnerstvu s udrugom Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece, a temelje se na rezultatima istraživanja potreba i četiri regionalna susreta mladih i predstavnika institucija. Namijenjena je svim akterima (ministarstva, poslovni sektor, domovi, udomiteljske obitelji, mladi, hzzo,…) koji žele pridonijeti unapređenju kvalitete života i stupnja socijalne integracije mladih iz dječjih i odgojnih doma te udomiteljskih obitelji. Na kraju smjernica dan je i prijedlog temelja za izradu individualnog plana izlaska iz skrbi. Brošura je besplatna i možete je preuzeti ovdje.

“I CAN’T, even if I can”

Igra je od 13. do 20.05.2012. u Omladinskom hostelu ferijalnog saveza u Zadru provela trening „Više mogućnosti“ koji je bio namijenjen stručnjacima koji rade s mladima. Osnovni cilj treninga bio je unaprijediti kompetencije stručnjaka (youth worker-a) za rad s mladima s manje mogućnosti. Mladi s manje mogućnosti su svi mladi koji zbog određenih prepreka (siromaštva, prometne izoliranosti mjesta u kojem žive, intelektualnih sposobnosti, odrastanja bez roditelja, zdravstvenih problema i sl.) ne mogu ostvariti svoje potencijale. Oni često zbog prepreka na koje nailaze završavaju na samim marginama društva i često ih društvo vidi kao teret, a ne kako potencijal. Obzirom na ekonomsku krizu koja pogađa sve slojeve društva mladi s manje mogućnosti u još su težem položaju i potrebna im je dodatna podrška. Trening je okupio 24 mladih stručnjaka iz Litve, Estonije, Belgije i Hrvatske. Nakon treninga sudionici su saželi dio dobivenog znanja, kreirali radionice o ili za mlade s manje mogućnosti i sve to objedinili u brošuru „I can’t, even if i can“. Trening i brošuru financirala je Europska komisija kroz program Mladi na djelu. Brošuru preuzmite ovdje.

OkvirKO – priručnik za osnaživanje mladih u procesu izlaska iz alternativne skrbi 

Priručnik je rezultat projekta OkvirKO kojeg su u partnerstvu proveli udruga Igra, SOS Dječje selo Hrvatska i Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi „Maestral“ tijekom 2012 i 2013. godine. OkvirKO je okupio radnu grupu od 18 stručnjaka koji kroz CZSS, obiteljske centre, domove za djecu, odgojne domove, udomiteljske obitelji i nevladine organizacije rade na pripremi mladih za izlazak iz skrbi i 3 mladih koji su izašli iz dječjeg/odgojnog doma i udomiteljske obitelji. Radna grupa kreirala je „Okvir za osnaživanje mladih koji su u procesu izlaska iz skrbi“ koji se temelji na aktivnoj participaciji mladih te pružanju koordinirane i kontinuirane podrške mladima u posljednjoj godini života u skrbi i tijekom prve godine nakon izlaska iz skrbi. U procesu izrade provedene su konzultacije sa 79 stručnjaka, 53 mladih i 10 udomitelja kako bi završni materijal bio usklađen s teorijom, praksom i potrebama korisnika. OkvirKO čine tri međusobno povezane publikacije i dvd s filmom Okus skrbi.  Multimedijalni DVD donosi pdf verziju svih publikacija, recenzije i film Okus skrbi u kojem sadašnji i bivši korisnici alternativne skrbi govore o procesu izlaska iz skrbi. DVD možete kupiti u udruzi Igra po cijeni od 100kn. Publikacije možete preuzeti ovdje:

Publikacija 1.: Zašto Okvirko? – pregled teorijskog i zakonodavnog okvira veznog za izlazak iz skrbi te prijedlog radne skupine o tome kako bi sustav izlaska iz skrbi u RH trebao izgledati.

Publikacija 2.: KAtalog KOmpetencija – KaKo – prijedlog 9 kompetencija i područja kroz koja se kompetencije razvijaju te prijedlozi načina za koje se isti mogu razviti.

Publikacija 3.: Ja ću ovako! – radna bilježnica za mlade s radnim listovima koje mladi u procesu izlaska iz skrbi mogu ispunjavati.

KAKO SE ODAZVATI POZIVU U POMOĆ – Radna bilježnica za unapređenje ključnih kompetencija izvoditelja programa prevencije problema u ponašanju djece i mladih


Publikacija je namijenjena izvoditeljima preventivnih programa, a trebala bi pomoći u samoprocjeni trenutnih kompetencija i definiranju individualnog plana učenja, ali i u organizaciji procesa selekcije izvoditelja preventivnih aktivnosti te kreiranja plana daljnjeg osposobljavanja odabranih izvoditelja.

U ovoj publikaciji pronaći ćete kratki pregled pojmova vezanih uz probleme poremećaja u ponašanju djece i mladih i njihove prevencije, što su to kompetencije i cjeloživotno učenje te radne listove za izvoditelje preventivnih programa u kojima su sadržane njihove ključne kompetencije.

EUROPSKI HORIZONTI: dobre prakse uključivanja mladih iz alternativne skrbi na tržište rada

Analiza nastala kao dio projekta “Garancija za SVE mlade” osmišljena je na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s mladima iz alternativne skrbi, kao i dubinskog promišljanja trenutačnog socioekonomskog položaja svih mladih u Hrvatskoj, s obzirom na to da čine jednu od ranjivih skupina u povećanom riziku od socijalne isključenosti. Dobivene zaključke možete pročitati u brošuri.

MLADI IZ ALTERNATIVNE SKRBI – na marginama Garancije

Evaluacijski izvještaj „Mladi iz alternativne skrbi – na marginama Garancije“ jedna je od glavnih aktivnosti projekta „Garancija za SVE mlade“ kojeg su od veljače 2014. do kolovoza 2015. u partnerstvu provele Mreža mladih Hrvatske, SOS Dječje selo Hrvatska, udruga Igra, Centar za mladež Zaprešić i Nacionalno vijeće mladih Austrije. Njegova je svrha praćenje i vrednovanje provedbe mjera Garancije za mlade iz perspektive mladih iz sustava alternativne skrbi te poslodavaca koji su mjeru koristili.
Više o samom istraživanju i njegovim rezultatima možete pročitati u publikaciji.