Kreativne tehnike u radu s djecom i mladima

Potrebno vam je osnaživanje za primjenu kreativnih tehnika

u socio-pedagoškom i savjetodavnom radu?

Udruga Igra pripremila je edukaciju koja će vam omogućiti:

  • razumijevanje i znanje primijene osnovnih principa na kojima se temelji primjena kreativnih tehnika
  • osobno iskustvo primjene kreativnih tehnika
  • znanje o razvijanju i provođenju vježbi u kojima se primjenjuju kreativne tehnike.

Edukaciju čine teorijski i iskustveni segmenti koji će se ispreplitati i tako činiti jedinstvenu cjelinu.

Voditeljica edukacije: Sara Kurtović, magistra socijalne pedagogije i edukantica Geštalt terapije