ESF projekt “Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici”

Projekt naziva “Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“ kodnog broja UP.02.2.2.06.0365 je odobren za dodjelu sredstava u sklopu Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” Odlukom o financiranju (KLASA: 910-01/18-06/5, URBROJ: 519-05-2-2-2/5-20-28).

Kratki opis projekta:
Projekt “Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“ omogućit će djeci i mladima iz alternativne skrbi, djeci i mladima s problemima u ponašanju i članovima njihovih obitelji dostupnost i visoku kvalitetu socijalnih usluga, kako bi se povećala njihova socijalna uključenost na teritoriju RH. Projektom će se ciljanim skupinama omogućiti socijalna usluga koja je visokokvalitetna, višekratna, dugotrajna, integrirana s naglaskom na individualizirani pristup.

Projekt se usmjerava na direktne korisnike te njegovu užu i širu okolinu, kako bi se postignuta promjena zadržala dugoročno.
Projekt će digitalnom kampanjom, koja će se provoditi za cijelo vrijeme trajanja projekta kao i izradom online priručnika utjecati na svaku od navedenih skupina i na širu javnost i omogućiti širenje i diseminaciju usluga u druge zajednice.

Provedba ovog projekta omogućit će unapređenje usluga i provedbu sa 100 korisnika (mladi od 15 -29 godina do navršene 30 godine života) i 20 članova obitelji u 4 županije (Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska i Šibensko-kninska županija).

Projekt će to omogućiti:

  1. oformljavanjem mreže pružatelja socijalnih usluga u zajednici
  2. širenjem i unapređenjem socijalnih usluga u visokokvalitetne
  3. osposobljavanjem stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina

Ciljevi projekta:
• Razvojem mreže pružatelja socijalnih usluga u zajednici (organizacija i stručnjaka koji u njima rade) povećati će se teritorijalna dostupnost socijalnih usluga u zajednici,
• Širenje i unapređenje socijalnih usluga omogućiti će dostupnost visokokvalitetnih socijalnih usluga djeci i mladima iz alternativne skrbi, djeci i mladima s problemima u ponašanju i članovima njihovih obitelji,
• Osposobljavanjem stručnjaka koji rade s pripadnicima socijalnih skupina omogućiti diseminaciju izrađenog modela za pružanje socijalnih usluga u zajednici.

Nositelj projekta: Udruga “Igra” za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći

Voditeljica projekta: Nikolina Vodanović

Partneri na projektu:
Udruga MoSt, Split
Udruga za rad s mladima “Breza”, Osijek
Udruga Ardura, Šibenik

Početak provedbe: 21. travnja 2020.

Razdoblje provedbe: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.632,91 kn

Posredničko tijelo razine 1– PT1:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Za više informacija možete se obratiti voditeljici projekta, Nikolini Vodanović na nikolina.vodanovic@udrugaigra.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr