Međunarodni projekt SAPERE AUDE

Projekt Sapere Aude – Improvement of the academic results of young people in care through mentoring – SAPERE AUDE / Poboljšanje obrazovnih ishoda mladih iz alternativne skrbi kroz mentorstvo (u daljnjem tekstu: AUDE) je rezultat zajedničke inicijative relevantnih dionika koji djeluju u području alternativne skrbi za djecu i mlade iz pet europskih država: Španjolske, Francuske, Njemačke, Austrije i Hrvatske. Radi se o međunarodnom projektu na kojem smo partneri sa sljedećim organizacijama: Zaklada Plataforma Educativa i Sveučilište Girona iz Španjolske, Für Soziales iz Njemačke, Bundesverband Terapeutische Gemeinschaften iz Austrije, Parrains par’ mille iz Francuske. Cilj je projekta razviti održive mentorske modele usmjerene osnaživanju djece i mladih iz alternativne skrbi u svrhu postizanja što boljih ishoda unutar sustava obrazovanja.

U sklopu tog projekta, udruga Igra uvodi uslugu mentoriranja djeci iz alternativne skrbi  kroz školsku godinu 2017/2018  za djecu smještenu u Centru za pružanje usluga u zajednici Dugave – Zagreb, Odjel tretmanskog smještaja u Župančićevoj, te je uključeno 15 mentora i djece.

Još jedna zanimljivost vezana uz sam projekt je da ovaj projekt predviđa i istraživanje o uspjehu, efikasnosti i korisnost same usluge koje će provesti Univerzitet iz Girone čiji rezultati će biti predstavljeni na međunarodnoj konferenciji koja će biti organizirana u Zagrebu u srpnju 2018.

Više o samom projektu možete pronaći i na: http://sapereaude-project.com/ Projekt je financiran sredstima unutar Erasmus+ programa.