Standardi i prakse – volonterski menadžment u organizacijama i ustanovama socijalne skrbi i zdravstva

Projekt financiran od Europske unije kroz Europski socijalni fond započeo je 1. kolovoza 2017. godine.

U partnerstvu s udrugom Ambidekster klub, Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Kliničkim bolničkim centrom Sestre milosrdnice radili smo na unapređenju volonterskog menadžmenta u organizacijama i ustanovama socijalne skrbi i zdravstva. Osim njih, u projekt je bilo uključeno još devet organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva. Predstavnici uključenih organizacija kroz edukacije su osposobljeni za kvalitetno provođenje procesa prikupljanja volontera, uspješan rad s njima, način na koji ih se educira, na koji im se pruža podrška i održava ih se motiviranima. Zajednički smo definirali Protokol o suradnji organizacija i ustanova socijalne skrbi i zdravstva u cilju uključivanja korisnika u volonterske programe koji nastojimo uvesti u suradnje s organizacijama s čijim korisnicima radimo. On je poslužio kao temelj za izradu Minimalnih standarda potrebnih za uspješno provođenje volonterskih programa u navedenim područjima i postizanje kvalitetnih usluga kao rezultata volonterskih programa. Oba dokumenta primjenjujemo na volonterskim programima koje uključenih 13 organizacija provodi te tako osiguravamo kvalitetnu podršku volonterima koji su u njih uključeni i unaprjeđenje njihovih znanja i vještina. Istovremeno nastojimo promicati priznavanje kompetencija stečenih volontiranjem i izdavanje potvrda o istima. Sve to dovodi do povećanja kvalitete usluga koju dobivaju korisnici volonterskih programa, a to su najvećim dijelom djeca i mladi u riziku od socijalne isključenosti.

U projektu je sudjelovalo 75 volontera koji su svoje vrijeme, znanja i vještine poklonili korisnicima uključenih organizacija kroz 3746 volonterskih sati. Na programima navedenih organizacija volonteri pružaju psihosocijalnu podršku djeci i mladima s poremećajima u ponašanju ili u riziku od istih osiguravajući za njih poticajne i kreativne sadržaje te savjetodavnu podršku, pomažu im u učenju i rade na prevenciji njihova neprihvatljivog ponašanja, pružaju psihosocijalnu podršku i osnažuju djecu s kroničnim i malignim oboljenjima na odjelima triju zagrebačkih bolnica kroz za njih pripremljene zabavno-edukativne sadržaje, pripremaju maturante s invaliditetom za državnu maturu, vode igraonice za djecu čiji roditelji sudjeluju u grupnom savjetodavnom radu i nemaju ih komu ostaviti na čuvanje te igraonice za djecu iz siromašnih i socijalno depriviranih obitelji, pružaju psihosocijalnu podršku djeci i mladima iz alternativne skrbi (domova, udomiteljskih obitelji i odgojnih zavoda).

Iskustva i rezultate projekta prezentirali smo na okruglom stolu i prenijeli prisutnima što se ispostavilo kao standardno potrebno kako bi programi u organizacijama i ustanovama socijalne skrbi i zdravstva bili uspješno i kvalitetno provedeni. O istome smo izdali e-priručnik kojeg možete skinuti na donjem linku i podijeliti sa svima kojima može biti od koristi. Tako će rezultati projekta koji se provodi na području Grada Zagreba biti primjenjivi na puno širem području odnosno dostupni zainteresiranima u cijeloj zemlji.

Projekt je završio 31. siječnja 2019.

                      

                

Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost udruge Igra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o EU fondovima i Europskom socijalnom fondu posjetite web stranice www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.