Naš tim

Martana Sirovina, dipl.ing.agr., direktorica financijskog upravljanja – martana.sirovina@udrugaigra.hr
Katarina Vuk, mag.soc.rada, direktorica organizacijskog razvoja – katarina.vuk@udrugaigra.hr
Sara Kurtović, mag.paed.soc., koordinatorica programa – sara.kurtovic@udrugaigra.hr
Lorena Živković, mag.soc.rada, voditeljica projekata – lorena.zivkovic@udrugaigra.hr
Ana Vučer, prof. soc. ped., viša stručna suradnica – ana.vucer@udrugaigra.hr
Maša Milas Patrk, mag.psych., stručna suradnica – masa.milas.patrk@udrugaigra.hr
Iva Zaimović, mag.paed.soc., stručna suradnica – iva.zaimovic@udrugaigra.hr – na porodiljnom dopustu