Naš volonterski tim

Sara Bebić

osobna mentorica u Centru za mlade iz alternativne skrbi

Antonija Bračulj

Edukantica psihoterapije u Centru za mlade iz alternativne skrbi

Elena Kudelić

voditeljica radionica za djecu i mlade u Centru za brigu o mentalnom zdravlju

Andrea Domitrović

savjetovateljica u Centru za brigu o mentalnom zdravlju

Barbara Jelić

voditeljica radionica za djecu i mlade i pomagačica u učenju u Centru za brigu o mentalnom zdravlju

Ante Grgasović

voditelj radionica za djecu i mlade u Centru za brigu o mentalnom zdravlju

Josipa Nišandžić

voditeljica radionica za djecu i mlade u Centru za brigu o mentalnom zdravlju

Katarina Marini

savjetovateljica u Centru za brigu o mentalnom zdravlju

Katarina Šutalo

voditeljica radionica za djecu i mlade u Centru za brigu o mentalnom zdravlju

Marija Žižić

voditeljica radionica za djecu i mlade i pomagačica u učenju u Centru za brigu o mentalnom zdravlju

Matea Čaplja

voditeljica radionica za djecu i mlade i pomagačicu u učenju u Centru za brigu o mentalnom zdravlju

Par izjava naših volontera i volonterki:

“Vrijeme provedeno volontirajući probudilo je dijete u meni i učinilo me zaigranom.”
“Ja ‘mentorče’ uvodim u odraslost, a ono mene vraća u tinejdžerstvo :).”
“Malo što inspirira i motivira kao hrabrost nošenja sa životom djece prema kojoj život nije bio baš dobar.”
“Volontiranje kod mene razvija moj altruizam što me čini boljom osobom.”
“Najbolja odluka ikad!”