Trodnevna edukacija “Savjetodavne vještine za pomagače”

Pozivamo vas da se prijavite na trodnevnu edukaciju Savjetodavne vještine za pomagače!

Edukacija je iskustvenog karaktera i kreirana je s ciljem osnaživanja stručnjaka pomagačkih zanimanja u direktnom radu s klijentima. Namijenjena je svima koji žele produbiti svoje znanje, nadograditi vještine vođenja savjetodavnog procesa i podržati vlastiti rast i razvoj. Povezujući teoriju i praksu ova edukacija na sistematičan način olakšava razumijevanje tijeka savjetodavnog procesa, omogućava uvježbavanje savjetodavnih vještina i potiče produbljivanje svijesti o sebi kao savjetovatelju. 

Edukaciju čine tri povezana modula koja se ne mogu pohađati odvojeno.
Ciljevi edukacije:

  • steći iskustvo savjetodavnog rada iz obje perspektive (savjetovatelj i klijent)
  • produbiti znanje o osnovnim savjetodavnim vještinama
  • produbiti znanje o fazama savjetodavnog procesa i njihovom međuodnosu
  • uvježbati vještine aktivnog slušanja, postavljanja pitanja, reflektiranja, itd.
  • osvijestiti sebe, vlastite doživljaje i resurse
  • osnažiti se u vođenju savjetodavnog procesa.

DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA:
03.05.2024.  9.00 – 16.00 h
04.05.2024.  9.00 – 16.00 h
24.05.2024.  9.00 – 16.00 h

MJESTO ODRŽAVANJA: Udruga Igra, Ilica 5, 10 000 Zagreb

VODITELJICA:  Maša Milas Patrk, psihologinja i edukantica završne godine Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije

CIJENA: 250,00 €

Nakon zaprimanja svih prijava, a najkasnije 7 radnih dana prije održavanja odabrane radionice, poslat ćemo na vašu e-mail adresu informaciju o mogućnosti sudjelovanja.
Za sve polaznike bit će osigurana povoljnija cijena naših SEDO asocijativnih karata – 17,00 € (redovna cijena 20,00 €).


Molimo da plaćanje kotizacije i SEDO karata, ukoliko iste želite kupiti, izvršite najkasnije 5 radnih dana prije održavanja radionice na žiro račun udruge Igra: IBAN HR6823600001500156332 (Zagrebačka banka d.d.).
U opis plaćanja upišite svoje ime i prezime.

PRIJAVA: https://forms.gle/mBiAfH4z4MzKt1Y4A

Broj prijava je ograničen, a na radionici može sudjelovati maksimalno 12 osoba.
Prijave su otvorene najkasnije do 23.04.2024.
Po završetku trodnevne edukacije, dobit ćete potvrdu o sudjelovanju, a e-mailom ćete zaprimiti okvir teorijskog sadržaja (uručak). 

Za sva pitanja, kontaktirajte nas putem adrese e-pošte: edukacije@udrugaigra.hr.

**Ukoliko se grupa ne popuni, edukacija se neće održati.

Produbite svoje znanje, osnažite se i umrežite s drugim stručnjacima. Čekamo vas! 🙂