Pitajte nas

Vaši osobni podaci neće se koristiti ni u koje svrhe osim one za koju ste ih dali te se neće prenositi trećoj strani.
Podaci se ne pohranjuju ni u kakvu bazu, a čuvaju se onoliko vremena koliko je potrebno da se ostvari svrha davanja istih.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
+385 1 370 4537
udruga.igra@udrugaigra.hr