Projekti u tijeku

31. kolovoza 2019. – 30. srpnja 2020.
POP – Igra (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
Cilj projekta je omogućiti djeci i mladima da izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava usvoje primjerena stajališta, steknu nova znanja i vještine te poboljšaju kvalitetu života zahvaljujući dostupnosti usluga usmjerenih prevenciji neprihvatljivih ponašanja djece i mladih. Korisnici projekta su djeca i mladi s problemima u ponašanju i/ili rizičnim oblicima ponašanja te njihovi roditelji, volonteri-pomagači te cijela lokalna zajednica. Ostvarenju općeg cilja Natječaja pridonose izvaninstitucionalne aktivnosti: – stručni i savjetodavni rad s djecom i roditeljima – organizacija pomoći u svladavanju obrazovnih sadržaja – radionice socijalnih vještina – radno okupacijske aktivnosti, provođenje slobodnog vremena-trening roditeljskih kompetencija kako bi se povećala razina kompetencija djece i roditelja o izazovima odrastanja i odgovornom roditeljstvu kroz kontinuiranu psihosocijalnu podršku, povećala razina znanja i kompetencija djece s ciljem poboljšanja kvalitete života te ojačalo povezanost između članova obitelji čime se doprinosi sprečavanju socijalne isključenosti te kako bi se kroz organiziranu pomoć (strukturirano i kontinuirano provođenje slobodnog vremena) prevenirala neprihvatljiva (rizična) ponašanja djece i mladih. Aktivnosti će se najvećim dijelom provoditi u prostorijama udruge Igra, a izvoditelji su zaposlenici udruge te volonteri.