Socijalno uključivanje

Kroz projekte unutar programskog područja Socijalnog uključivanja stručnjaci udruge Igra kroz grupne i individualne susrete zajedno s djecom i mladima iz alternativne skrbi unapređuju šanse za ostvarivanjem uspješnog života.

Zašto?
Djeca i mladi smješteni su u ustanove za odgoj zbog neprihvatljivog ponašanja, činjenja kaznenih djela, obiteljskih (ne)prilika, bio-psiho-socijalnih ili drugih razloga. Život prije smještaja u ustanovu najčešće nije bio stimulativan niti su u njemu imali pozitivne role modele. Djeca i mladi u ustanovama često imaju vrlo pesimistično ili iskrivljeno gledanje na budućnost i realnost. S obzirom da žive u ustanovi često nemaju priliku naučiti i doživjeti sve ono što njihovi vršnjaci uče i doživljavaju. U prvim danima boravka u ustanovi nemaju osobu koja im je podrška i nemaju krug prijatelja koji će ih zaštititi i pomoći da se lakše prilagode novoj sredini. Također, nakon nekoliko godina boravka u ustanovi mladi ne znaju kako kuhati, naći stan, otvoriti račun u banci – kako samostalno živjeti. Velike su šanse da će tako nespremni i s lošim životnim iskustvom iza sebe krenuti krivim putem ili da će doživotno biti ovisni o sustavu socijale skrbi.

Kako?
Kroz grupne i individualne susrete djeca i mladi koji su se tek uključili u ustanovu, oni koji je uskoro napuštaju te oni koju su izašli iz ustanova ili udomiteljskih obitelji usvajaju nova znanja o svijetu oko sebe, razvijaju životne vještine koje će im omogućiti da ostvare kvalitetne odnose sa svojom okolinom i osjećaju da nisu sami sa svojim problemima. Zahvaljujući znanju, vještinama i osjećaju sigurnosti postaju spremniji za samostalan život.

Kako?
Program Kontakt s radom je započeo 2002. godine i od tada se neprestano provodi. Grupni i individualni susreti odvijaju se tijekom školske godine.

Gdje?
Program se provodio u različitim ustanovama:

  • Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac
  • Domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Vrbina u Sisku
  • SOS Kućama za mlade u Zagrebu, Velikoj Gorici i Osijeku
  • Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Dubrava
  • Domu za odgoj djece i mladeži – Dom za mušku djecu i mladež Župančićeva, Zagreb
  • Domu za djecu Ivan Goran Kovačić, Zagreb
  • Zavodu za preodgoj maloljetnika Turopolje-otvoreni odsjek Sisak
  • Domu za djecu Maestral Split
  • Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

Program ulaže dodatne napore u senzibilizaciju društva za probleme mladih iz ustanova te je u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih napisan članak kojim se potiču ustanove koje se bave obrazovanjem na društveno odgovorno poslovanje. Članak možete preuzeti ovdje.

Program ulaže dodatne napore i u senzibilizaciju poslodavaca za zapošljavanje mladih iz skrbi, te je zajedno sa Selekcijom d.o.o. napisan članak kojim se potiču poslodavci na zapošljavanje mladih. Članak možete preuzeti ovdje. Periodično provodimo i različite radionice senzibilizacije poslodavaca kako bi se mladima osigurala što bolja podrška u procesu zapošljavanja i zadržavanja posla.

Mladi okupljeni oko programa Centar za mlade iz alternativne skrbi samostalno su kreirali i vode web stranicu SkokUŽivot namijenjenu mladima, na kojoj mladi iz ustanova i udomiteljskih obitelji mogu pronaći zanimljive i korisne informacije o samostalnom životu.

Udruga Igra je (u sklopu programa Kontakt) u partnerstvu s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku i udrugama Breza i Djeca prva provodila internacionalni projekt ALEN. Kroz ALEN vršnjaci pomagači (mladi ljudi u dobi od 20 do 25 godina koji su tijekom odrastanja bili smješteni u dječje ili odgojne domove, a sada samostalno brinu o sebi i žele svojim iskustvom pomoći drugima) pružaju podršku mladima koji tek sad izlaze iz dječjih ili odgojnih domova. Više o projektu pročitajte ovdje , a u nastavku pogledajte poziv mladima da se uključe u projekt.

Partneri: Program se kontinuirano provodi u različitim partnerstvima, ovisno o području. Pa tako su tu Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Hrvatskim zavodom za socijalni rad i slično.

Priznanja: U 2003. godini program Kontakt dobio je pismenu podršku od MDOMSP-a koje ga je prepoznalo kao «kvalitetnu nadopunu postojećih programa institucionalnog tretmana u domovima za odgoj djece i mladeži i odgojnim domovima» te kao «projekt koji može predstavljati kvalitetnu vezu između rada vladinih i nevladinih organizacija». Također, program Kontakt je od strane bivšeg Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i Povjerenstva vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju uvršten u grupu od 14 programa koji predstavljaju potencijalne model programe prevencije i tretmana poremećaja u ponašanju odnosno predstavljaju primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

Financiranje: Program redovito podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grad Zagreb i Ministarstvo pravosuđa.  Kroz školsku godinu 2019/2020. program je prepoznat i od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Voditeljica programa: Katarina Vuk, mag. soc. rada (katarina.car@udrugaigra.hr)


Letci za mlade: Uskoro izlaziš, Tek si došao, Izašao si

Letak za stručnjake: “Kontakt

Edukativna brošura: Katapult 2015
Tijekom kreiranja ovog petog izdanja surađivali smo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Gradom Zagrebom i Ministarstvom uprave, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Brošura za mlade: PROMIŠLJANJA mladih koji su odrastali u skrbi O SAMOSTALNOM ŽIVOTU

Dokument: Smjernice za zadovoljavanje potreba mladih izašlih iz ustanova skrbi

Priručnik za buduće vršnjake pomagače

OkvirKO – priručnik za osnaživanje mladih u procesu izlaska iz alternativne

 skrbi.

OkvirKO čine tri međusobno povezane publikacije i dvd sa filmom Okus skrbi:

Zašto OkvirKO?– donosi pregled teorijskog i zakonodavnog okvira veznog za izlazak iz skrbi te prijedlog radne skupine o tome kako bi sustav izlaska iz skrbi u RH trebao izgledati.

KAtalog KOmpetencija-KaKo– donosi prijedlog od 9 kompetencija i područja kroz koja se kompetencija razvijaju te prijedloga načina za razvoj istih

Ja ću ovako!– radna bilježnica za mlade – donosi radne listove koje mladi u procesu izlaska iz skrbi mogu ispunjavati.