Socijalno uključivanje

Kroz projekte unutar programskog područja Socijalnog uključivanja stručnjaci udruge Igra kroz grupne i individualne susrete zajedno s djecom i mladima iz alternativne skrbi unapređuju šanse za ostvarivanjem uspješnog života.

Zašto?
Djeca i mladi smješteni su u ustanove za odgoj zbog neprihvatljivog ponašanja, činjenja kaznenih djela, obiteljskih (ne)prilika, bio-psiho-socijalnih ili drugih razloga. Život prije smještaja u ustanovu najčešće nije bio stimulativan niti su u njemu imali pozitivne role modele. Djeca i mladi u ustanovama često imaju vrlo pesimistično ili iskrivljeno gledanje na budućnost i realnost. S obzirom da žive u ustanovi često nemaju priliku naučiti i doživjeti sve ono što njihovi vršnjaci uče i doživljavaju. U prvim danima boravka u ustanovi nemaju osobu koja im je podrška i nemaju krug prijatelja koji će ih zaštititi i pomoći da se lakše prilagode novoj sredini. Također, nakon nekoliko godina boravka u ustanovi mladi ne znaju kako kuhati, naći stan, otvoriti račun u banci – kako samostalno živjeti. Velike su šanse da će tako nespremni i s lošim životnim iskustvom iza sebe krenuti krivim putem ili da će doživotno biti ovisni o sustavu socijale skrbi.

Kako?
Kroz grupne i individualne susrete djeca i mladi koji su se tek uključili u ustanovu, oni koji je uskoro napuštaju te oni koju su izašli iz ustanova ili udomiteljskih obitelji usvajaju nova znanja o svijetu oko sebe, razvijaju životne vještine koje će im omogućiti da ostvare kvalitetne odnose sa svojom okolinom i osjećaju da nisu sami sa svojim problemima. Zahvaljujući znanju, vještinama i osjećaju sigurnosti postaju spremniji za samostalan život.

Kako?
Program Kontakt s radom je započeo 2002. godine i od tada se neprestano provodi. Grupni i individualni susreti odvijaju se tijekom školske godine u večernjim terminima.

Gdje?
Program se provodio u sljedećim ustanovama:

  • Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac
  • Domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Vrbina u Sisku
  • SOS Kućama za mlade u Zagrebu, Velikoj Gorici i Osijeku
  • Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Dubrava
  • Domu za odgoj djece i mladeži – Dom za mušku djecu i mladež Župančićeva, Zagreb
  • Domu za djecu Ivan Goran Kovačić, Zagreb
  • Zavodu za preodgoj maloljetnika Turopolje-otvoreni odsjek Sisak
  • Domu za djecu Maestral Split
  • Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

Program ulaže dodatne napore u senzibilizaciju društva za probleme mladih iz ustanova te je u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih napisan članak kojim se potiču ustanove koje se bave obrazovanjem na društveno odgovorno poslovanje. Članak možete preuzeti ovdje.

Program ulaže dodatne napore i u senzibilizaciju poslodavaca za zapošljavanje mladih iz skrbi, te je zajedno sa Selekcijom d.o.o. napisan članak kojim se potiču poslodavci na zapošljavanje mladih. Članak možete preuzeti ovdje.

Mladi okupljeni oko programa Centar za mlade iz alternativne skrbi samostalno su kreirali i vode web stranicu SkokUŽivot namijenjenu mladima, na kojoj mladi iz ustanova i udomiteljskih obitelji mogu pronaći zanimljive i korisne informacije o samostalnom životu.

Udruga Igra je (u sklopu programa Kontakt) u partnerstvu s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku i udrugama Breza i Djeca prva provodila internacionalni projekt ALEN. Kroz ALEN vršnjaci pomagači (mladi ljudi u dobi od 20 do 25 godina koji su tijekom odrastanja bili smješteni u dječje ili odgojne domove, a sada samostalno brinu o sebi i žele svojim iskustvom pomoći drugima) pružaju podršku mladima koji tek sad izlaze iz dječjih ili odgojnih domova. Više o projektu pročitajte ovdje , a u nastavku pogledajte poziv mladima da se uključe u projekt.

Partneri: Program se kontinuirano provodi u partnerstvu, ovisno o području. U školskoj godini 2019/2020, program se provodi u partnerstvu s: Centarom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Centarom za socijalnu skrb Zagreb, GDCK Čakovec, ACT Grupa, HR Centar, te Hrvatskim društvom za superviziju i organizacijski razvoj.

Priznanja: U 2003. godini program Kontakt dobio je pismenu podršku od MDOMSP-a koje ga je prepoznalo kao «kvalitetnu nadopunu postojećih programa institucionalnog tretmana u domovima za odgoj djece i mladeži i odgojnim domovima» te kao «projekt koji može predstavljati kvalitetnu vezu između rada vladinih i nevladinih organizacija». Također, program Kontakt je od strane bivšeg Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i Povjerenstva vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju uvršten u grupu od 14 programa koji predstavljaju potencijalne model programe prevencije i tretmana poremećaja u ponašanju odnosno predstavljaju primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

Financiranje: Program redovito podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grad Zagreb i Ministarstvo pravosuđa.  Kroz školsku godinu 2019/2020. program je prepoznat i od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Voditeljica programa: Katarina Car, mag. soc. rada (katarina.car@udrugaigra.hr)


Letci za mlade: Uskoro izlaziš, Tek si došao, Izašao si

Letak za stručnjake: “Kontakt

Edukativna brošura: Katapult 2015
Tijekom kreiranja ovog petog izdanja surađivali smo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Gradom Zagrebom i Ministarstvom uprave, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Brošura za mlade: PROMIŠLJANJA mladih koji su odrastali u skrbi O SAMOSTALNOM ŽIVOTU

Dokument: Smjernice za zadovoljavanje potreba mladih izašlih iz ustanova skrbi

Priručnik za buduće vršnjake pomagače

OkvirKO – priručnik za osnaživanje mladih u procesu izlaska iz alternativne

 skrbi.

OkvirKO čine tri međusobno povezane publikacije i dvd sa filmom Okus skrbi:

Zašto OkvirKO?– donosi pregled teorijskog i zakonodavnog okvira veznog za izlazak iz skrbi te prijedlog radne skupine o tome kako bi sustav izlaska iz skrbi u RH trebao izgledati.

KAtalog KOmpetencija-KaKo– donosi prijedlog od 9 kompetencija i područja kroz koja se kompetencija razvijaju te prijedloga načina za razvoj istih

Ja ću ovako!– radna bilježnica za mlade – donosi radne listove koje mladi u procesu izlaska iz skrbi mogu ispunjavati.