Usluge

  • SAVJETOVANJE

– individualno

– partnersko

– obiteljsko

– roditeljsko

 

  • PSIHOTERAPIJA

– individualna

– partnerska

– obiteljska

 

  • PSIHO-SOCIO-PEDAGOŠKI RAD

– individualni (individualni rad stručnjaka s korisnikom, vršnjačka podrška, osobno mentorstvo)

– grupni (škola za roditelje, organizirana pomoć u učenju, organizirano provođenje slobodnog vremena, radionice socijalizacijskih vještina za djecu, podrška u procesu razvoja kompetencija ključnih za samostalan život, prezentacijsko-informativne radionice, izleti, jednodnevne tematske radionice i događanja)

 

  • INFORMIRANJE I OSNAŽIVANJE MLADIH IZ ALTERNATIVNE SKRBI

(Info mob, FB profil i chat Igrana Kontaktić, web stranica Skok u život, korištenje računala, mobitela, Interneta, posredovanje i olakšavanje pristupa uslugama u lokalnoj zajednici)

 

  • OSNAŽIVANJE STRUČNJAKA

(edukacije, radno-edukativni sastanci, usavršavanje stručnim volontiranjem, grupe podrške)

 

  • IZDAVANJE EDUKATIVNIH MATERIJALA ZA KORISNIKE I STRUČNJAKE