Empatija – resurs ili opasnost- Tehnike zaštite od sagorijevanja

Datum: 7.05.2011.
Mjesto: AHA Savjetovanja, Novigradska 1, Zagreb.
Vrijeme: 9.30-15.30
Organizator: AHA Savjetovanje
Predavač: Ana Milčić Horvat, psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja

Sažetak:
Razmišljate o problemima svojih klijenata i nakon radnog vremena, posao je počeo prodirati u vaš privatni život i narušava vam uživanje s obitelji i prijateljima.
Empatija s klijentima je jedan od glavnih terapeutovih resursa i jedan od glavnih motiva za odabir pomagačke profesije, no često empatija može postati opasna. U svom svakodnevnom radu terapeuti su izloženi mnogim teškim životnim pričama i problemima svojih klijenata i ako se ne znaju dobro zaštititi narušavaju svoju kvalitetu života i povećavaju rizik od pojave sindroma sagorijevanja na poslu (burn out sindroma).
Ova edukacija namijenjena je stručnjacima pomagačkih profesija: psiholozima, psihoterapeutima, liječnicima, socijalnim radnicima, defektolozima, coachevima i terapeutima raznih usmjerenja, koji bi se voljeli naučiti bolje štititi na poslu. Teme koje će biti obrađene u edukaciji su:

• Ja i moji klijenti
• Empatija: resurs i opasnost
• Neurofiziologija empatije
• Osvještavanje rizičnih mjesta u radu s klijentima
• Osvještavanje i postavljanje granica
• Tehnike zaštite prije, za vrijeme i nakon rada s klijentom

Edukacija je interaktivna i iskustvena radioničkog tipa. Polaznici će učiti kroz osvještavanje vlastitih obrazaca, potencijala i puno povratnih informacija te usvojiti korisne vještine i tehnike za samozaštitu.

Cijena: 400 kn
Način prijave: Radi se u maloj grupi od najviše 10 polaznika i potrebno se prijaviti najkasnije do srijede 4.5.
Prijave i informacije na: info@aha-savjetovanje.hr