Priručnik za stručnjake koji rade s mladima iz alternativne skrbi

Nadamo se da će Vam ovaj priručnik poslužiti kako biste oplemenili svoje teorijsko i praktično znanje u Vašem radu s mladima iz alternativne skrbi. Naglasak u priručniku je na osiguravanju informacija, podrške i materijala, kontakta za mlade koji su u procesu izlaska iz skrbi i pripreme za samostalan život s ciljem smanjenja rizika od beskućništva i njihove socijalne isključenosti. Zahvaljujemo ovim putem svim stručnjacima koji su sudjelovali u našem istraživanju i na taj način dali svoj doprinos u kreiranju ovog priručnika.

Rezultati našeg istraživanja su pokazali kako nedostatna podrška u prostoru javnih politika, manjak kadrovskog resursa u ovom području, te nedovoljna educiranost u pristupu mladih iz alternativne skrbi stvaraju stručnjacima najveći izazov i prepreku u radu. Ovim priručnikom smo htjeli osigurati praktične alate stručnjacima u njihovom radu s mladima iz skrbi. No, svjesni smo kako je potrebno ulagati daljnje napore u osiguravanje ujednačenog sustava izvaninstitucionalne potpore prevenciji socijalne isključenosti mladih iz alternativne skrbi na području RH. Stoga ovim putem pozivamo stručnjake na intenzivniju suradnju da zajedničkim snagama osiguramo našim mladima bolju budućnost.

Ovaj je priručnik jedna od aktivnosti u sklopu trogodišnjeg programa – Centar za mlade iz alternativne skrbi, koji je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u razdoblju 2020. – 2023. godine.

Priručnik možete pronaći OVDJE.